Hovedinnhold

Steinerskolen: Tannfelling viser skolemodenhet

Tannfelling: Når barna feller tenner, betyr det at deres første livsfase nærmer seg slutten, ifølge Steinerskolen. Først da er de modne for læring. Foto: Scanpix
Tannfelling: Når barna feller tenner, betyr det at deres første livsfase nærmer seg slutten, ifølge Steinerskolen. Først da er de modne for læring. Foto: Scanpix
Barnas tannfelling er et av de fremste tegnene på om de er modne for læring, ifølge læreplanen til Steinerskolene.

Denne saken handler om:

Tips oss

Tannfellingen ses i Steinerpedagogikken som et uttrykk for at barnets første livsfase nærmer seg slutten. Det går frem av Steinerskolenes pedagogiske idé og læringsgrunnlag samt et forslag til ny læreplan for Steinerforbundets grunnskoler, som ennå ikke er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Les også:Steinerskolen mener kroppsform viser personlighet.

Tannfellingsteorien avvises av en av Norges fremste eksperter på tannutvikling hos barn.

Har tannfelling noe med læringsevne å gjøre?SI DIN MENING HER!

Barnas naturlige utskiftning av melketenner med nye tenner, vies spesiell oppmerksomhet i plandokumentet under avsnittet «Legemets fysisk-organiske utvikling».

«Tannfellingen ses i Steinerpedagogikken som et uttrykk for at denne første livsfasen nærmer seg sin avslutning. Tennene er kroppens hardeste substans, og deres utskiftning forstås som et uttrykk for at et utviklingsavsnitt er kommet til ende», ifølge læreplandokumentet.

Det er ført i pennen av lærer ved Steinerhøyskolen, Arve Mathisen.

Les også:Steiner-høyskolen: Har ingenting å skjule.

Steinerskolenes stifter og opphavsmann, Rudolf Steiner (1861-1925), innførte de rytmiske livsprosessene i Steinerskolene. Han beskriver at gjennom syvårsrytmer utvikles barnet til å motta ulike typer læring.

Steinerpedagogikken forholder seg til at barnets kropp gjennomgår en omfattende utvikling de første syv årene. Det innebærer at Steinerpedagogikken legger vekt på lek i 1. klasse. Lese-, regne- og skriveopplæringen begynner først i 2. klasse, når første 7-årsperiode er over, ifølge læreplanen.

Les også:Sjokkert kunnskapsminister varsler gransking.

Professor i odontologi, Ivar Espelid ved Universitetet i Oslo, tar avstand fra at barnets tannfelling har noe å gjøre med når barnet er læringsmodent.

- Fra mitt ståsted ser jeg det som galt å knytte sammen barnets modenhet med tannfelling. Det er lite holdepunkter for å direkte knytte tannutvikling med kognitive evner. Tannutvikling er genetisk styrt og noen familier har særdeles sen tannutvikling uten at dette forbindes med tilsvarende sen intellektuell utvikling, sier Espelid til VG.

Ser på tannfelling: Hun har og har hatt alle sine seks barn på Steinerskole eller i Steinerbarnehage, Hilde Lengali. Hun mener det har noe for seg å vente med lese- og skriveopplæring til tannfellingen er over. Foto: privat
Ser på tannfelling: Hun har og har hatt alle sine seks barn på Steinerskole eller i Steinerbarnehage, Hilde Lengali. Hun mener det har noe for seg å vente med lese- og skriveopplæring til tannfellingen er over. Foto: privat

Helt i orden

Hilde Lengali er seksbarnsmor og sekretær i Steinerskolenes Foreldreforbund. Hun forsvarer bruken av barnas tannfelling som uttrykk for læringsmodenhet.

- Jeg har opplevd gjennom egne barn at tannfellingen har fortalt noe om at de nå er modne for neste livsfase og læringsperiode. Derfor synes jeg det er helt i orden at tannfellingen nevnes spesielt i læreplanen. Tannfellingen er et helt konkret og synlig ledd i barnets utvikling som ikke kan tolkes. Alle barn utvikler seg i ulikt tempo, og Steinerskolen tar i stor grad hensyn til det. Jeg synes det er flott at skolen tar hensyn til om barnet er moden for å starte leseopplæringen, sier Lengali.

Hun fester lit til Steiners lære om barnets syvårsfaser.

- Veldig mange aspekter av livet foregår i rytmer. Jeg tror på at det finnes en slik 7-årsrytme. Dette handler om å bruke menneskets erfaring. Se for eksempel på syvårskrisen i ekteskapet som mange snakker om, sier Lengali.

Læreplanforfatter Arve Mathisen føler seg trygg på at Steinerskolene ser på formuleringen i læreplanen med sunn fornuft.

Han stiller seg nå likevel åpen for å fjerne formuleringene om tannfelling fra læreplanen, skriver han i en e-post til VG.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks