Hovedinnhold

Helsedirektoratet vil få flere rusmisbrukere til å røyke heroin

**Norge fortsatt i overdosetoppen i Europa
**Helsedirektoratet: Helt forferdelig
**Rusmiddelforsker: Få faktorer som tyder på store endringer

(VG Nett) Forskere og fagfolk håper de høye tallene for dødsfall som skyldes bruk av narkotika i Norge kan reduseres ved å få heroinavhengige til å kaste sprøyten og rulle røykefolie i stedet.

Denne saken handler om:

De siste årene har tallet på dødsfall som skyldes narkotikamisbruk ligget på mellom 250 og 300 i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) (se klikkbar grafikk i toppen av saken). Det nyeste tallet er fra 2010 - da døde 248 personer av narkotikamisbruk i Norge.

Tallet på overdoser i 2010 var 358, der brorparten er forårsaket av narkotikamisbruk.

- Det er altfor mange som dør av overdoser i Norge. Sammenlignet med andre land i Europa ligger vi helt i toppen av listen - det er helt forferdelig, sier seniorrådgiver Martin Blindheim i Helsedirektoratet til VG Nett.

Se den europeiske statistikken her (siste tall fra 2009).

Artikkelen fortsetter under tabellen

STATISTIKK: En oversikt over dødsfall som skyldes bruk av narkotika på landsbasis de siste årene. Tallene er fra Statistisk Sentralbyrå. Foto: Skjermdump
STATISTIKK: En oversikt over dødsfall som skyldes bruk av narkotika på landsbasis de siste årene. Tallene er fra Statistisk Sentralbyrå. Foto: Skjermdump

Blindheim tror innføringen av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) var med på å senke tallet på overdoseoffer ved starten av 2000-tallet. LAR er betegnelsen på den norske ordningen for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet, der rusmisbrukere blir behandlet med metadon eller buprenorfin.

Er du pårørende til et overdoseoffer? Kontakt VG Netts journalist her.

Blindheim klarer imidlertid ikke å forklare hvorfor tallet ikke har sunket ytterligere de siste åtte årene, men heller stabilisert seg.

- Blir det gjort nok for å få ned antallet overdosedødsfall i Norge?

- Før vi får det tallet grundig ned, blir det ikke gjort nok. I løpet av de siste tiårene har mellom 3000 og 4000 mennesker dødd av overdose i Norge - det er et sjokkerende høyt tall, sier Blindheim.

Artikkelen fortsetter under bildet

OBSERVERER: VG Nett møtte seniorrådgiver Martin Blindheim i Helsedirektoratet da han observerte rusmiljøet i Skippergata i Oslo. Foto: Natalie Remøe Hansen
OBSERVERER: VG Nett møtte seniorrådgiver Martin Blindheim i Helsedirektoratet da han observerte rusmiljøet i Skippergata i Oslo. Foto: Natalie Remøe Hansen

Stortingsmelding om rusmiddelpolitikk i 2012

Han mener likevel det er blitt gjort en del de siste årene for å bedre situasjonen for rusmisbrukere i Norge. Ifølge Blindheim har det vært en større økning i behandlingstilbudet for disse sammenlignet med de midlene som er brukt innen somatikken.

Han trekker frem flere lavterskeltiltak for rusmisbrukere i de store byene, blant annet Prosjekt 24:7 - et døgnåpent helse- og velferdstilbud for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige i Oslo, drevet av Kirkens Bymisjon med støtte fra regjeringen.

Samtidig ser Blindheim frem til den kommende stortingsmeldingen om helhetlig rusmiddelpolitikk som skal legges frem i 2012.

- Er det grunn til å vente seg at Norge adopterer tiltak fra andre land?

- Det blir opp til politikerne som skal utforme stortingsmeldingen å svare på det. Men vi ser er at for eksempel Nederland har fått en kraftig nedgang i overdosedødsfall etter at de fikk heroinavhengige til å gå over fra å injisere stoffet til å røyke det, sier Blindheim.

Derfor er Helsedirektoratet positive til et slikt tiltak, ifølge seniorrådgiveren.

- Dessverre ingen hokus pokus-løsninger

Denne endringen i heroinbruken mener forskningsleder Anne Line Bretteville-Jensen ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er helt avgjørende for en varig nedgang i statistikken på overdosedødsofre i Norge. Bretteville-Jensen nevner også Nederland som et foregangsland på dette området.

FORSKNINGSLEDER: Anne Line Bretteville-Jensen ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Foto: SIRUS
FORSKNINGSLEDER: Anne Line Bretteville-Jensen ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Foto: SIRUS

- Er det grunn til å tro at tallet på ofre har gått ned når tallene for 2011 kommer i oktober?

- Nei, det er ingen faktorer som tyder på at det kommer veldig store endringer. Det finnes dessverre ingen hokus pokus-løsninger. Så lenge heroin injiseres i så stort omfang som her i landet, er overdoserisikoen høy for veldig mange, sier hun til VG Nett.

Bretteville-Jensen understreker på den annen side at man har sett en nedgang i ungdom som oppgir at de har prøvd rusmidler. Hun mener det på sikt kan føre til at færre ender opp som rusmisbrukere og at det forhåpentligvis kan gjøre at overdoseraten går ned.

- Nedgangen for noen år siden var gledelig, men det er fortsatt et høyt og tragisk tall. Ett tapt liv er ett for mye, sier hun.

Varierende målemetoder av overdosedødsfall

Professor Emeritus Helge Waal ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) poengterer imidlertid at sammenligningene av tall på overdosedødsfall med andre land i Europa er forenklet grunnet varierende målemetoder.

ERFAREN: Professor emeritus Helge Waal ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har forsket på rus og rusmidler i mange år. Foto: Morten Krogvold/SERAF
ERFAREN: Professor emeritus Helge Waal ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har forsket på rus og rusmidler i mange år. Foto: Morten Krogvold/SERAF

Likevel mener han tallet er høyere enn det er rimelig å forvente. I likhet med Bretteville-Jensen oppgir han injisering av heroin som hovedårsak.

- Samtidig viser det seg at når en ruskultur setter seg i et land, så er den vrien å påvirke, sier han til VG Nett.

Forskning viser sammenheng med «fyllakultur»

Ifølge Waal har også forskning vist en sammenheng mellom injisering som rusmetode og det han kaller «fyllakultur». Han trekker frem landene Skottland, Russland, Finland og Canada som eksempler på land som har en slik kultur, og som samtidig har en høy andel av rusmisbrukere som injiserer heroin fremfor å røyke stoffet.

- Om det er en årsak i Norge er vanskelig å si, men det er i alle fall det vi kaller en samvariasjon i forskningen, sier Waal.

Han forteller også at det er et velkjent fenomen at svært mange dør av overdose rett etter at de har kommet ut av fengsel, fra avrusning eller av andre grunner har holdt seg unna rus en stund. Årsaken er ifølge professoren at de da tåler mindre doser enn de er vant til fra tidligere.

Waal lister opp en rekke tiltak han mener kan bidra til en nedgang i overdosedødsfallene; forsterke kapasiteten i LAR-systemet, øke tilgjengeligheten på lavterskelbehandling og styrke kompetansen i oppsøkende tiltak. I tillegg har han tro på flere generelle forebyggingsfaktorer, som blant annet å fange opp ungdom i tidlig skolealder.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks