Hovedinnhold

Nytt Oslo-byråd

Demper prøvepresset - gjør osloprøvene frivillige

** Men i naturfag skal prøvene fortsatt være obligatoriske

<p>SV-SELFIE: SV-veteran og påtroppende ordfører Marianne Borgen har lenge kjempet for mindre prøvepress, færre elevkartlegginger og mindre krav til dokumentasjon i Osloskolen. Her blir hun selv dokumentert med en SV-selfie av partivenner i Oslo.<br/></p>

SV-SELFIE: SV-veteran og påtroppende ordfører Marianne Borgen har lenge kjempet for mindre prøvepress, færre elevkartlegginger og mindre krav til dokumentasjon i Osloskolen. Her blir hun selv dokumentert med en SV-selfie av partivenner i Oslo.

Foto: Therese Alice Sanne
Den rødgrønne Oslo-regjeringen vil redusere antall prøver for elever i skolen. De egne Oslo-prøvene skal gjøres frivillige for skolene, ifølge erklæringen.

Denne saken handler om:

I kapittelet om kunnskap i den rødgrønne byregjerings-erklæringen, heter det den nye byregjeringen vil kutte i både osloprøvene og i planene om egne Storby-PISA-tester.

Både SV og Ap har lenge vært veldig kritiske til det stadig økende prøve-regimet i osloskolen, som skolebyrådene fra Høyre har heiet frem.

I den nye regjeringserklæringen som ble lagt frem i formiddag, legges det vekt på at lærerne skal få større tillit, samt at en del av dagens målstyringsbaserte skole skal gjennomgås og evalueres. Ap, SV og MDG går inn for å evaluere de omstridte kravene til kartlegging og dokumentasjon som har preget mange læreres hverdag i osloskolen de siste årene.

– Det er et langt resonnement. Det handler jo om at vi ønsker å myke testregimet i Oslo-skolene og gjøre valg av pedagogikk og metoder og hvordan man bruker kartlegging slik at det er mer opp til hver enkelt skole. Nå skal lærere og skolene selv bestemme hvordan de vil legge opp undervisningene og hovedformålet er å få frigjort mer tid til læring. I dag bruker de mye tid på ikek bare prøvene men også forberedelsene til prøvene, sier fylkesleder i Oslo SV, Benjamin Larsen.

Les også: Slik blir de rødgrønnes Oslo

– Vi vil starte en forskningsbasert evaluering av kravene til kartlegging og dokumentasjon i osloskolen, heter det i erklæringen.

Obligatorisk naturfagprøve

Her er noen av de viktigste punktene om kunnskap i erklæringen:

* Gi foresatte god tilbakemelding om elevenes læring og trivsel.

* Gjennomgå hvordan skriftlig halvårsvurdering i barnetrinnet fungerer.

* Osloprøvene gjøres frivillige for skolene, med unntak av naturfagsprøven.

* Oslo skal ikke delta i Storby-PISA

* Det skal gjøres forsøk med alternative vurderingsformer og andre måter å organisere leksearbeidet på.

* Det skal ikke innføres karakterer i barneskolen

* Rektorkontraktene skal evalueres.

*  Det skal ikke innføres prestasjonslønn for lærere.

Flere lærere i småskolen

For å gjennomføre noen av disse målene, peker byrådspartiene på at det må ansettes 200 flere lærere i barneskolen på de fire første årstrinnene.

Les også: Osloskolen får kritikk for prøve-øving for de minste elevene

– Det må gis større tillit til lærerne som fagpersoner, -mer tid til dybdelæring og det må bli mindre pugging, skriver byrådskameratene i erklæringen.

Det skal bli mindre bruk av lærernes tid til prøver og kartlegging, og mer tid tid til lærerens direkte møte med elevene.

– Vi vil frigjøre tid så lærerne kan konsentrere seg om å følge opp elevenes læring. For å nå målet vil vi redusere kravene til dokumentasjon og rapportering i osloskolen. Skolene skal få større frihet til selv å vurdere hvilke metoder og kartlegginger som er  best egnet i det pedagogiske arbeidet, heter det i erklæringen.

De allerede innarbeidede osloprøvene, som kommer i tillegg til nasjonale prøver og kartleggingsprøver, skal skolene selv bestemme omfanget av.

Lærerne storfornøyde

Unntaket er osloprøvene i naturfag, som altså fortsatt skal være obligatoriske som et viktig realfag og klimaorientert fag i osloskolen.

– Det er fordi naturfag er et spesielt fag som ikke omfattes av en del av de andre prøvene, sier leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo.

Hun er strålende fornøyd med at prøver og tester skal reduseres i Osloskolen.

– Det er vi veldig fornøyd med. Det har stått på vår dagsorden lenge at prøvemengden og prøvefokuset i Osloskolen har vært for stort. Nå signaliserer den nye byregjeringen at lærerne skal få bruke mer tid på elevene. Dette lover veldig bra for Osloskolen, sier Skjefstad Andersen til VG.

Hun støtter også hundre prosent at de omstridte rektorkontraktene skal gjennomgås og evalueres og at de rødgrønne i Oslo avlyser innføring av resultatlønn for lærere.

– Har misforstått

Nyvalgte bystyremedlemmer, Mathilde Tybring-Gjedde og Jenny Clemet von Tetzschner, reagerer på forslaget om å gjøre osloprøvene frivillige for skolene.

– Det er åpenbart at det nye byrådet har misforstått poenget med Osloprøvene. Prøvene er ikke et mål i seg selv. Målet er at er at man finner ut hvilke skoler, hvilke klasserom og hvilke elever som sliter med å lese, skrive og regne, slik at man kan sette inn ekstra ressurser, sier Mathilde.

– I plattformen står det også at de rødgrønne vil «forbedre ressursfordelingsmodellen» slik at ressursene treffer de reelle behovene i skolen. Jeg lurer på hvordan man skal avdekke de reelle problemene i skolen dersom man gjør osloprøvene frivillige, legger Jenny til.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks