Hovedinnhold

Rødgrønn strid om kjønnsdeling i skolen

Arbeiderpartiet mener kjønnsdelt gym og svømming er i strid med intensjonene i opplæringsloven. Regjeringspartner SV forsvarer ordningen som praktiseres ved Møllergata skole i Oslo.

Av hensyn til muslimske elever har guttene og jentene ved Møllergata i en årrekke hatt gym og svømming hver for seg. Skolens ledelse har til og med sørget for at læreren har «riktig kjønn».

Spørsmålet er om ordningen strider mot opplæringslovens paragraf 8-2, der det heter at organiseringen av elever i grupper til vanlig ikke skal skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet.

- Ja., mener Arbeiderpartiet.

- Nei, mener det SV-styrte Kunnskapsdepartementet.

Betenkt

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talskvinne Gerd Janne Kristoffersen mener ordningen må være i strid med loven siden den har vært praktisert i flere år.

- Jeg er veldig betenkt over denne måten å organisere skoleklasser på. I tråd med at samfunnet vårt blir mer mangfoldig, vil slike løsninger kunne dukke opp på mange skoler. Vi ønsker ikke et kjønnsdelt skolesystem i Norge, sier Kristoffersen til NTB.

Hun akter å ta opp saken i den rødgrønne storfraksjonen på Stortinget og vurderer å rette et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV).

- Slik jeg tolker loven og slik jeg er gjort kjent med ordningen ved Møllergata skole, kan jeg ikke skjønne annet enn at den er i strid med opplæringsloven, sier Kristoffersen.

Uttalelsene står i kontrast til hva statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) sa i et intervju med NTB søndag:

- Sømmelighetshensyn er blant de begrunnelsene som unntaksvis kan brukes for å dele elevene inn etter kjønn. Det handler om å ha respekt for mindretallet og den enkeltes rett til religionsutøvelse, sa Rugtvedt.

- Bør bli tydeligere

Det er ikke bare blant politikerne loven tolkes ulikt. Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo finner ikke ordningen lovstridig, til forskjell fra hva hennes kollega i Oppland gjorde i en lignende sak fra november i fjor.

Utdanningsdirektøren og fylkesmannen i Oppland slo nemlig fast at Kringsjå skole på Lillehammer hadde brutt loven ved å kjønnsdele undervisningen i tre fag av pedagogiske grunner.

- Riktignok er kortvarige inndelinger etter disse kriteriene lov, men halvannet år er ikke akseptabelt, sa fylkesmann Kristin Hille Valla og utdanningsdirektør Trond Johnsen til Gudbrandsdølen Dagningen.

Møllergata skole og Utdanningsetaten i Oslo vurderer imidlertid «til vanlig» på en annen måte. Så lenge praksisen ikke forekommer i alle fag, er det greit med gutte- og jenteklasser. Søgnen peker dessuten på at elevenes rett til tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp i loven.

Arbeiderpartiet mener det er på høy tid at det klargjøres hva som menes med den aktuelle setningen i opplæringsloven.
- Det er ikke heldig at loven tilsynelatende tolkes forskjellig. Vi må sørge for at den blir tydeligere, sier Kristoffersen til NTB.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks