Hovedinnhold

Romleir på Sognsvann ryddes med makt

VIL ANKE: Byfogden i Oslo besluttet i forrige uke at teltleiren ved Sognsvann er ulovlig og må fjernes. Romfolket på sin side sier de kommer til å anke dommen som sier at de må forlate området. Foto: Anette Karlsen/NTB scanpix
VIL ANKE: Byfogden i Oslo besluttet i forrige uke at teltleiren ved Sognsvann er ulovlig og må fjernes. Romfolket på sin side sier de kommer til å anke dommen som sier at de må forlate området. Foto: Anette Karlsen/NTB scanpix
Teltleiren som tilreisende romfolk satte opp i skogen ved Sognsvann i Oslo i vår, blir mandag ryddet med makt.

Denne saken handler om:

Overnatting på offentlig sted

  • Dagens regler: «I offentlige parker, grøntarealer og friomrader i tettbebygd strøk er telting, camping eller lignende og overnatting forbudt, uten etter særskilt tillatelse fra kompetent kommunal myndighet» (politivedtekter for Oslo § 2-1, 5. ledd).
  • Forslag til endring: «Det er ikke tillatt å overnatte utendørs på offentlig sted i tettbygd strøk uten tillatelse fra grunneier og politiet. Likt med overnatting utendørs regnes overnatting under broer eller andre konstruksjoner, i motorvogn, i telt, under presenning eller i provisoriske byggverk. Tillatelse fra politiet er ikke nødvendig på områder som er regulert til campingplass. Denne bestemmelsen gjelder ikke for områder som omfattes av Friluftloven».
  • Kilde: Aftenposten

Politiet i Oslo opplyser til NTB at de er bedt om å bistå i arbeidet.

- Vi var der fredag sammen med namsmannen og opplyste om at siste frist for å fjerne seg var mandag klokken 9. Så gjenstår det å se om dette blir respektert, sier operasjonsleder Thor Gulbransen i Oslo-politiet.

BAKGRUNN:  Romfolket må forlate Sognsvann.

Byfogden i Oslo besluttet i forrige uke at teltleiren ved Sognsvann er ulovlig og må fjernes etter at eieren Statsbygg gikk til retten med saken. Det skal være mellom 20 og 30 telt på området.

Statsbygg er grunneier der romfolket har satt opp telt og begrunner anmodningen om flytting med at det ikke er tillatt å sette opp telt i området i mer enn to døgn.

Da den første anmodningen om at de 60-100 personene som hadde tilhold til leiren kom, viste Bjønnulv Evenrud i støttegruppen «Folk er folk» til allemannsretten. Statsbygg påpekte at denne retten er begrenset til to overnattinger, med mindre man har fått samtykke fra grunneier.

I kjennelsen fra Oslo byfogdembete heter det at «teltleiren ikke er unntatt verken todøgnsbegrensningen eller samtykke fra eieren.»

Ifølge Bjønnulv Evenrud forlot mange romfolk leiren ved Sognsvann søndag uten at de hadde noen anelse om hvor de skulle gjøre av seg.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks