Hovedinnhold

Flere føler seg mobbet av læreren

EKSPERT: Dan Olweus kommenterer Elevundersøkelsen 2010. Foto: Magnar Kirknes
EKSPERT: Dan Olweus kommenterer Elevundersøkelsen 2010. Foto: Magnar Kirknes
Omfanget av mobbing i skolen holder seg stabilt. Men flere elever enn før svarer at de er blitt mobbet av læreren eller andre voksne.

Denne saken handler om:

Oftest skjer mobbingen fra elever i samme klasse eller andre elever på skolen. Men i gruppen av elever som opplever jevnlig mobbing på skolen, svarer nå 40 prosent at de har vært utsatt for mobbing av en lærer, viser Elevundersøkelsen 2010. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra 2007.

Professor Dan Olweus, en verdensledende forsker på mobbing, mener man skal være forsiktig med å trekke slutninger.

- En slik økning kan godt skyldes tilfeldigheter, og man bør ha flere typer kontrollspørsmål for å si noe sikkert om endringer i lærermobbing, sier Olweus til NTB.

Han mener man bør være opptatt av andelen som opplever å bli mobbet jevnlig, og ikke overse gruppen som mobbes to til tre ganger i måneden.

Det er en svak nedgang fra i fjor i gruppen som opplever mobbing flere ganger i uka. Andelen som svarer at de mobbes én gang i uken, er stabilt.

Om lag 8,5 prosent av elevene sier de mobbes jevnlig, det vil si fra to-tre ganger i måneden til flere ganger i uka. Drøyt 15 prosent svarer at de mobbes en sjelden gang.

Mindre bråk i klasserommet

Elevene opplever at det er blitt mer ro i klasserommet enn tidligere, viser Elevundersøkelsen.

I løpet av de siste tre årene er det færre som mener at de selv forstyrrer andre elever i skoledagen, og det er også færre som klager over at de blir forstyrret av bråk og uro.

Læreren bruker mest tid på å få ro i klassen på 8. trinn, mens elever på første trinn av videregående skole mener læreren bruker kortest tid.

Det er elever på 9. og 10. trinn som i størst grad opplever at andre elver forstyrrer dem. Bråk i klasserommet avtar etter ungdomsskolen, ifølge resultatene.

Uro i skolehverdagen er et av få områder hvor det har vært en liten endring fra forrige elevundersøkelse. Selv om endringen er liten, mener forskerne fra Oxford Research at utviklingen går mot mer ro i klasserommene.

Synkende motivasjon

Elever i grunnskolen og videregående skole har i løpet av våren svart på spørsmål om hva de synes om læringsmiljøet sitt. Om lag 340.000 elever deltok i undersøkelsen.

Bruk av arbeidsplaner og faglig støtte fra lærerne er forhold som er viktige for elevenes motivasjon og innsats, viser analysen av svarene.

Motivasjonen synker imidlertid ettersom elevene blir eldre, viser undersøkelsen. 10. trinn skårer dårligst på alle indikatorer, utenom hvorvidt elevene gjør leksene sine. Der kommer første trinn i videregående opplæring dårligst ut.

I likhet med tidligere Elevundersøkelser mener elevene at læringsmiljøet generelt svekkes fra 5. til 10. trinn. Det er oftest en forbedring ved overgangen til videregående opplæring.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks