Hovedinnhold

Krever svar fra skolebyråden på prøvepraksis

RYDD OPP: Politikere vil ha klare svar og opprydding etter at det kommer frem at skoler som fritar større andel elever fra nasjonale prøver, oppnår bedre resultater, sammenlignet med de som fritar få. Foto: FRODE HANSEN/KRISTER SØRBØ/NTB SCANPIX
RYDD OPP: Politikere vil ha klare svar og opprydding etter at det kommer frem at skoler som fritar større andel elever fra nasjonale prøver, oppnår bedre resultater, sammenlignet med de som fritar få. Foto: FRODE HANSEN/KRISTER SØRBØ/NTB SCANPIX
Flere politikere reagerer på funnene i analysen VG i dag publiserer. Nå krever de svar på hvordan like skoler kan ha ulik praksis.

Denne saken handler om:

ANALYSEN

  • Analysen bygger på tall VG har innhentet fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo, og gjelder nasjonale prøver i lesing for 5. trinn høsten 2012.
  • Totalt 49 av 106 Oslo-skoler er kartlagt. 57 skoler har ikke offentliggjort sine data, fordi verdien er basert på enten for få elever eller dersom 100 prosent av elevene er fritatt.
  • 7 prosent av elevene i kartleggingen kunne fritas grunnet spesialundervisning, og 29 prosent kunne fritas grunnet særskilt norskopplæring.
  • Av de kartlagte skolene har 29 skoler fritatt elever. 13 skoler hadde ingen å frita og syv skoler kunne frita elever, men fritok ingen.
  • Blant alle de 29 skolene kan man se at skoler der mange av elevene er fritatt fra nasjonale prøver oppnår høyere resultat enn skoler der få av elevene er fritatt.
  • Sammenhengen er sterkest hos 18 skoler hvor over ca.60 prosent av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn.
  • Om lag en tredjedel av variasjonen i resultatene på prøvene kan forklares av variasjonen i andelen elever som er fritatt.
  • Det går 8200 elever ved de 18 skolene. Totalt går det 56476 elever på barne- og ungdomsskoler i Oslo per 2012/2013.

Carl I. Hagen, gruppeleder i Oslo FrP, reagerer på det som kommer frem i VG sin sak om antallet elever som blir fritatt fra de nasjonale prøvene på enkelte skoler i Oslo. Han krever nå en grundig redegjørelse fra skolebyråd Torger Ødegaard(H) og ønsker et svar på forbedringer for fritaksreglene.

- Jeg kan ikke se at en følger en streng praksis når det er skoler i Oslo som har 20-40 prosent elever som blir fritatt. Det må være klare objektive kriterier for hvem som skal fritas, ikke skjønn som i dag.

- Jeg har forståelse for at et nyankommet barn fra Somalia kan fritas, men ikke en elev som er født og oppvokst i Norge. Vi kan ikke ha incitamenter og mulighet for skoleledelsene å pynte på resultatene, sier Hagen.

Snudd på hodet

Det var Krfs, Jon Lilletun, som i 1999 startet ballet med vurdering og kvalitetsutvikling av skolen. Det skjedde gjennom stortingsmeldingen "Mot rikare mål", en nasjonal strategi for vurdering og kvalitetsutvikling.

Nå reagerer partiet på at det sentrale premisset, å fremme kvalitet og organisasjonsutvikling, er byttet ut med ekstern kontroll og rangering.

- Vi kjenner blant annet til eksempler på at elever som sliter er tatt ut når prøvene skal avholdes - sånn at ikke resultatene for skolen skal gå ned. Vi kjenner til at de nasjonale prøvene i altfor stor grad får styre undervisningen, for å få best mulig resultat, sier Krf-lederen, Knut Arild Hareide.

- Da er formålet snudd helt på hodet. Da er testene, konkurransen og rangeringen blitt selve målet - i stedet for elevene, sier Hareide.

Mistanke

AVKREVES REDEGJØRELSE: Skolebyråd Torger Ødegaard (H). Foto: ESPEN BRAATA
AVKREVES REDEGJØRELSE: Skolebyråd Torger Ødegaard (H). Foto: ESPEN BRAATA


VGs analyse viser at noen Oslo-skoler fritar opp mot 66 prosent av elevene som etter regelverket kan fritas. Det vil si elever med særskilt norskopplæring eller spesialundervisning.

60 prosent av alle barn med utenlandsk bakgrunn, de fleste født og oppvokst i Norge, og med minst to år i barnehagen, får særskilt norskopplæring.

Selv om disse elevene kan fritas, er det ingen automatikk i dette. Alle elever skal få en særskilt vurdering før fritak innvilges.

- Vi ber om en redegjørelse fra byråden for hvorfor det er så store forskjeller mellom skolen, og hvorfor andelen som blir fritatt har doblet seg siden 2008. Dette kaster mistanker over Osloskolen, og det må vi få ryddet opp i, sier Andreas Halse (Ap), nestleder, kultur- og utdanningskomiteen.

Omstridte prøver

En samstemt Storting gikk i sin tid inn for å innføre nasjonale prøver i Norge. Internasjonalt har det vært massiv kritikk mot standardiserte prøver.

Senest i forrige uke nektet enkelte lærere i Seattle i USA å gjennomføre de pålagte testene.

- Dette har vi advart mot helt siden prøvene ble innført. Dessverre fikk vi rett. Stortinget og skolebyråkratene ser på skolen som en fabrikk, hvor ungene skal produsere testresultater som gjør det mulig for politikerne å vinne neste valg, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Politikerne mener at mistanke om juks svekker legitimiteten til nasjonale prøver.

- Det kan være gode grunner til at skolene har fritatt disse elevene. Nettopp derfor er det viktig at vi får en skikkelig gjennomgang, så vi ikke får et inntrykk av at skoler fritar elever for å oppnå bedre resultater.

Snillisme

Oslo FrP satt i byråd med Høyre i Oslo fra 2003-2011 og er i dag en del av det borgerlige flertallet i Oslo.

Carl I. Hagen fremhever at han er positiv til å ha nasjonale prøver og at de offentligjøres, men for at de skal ha en funksjon må antallet som blir fritatt være basert på objektive kriterier.

- Hovedgrunnene for å offentliggjøre skolenes resultater er for å gi foresatte informasjon om skolene i Oslo og fordi en skal kunne sammenligne skoler slik at en kan lære av hverandre. Men da må det være en reell mulighet å kunne sammenligne skolene. Å frita noen elever fordi de er minoritetselever er snillisme i praksis, sier Hagen.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks