Hovedinnhold

Skolevolden: Én av ti lærere har opplevd vold og trusler

<p>PÅ DAGSORDEN:  Skolevolden i noen av Oslos videregående skoler var nylig tema på et hastemøte der både justisminister Per-Willy Amundsen og integreringsminister Sylvi Listhaug deltok sammen med statsråd-vikar Henrik Asheim i Kunnskapsdepartementet og skolebyråd Tone Tellevik Dahl (i bakgrunnen).</p>

PÅ DAGSORDEN:  Skolevolden i noen av Oslos videregående skoler var nylig tema på et hastemøte der både justisminister Per-Willy Amundsen og integreringsminister Sylvi Listhaug deltok sammen med statsråd-vikar Henrik Asheim i Kunnskapsdepartementet og skolebyråd Tone Tellevik Dahl (i bakgrunnen).

Foto: Hallgeir Vågenes, VG
Én av ti lærere har opplevd vold og/eller trusler. Neste år vil Arbeidstilsynet føre tettere tilsyn med den økende volden i skolen.

Etter en rekke saker om vold og trusler i flere av Oslos videregående skoler de siste månedene ropte skoleledere og lærere varsko.

Rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole sa rett ut at han på grunn av vold og trusler ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt arbeidsmiljø. Han kjente på en uro for at folk kunne bli skadet på skolen.

Wold er på ingen måte alene. Ifølge den siste kartleggingen til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har 12,4 prosent av lærere i grunnskolen oppgitt at de i siste arbeidsår har vært utsatt for vold eller trusler om vold.

Seks prosent oppgir at de har blitt utsatt for vold både med- og uten synlige merker på kroppen. Også blant assistenter i skolen oppgir over 10 prosent at de har vært utsatt for vold og/eller trusler, mens blant lektorer og pedagoger i videregående, er det fem prosent som oppgir det samme.

<p>VARSLER TILSYN: Regiondiektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet.</p>

VARSLER TILSYN: Regiondiektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet.

Foto:, Arbeidstilsynet

Få med deg: Dobling av politianmeldt vold og trusler i Osloskolen

Leder for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen, observerer utviklingen i skolene.

– Vi følger nøye med på tilstanden i skolene. Nå har vi bestemt oss for kjøre et pilotprosjekt med tilsyn på noen skoler. Statistikk og Arbeidstilsynets tilsynserfaringer tyder på at vold og trusler utgjør et økende arbeidsmiljø-problem, sier Luthen til VG.

Strengere krav til arbeidsgiver

* Fra 1. januar i år ble nye bestemmelser inntatt i forskriften om utførelse av arbeid, kapittel 23A «Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold». Bestemmelsene innebærer at:

* Virksomheten skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakeren kan bli utsatt for vold eller trusler.

* Arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.

* Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om vold og trussel om vold, og hvilke rutiner som er iverksatt for å for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner.

* Virksomheten må gjennomføre tiltak for at risiko for vold og trussel så langt som mulig skal fjernes eller reduseres. I bestemmelsen trekkes det frem at arbeidsgiver skal ta særlig hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen, vedlikehold av for eksempel alarmutstyr, muligheter for tilkalling av hjelp samt bemanning, herunder bruk av alenearbeid.

* Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er utsatt for vold og trussel om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført.

(Kilder: Arbeidstilsynet, Utdanningsforbundet)

Mye underrapportering

I Statistisk sentralbyrås statistikk over arbeidsulykker innen undervisningssektoren, ble det i 2016 rapportert om 222 tilfeller der det ble påført voldsskade, mot 162 tilfeller året før.

Les: Vold en del av hverdagen

Luthen mener det er viktig å gjøre nærmere undersøkelser på skolenivå. I tilsynene neste år skal problemene identifiseres. Ved funn og avvik fra trygge arbeidsmiljø, blir skolene pålagt tiltak innen en viss frist.

– Det vil ikke overraske meg om vi gjennom tilsynene vil få bekreftet en stadig økende forekomst av vold og trusler i skolen, slik det er ellers i noen deler av arbeidslivet, sier Luthen.

Andre som jobber med temaet, forteller om en stor grad av underapportering om trusler og vold i arbeidslivet. Men uansett viser de fleste registreringer en økning.

Frykt for å gå på jobb

Noen lærere forteller at frykten er like ille som selve truslene og volden. Luthen forstår disse beskrivelsene.

– Frykt henger sammen med trusler og vold. Skoleledelsen har ansvar for at elever og lærere ikke blir utsatt for vold og trusler i skolen, sier Luthen.

Lest denne? Unge i Bergen med brutal voldsvideo

Arbeidstilsynet har også generelt registrert en økning i antall meldte skader som følge av vold i arbeidslivet den senere tid. 

Det rapporteres om en fordobling både i antall meldte hendelser og skadde personer som følge av vold fra 2011 til 2014.

Utdanningsdirektør: Mer alvorlig enn tidligere

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo kommune får rapporter om stadig tøffere hendelser i skolen.

– Rektorer med lang erfaring sier til meg at hendelsene er mer alvorlige enn før, og at respekten for lærere og skoleledere ikke er like stor som før, sier Søgnen til VG.

<p>UTDANNINGSDIREKTØR: Astrid Søgnen har ledet Utdanningsetaten i Oslo i en årekke.</p>

UTDANNINGSDIREKTØR: Astrid Søgnen har ledet Utdanningsetaten i Oslo i en årekke.

Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Hun understreker at det store flertall av elevene og lærerne har en hverdag uten vold og trusler.

– Det handler om å ta tak i de elevene som har havnet i feil fil. Det skal vi klare med det laget som nå er rundt elevene - og som vi skal bygge videre på, sier Søgnen.

Fått med deg? 30 ekstra-millioner til politiets arbeid med unge gjengangere i Oslo

Kunnskapsminister-vikar Henrik Asheim (H) viser til at Oslopolitiet har pekt ut 100 unge som holdes spesielt øye med.

– En del av disse har ikke respekt for autoriteter. Dette er en utfordring, fordi det også sier noe om deres holdning til samfunnet, sier Asheim.

Listhaug: Skummel utvikling

Både han og integreringsminister Sylvi Listhaug, selv lærerutdannet, mener et politi som er tettere på skolene i Oslo kan avhjelpe volds- og trusselsituasjonen der.

Men også Listhaug har sett en tendens til at en del elever, spesielt gutter, blir skoletapere og lettere tyr til aggressiv atferd mot medelever og lærere.

– Mens noen familier med innvandrerbakgrunn har sterk kontroll på jentene, så får mange av guttene nærmest holde på som de vil. Guttene må også kontrolleres og følges opp på en annen måte. Det er veldig skummelt at så mange gutter blir skoletapere, og spesielt innvandrergutter, sier Listhaug.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks