Hovedinnhold

Tall fra Teknisk beregningsutvalg:

Innvandrere tjener 240.000 kroner mindre enn nordmenn

<p>VIL HJELPE AKADEMI-INNVANDRERE: Akademikerne-leder Knut Aarbakke utfordrer statsminister Erna Solberg. FOTO: ESPEN BRAATA</p>

VIL HJELPE AKADEMI-INNVANDRERE: Akademikerne-leder Knut Aarbakke utfordrer statsminister Erna Solberg. FOTO: ESPEN BRAATA

De er ingeniører, men kjører taxi og vasker hotellrom. Nå utfordres statsminister Erna Solberg (H) til å sørge for at de kan få relevant jobb. For første gang er det over 800.000 med innvandrerbakgrunn i Norge.

Denne saken handler om:

– Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at innvandrere med lang utdanning i gjennomsnitt tjener 45.000 kroner i måneden, mens nordmenn med lang utdanning i snitt tjener 65.000. Dette skyldes ikke minst at mange innvandrere har en jobb som ikke er i samsvar med utdanningen, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Det utgjør 240.000 kroner i året.

– Omfattende problem

– Alle har hørt om ingeniøren fra Iran eller Pakistan som jobber som renholder eller bussjåfør. Dessverre er ikke dette enkeltstående tilfeller, men et omfattende problem. Vi er rett og slett ikke flinke nok til å ta i bruk innvandreres kompetanse, sier han:

Erna Solbergs svar

– Aarbakke har helt rett i at vi må bli mye flinkere til å legge til rette for at innvandrere kan bruke kompetansen de har i norsk arbeidsliv. Derfor har regjeringen startet et omfattende arbeid, som involverer flere departementer, sier statsminister Erna Solberg.

– To eksempler på konkrete tiltak er NOKUTs (Norsk organ for kvalitet i utdanning) turbo-ordning for arbeidsgivere som vil sjekke dokumenter fra høyere utdanningsinstitusjoner i andre land, og et nytt digitalt søknadssystem for godkjenning av utenlandsk utdanning. Det vil forenkle søknadsprosessen og søkerne kan følge sin søknad gjennom hele prosessen. Vi arbeider også med raskere godkjenning av fag- og yrkesopplæring og fagskoleutdanning.

- I tillegg er det slik at en del mennesker med godkjent utdanning likevel ikke får jobb fordi de har et utenlandsk klingende navn. Det mener jeg er alvorlig. Det går ut over den enkeltes mulighet til å få en lønn å leve av og til å skape en fremtid for sin familie. Men det går også ut over arbeidsgiverne. Arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor må bli bedre på å se at det finnes viktig kompetanse her som de i dag går glipp av, sier hun.

– Innvandrere har langt oftere jobber som ikke er i samsvar med utdanningen deres enn nordmenn. Samtidig er arbeidsledigheten blant innvandrere tre ganger så høy. Jeg er helt sikker på at vi ikke utnytter innvandrernes kompetanse godt nok. Her vil jeg utfordre Høyres landsmøte om å ta grep, sier sjefen i Akademikerne, arbeidstakerorganisasjonen som politisk står nærmest dagens Solberg-regjering, sammenliknet med LO, Unio og YS.

Kommentar fra VGs Shazia Sarwar:Må bli slutt på dobbeldiskriminering av innvandrermenn

- Hjelper ikke med fine formuleringer

Han sier han savner Høyre i denne viktige debatten.

– I Høyres partiprogram står det riktignok at partiet «vil sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurderinger og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanningen innvandrerne allerede har, kan brukes i Norge».

– Men det hjelper ikke med fine formuleringer, når lite skjer i praksis. Oslo-skolen er flinke når det gjelder andregenerasjonsinnvandrere, men som nasjon er vi alt for dårlige til å utnytte kompetansen til dem som kommer til Norge i voksen alder. Og de er mange. Av Norges 600.000 innvandrere, har 40 prosent bodd her i mindre enn fem år, sier Aarbakke.

Les også:Utdannet ingeniør - jobber som tolk

– Kommer dårligst ut

Akademikerne mener utdanninger som skal godkjennes i Norge må være likeverdige med en tilsvarende norsk utdanning. Men Aarbakke mener utdannings-institusjonene må bli flinkere til å utvikle tilbud til de innvandrerne som ikke trenger å ta hele utdanningen i Norge, men som trenger å supplere utdanningen de har fra hjemlandet med et år eller to for å få en norsk godkjenning.

– Jeg mener at NAV må utvikle et bedre tilbud til innvandrere med utdanning. Vågeng-utvalget som kom for noen uker siden, konkluderer med at NAV har for mye fokus på å utbetale penger og for lite på å skaffe folk arbeid. Her kommer innvandrerne aller dårligst ut, sier Aarbakke.

Les også:Ba innvandrere søke jobb - ingen ble kalt inn

– Truer velferdsmodellen

Han viser til at daværende barne- og likestillingsminister Inga Marte Torkildsen kom med en omfattende handlingsplan i 2013 på 19 punkter om hvordan vi kan bruke innvandrernes kompetanse bedre. Siden har det skjedd for lite.

– Situasjonen fører til av Norge både går glipp av mye verdifull kompetanse, samtidig som innvandrerne ikke får de mulighetene de burde ha fått. Resultatet for Norge er både tapte inntekter og høyere utgifter. På sikt kan det true hele vår velferdsmodell, mener Aarbakke.

Les også:- Nektet jobb fordi jeg gifter meg med skilt mann

Fakta

Samlet sysselsetting for innvandrere er 62,8 prosent mot 69,7 prosent for nordmenn (SSB, sysselsetting i aldergruppen 15-79). Forskjellen øker til 11 prosent hvis vi ser på aldersgruppen 20 – 66 år. Arbeidsledigheten hos innvandrere er omtrent tre ganger så høy som for nordmenn (BLD, 2013).

Et problem er at innvandrerbarn faller ut av videregående skole i større grad.

Statistisk Sentralbyrå har laget en oversikt som viser fakta om innvandrerne i Norge.

Den viser at det for første gang nå er over 800.000 innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn: 669.000 (13 prosent) er innvandrere og 136.000 (2,6 prosent) er norskfødte med innvandrerforeldre.

Her er noen andre fakta:

** Norge har innvandrere fra 222 land. 57 prosent kommer fra Europa. 26 prosent fra Asia og 12 prosent fra Afrika.

** Det er kommet flest fra Polen, hvor antallet nå er i ferd med å vippe 100.000.

** Det er flest som kommer på familiegjenforening (36 prosent). 20 prosent er flyktninger, 33 prosent har kommet på grunn av arbeid og 11 prosent for å ta seg utdanning.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks