Hovedinnhold

Vil flytte vei bort fra egen eiendom

Sp-leder Åslaug Haga får støtte fra Sp-nestleder og samferdselsminister Navarsete

VEIFLYTT: Åslaug Hagas eiendom vil stige betraktelig i verdi dersom flyttingen av E18 lykkes. Foto: Frode Hansen
VEIFLYTT: Åslaug Hagas eiendom vil stige betraktelig i verdi dersom flyttingen av E18 lykkes. Foto: Frode Hansen
ÅS (VG) I all stillhet har Sp-leder Åslaug Haga og hennes mann, Bård Hopland, startet en formell prosess for å få utskilt fire verdifulle boligtomter.

Denne saken handler om:

Det viser dokumenter fra Ås kommune som VG har fått tilgang til.

Samtidig har Bård Hopland og Åslaug Hagas nære allierte i Regjeringen - samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) - kjørt et hardt løp for å få utredet en flytting av dagens E18 lengre unna eiendommen og det aktuelle tomtearealet.

Tomteområdet ligger like i nærheten av Sp-parets bosted og gårdstun i Ås.

Mens Åslaug Haga i dag åpner Senterpartiets landsmøte på Lillehammer, så jobber tiden for en flytting av E18.

Verdistigning

Flere eiendomsmeglere VG har snakket med sier at tomtene vil stige betraktelig i verdi dersom den sterkt trafikkerte E18 legges lengre unna eiendommen til Åslaug Haga og hennes ektemann, lokalpolitikeren og UD-toppen Bård Hopland.

- Det vil bli mindre støy. Dermed vil eiendommen deres og nye boligtomter få en høyere verdi, sier daglig og faglig leder for DnB NOR Eiendom i Ås, Jon Petter Larsen.

Han anslår at det fort kan dreie seg om «noen hundre tusen kroner» for fire tomter.

Også Truls Langaard hos Areal Eiendomsmegling i Follo mener Haga/Hoplands tomter vil stige betydelig i verdi på sikt med en fjerning av motorveien fra nærområdet. Ås Kommune er i utgangspunktet positiv til søknaden om å selge boligtomter, men innvender at tomtearealet ligger i et svært verdifullt landbruksområde.

Dyrket mark

Både Åslaug Haga og hennes mann Bård Hopland har i flere år vært aktive i Ås Senterparti.

Ås Sp har i det siste arbeidet intenst for å få lagt den nye E18-traseen mange kilometer øst for dagens trasé.

Hovedargumentet er å spare dyrket mark.

Valg av ny trasé for E18 har utløst heftig lokal strid, også mellom Senterpartiets lokallag i de berørte kommunene.

Åslaug Hagas lokallag vil ha den nye veien østover, inn i Ski kommune. Dette til tross for at Statens vegvesen på det nærmeste hadde skrinlagt dette alternativet.

Men samferdselsminister og Sp-nestleder Liv Signe Navarsete sørget likevel for å få det tidligere forkastede Ski Øst-alternativet inn i E18-planene igjen.

Senterpartiet i Ski liker dette meget dårlig.

Den overraskende beslutningen om en utredning av å flytte E18 fra Ås til Ski ble blant annet fattet etter at de to statsrådene Navarsete og Åslaug Haga sammen deltok på et kombinert åpent møte og årsmøte i Ås Sp. Der var trasévalg for E18 et sentralt tema.

Åslaug Hagas mann, Bård Hopland, var til stede på møtet. Han avviser overfor VG at han og ektefellen Åslaug Haga har privat interesse av at E18-alternativet Ski Øst blir fullt utredet.

- Dere må gjerne kritisere oss for å ha privat interesse av å få utredet en Ski Øst-trasé. Men dere bør komme ut hit og se området med egne øyne først. Dette handler ikke om oss. Det handler om å bevare verdifull landbruksjord og å føre trafikken i riktig retning, sier Bård Hopland til VG.

Det er noen hundre meter i luftlinje mellom Hopland/Hagas eiendom på Nordre Skuterud til dagens E18. En ny, bredere motorvei med fire felt langs dagens trasé vil ligge enda noe nærmere Sp-parets eiendom enn dagens E18.

Rystet over Sp

- Planene om å legge ut tomter ligger foreløpig bare som et innspill i kommuneplanen. Kommunen har antydet at det vil være mulig å realisere fire boliger, sier Hopland.

En delegasjon med ordførere og varaordførere fra Ski kommune, Oppegård kommune og Frogn kommune møtte forleden opp i Samferdselsdepartementet for å markere sin motstand mot den nye utredningen av Ski Øst-traseen.

De hadde et håp om å påvirke samferdselsministeren til å trekke sin beslutning om å utrede Ski Øst nærmere. Men det viste seg umulig.

Ingen kommentar

Nestleder Borghild Tenden (V) i Stortingets transportkomité, er rystet over Senterpartiets håndtering av saken.

- Det er lov å bruke makt, men her er maktbruken uklok. Jeg er skremt dersom det er slik at kommunalministeren og hennes mann har private interesser i denne saken, sier Tenden.

Også Frp-representant i transportkomiteen, Arne Sortevik, er undrende til samferdselsministerens detaljerte innblanding i det lokale trasévalget.

- Dersom det er slik at dette trasévalget kan kobles til Åslaug Hagas private interesser, er dette svært lite bra. Og det ser ut som om det er en slik kobling, sier Sortevik til VG.

Sp-leder og statsråd Åslaug Haga ønsker ikke å kommentere saken.

Via sin statssekretær Guri Størvold, sier hun:

- Jeg har bare en ting å si: Jeg har ikke engasjert meg i debatten om E18. Tidligere har Haga bekreftet at hun har diskutert E18-saken med samferdselsministeren.

- Jeg har hatt samtaler med Liv Signe Navarsete om ny E18, akkurat som jeg har samtaler med Øystein Djupedal om Veterinærinstituttet, har Haga bekreftet overfor lokalavisen Østlandets Blad.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks