Hovedinnhold

Psykiatrisk rapport: Lommemannen kan slippe ut

** Ber seg løslatt til sommeren

BERGEN/OSLO (VG) En psykiatrisk rapport konkluderer med at overgrepsdømte Erik Andersen kan prøveløslates.

I desember 2010 fastslo retten at Erik Andersen måtte dømmes som pedofil overgriper og hadde tvilsom effekt av behandling. Nå mener psykiater at han kan prøveløslates, og Andersen har også sendt en begjæring om at han vil løslates når minstestiden utløper til sommeren.

VG er kjent med at Andersen har hatt samtaler med Ila-psykiater Randi Rosenqvist, som er en nestor i norsk rettspsykiatri. Hun mener nå at risikoen for nye overgrep er så lav at han skal kunne prøveløslates på visse vilkår.

SKREV RAPPORT: Psykiater Randi Rosenqvist ved Ila fengsel. Foto: HELGE MIKALSEN
SKREV RAPPORT: Psykiater Randi Rosenqvist ved Ila fengsel. Foto: HELGE MIKALSEN

- Jeg kan bekrefte at jeg har skrevet en innstilling og at dette er konklusjonen. Men taushetsplikten gjør at jeg ikke kan kommentere saken utover dette, sier Randi Rosenqvist til VG.

Dømt til ti års forvaring

Erik Andersen ble i Borgarting lagmannsrett dømt til ti års forvaring for overgrep mot 66 gutter. I mange år var begrepet «Lommemannen» bare et spøkelsesbegrep, og politiet etterforsket en rekke overgrep som de ikke visste om det var en eller flere personer som sto bak.

I 2008 var det imidlertid slutt for Erik Andersen. Da ble han sirklet inn og felt av tekniske spor, etter at han i årevis hadde reist rundt i landet og forgrepet seg på unge gutter.

Signaturen hans var hullet i lommene, noe som også ga ham kallenavnet.

Han fikk en forvaringsdom på ti år med en minstetid på syv år, og kan be seg løslatt for første gang 30. juni - men rettsmøtet vil trolig ikke bli avholdt før i juli.

Begjærte seg løslatt for noen uker siden

- Det kom inn en begjæring om løslatelse for noen uker siden, sier statsadvokat Per Egil Volledal, som var aktor da saken var i retten.

Han bekrefter at Randi Rosenqvist har skrevet en innstilling fra Ila til Kriminalomsorgen som i korthet går på at risikoen for at Andersen skal begå nye overgrep er så lav at Ila innstiller på at han skal kunne prøveløslates.

STATSADVOKAT: Per Egil Volledal var aktor i rettssaken mot Erik Andersen i den såkalte «Lommemann-saken». Foto: MATTIS SANDBLAD
STATSADVOKAT: Per Egil Volledal var aktor i rettssaken mot Erik Andersen i den såkalte «Lommemann-saken». Foto: MATTIS SANDBLAD

- Jeg må si jeg ble overrasket da begjæringen kom fra Andersen for noen uker siden. Påtalemyndigheten er meget skeptiske til at det går an å kurere pedofili, og vi snakker her om overgrep mot til sammen 66 gutter, sier statsadvokat Volledal til VG.

Statsadvokaten skeptisk til løslatelse

Han mener det må atskillig mer til enn en rapport fra Rosenqvist for å kunne konkludere med at Norges mest notoriske serieovergriper skal tilbake i samfunnet.

Advokat Gunhild Lærum, sier Erik Andersen har fulgt det behandlingsopplegget som han til enhver tid har vært tilbudt og at Andersen hele tiden har hatt et ønske om terapi.

- Et vellykket behandlingsopplegg må og bør være positivt for alle, det er hovedformålet med forvaringsinstituttet, sier Gunhild Lærum.

- Han har fått positive tilbakemeldinger på behandling

Hun sier de tilbakemeldinger Andersen har fått fra behandlingsapparatet hele veien har vært positive.

- Disse tilbakemeldingene underbygger og er i tråd med Rosenqvists anbefalinger, sier Lærum til VG.

Hun forteller at klienten har forstått og tatt inn over seg de handlinger han har begått og at han er svært lei seg for de traumer han har påført andre. Dette er han tydelig på at ikke skal gjenta seg.

- Hvilke restriksjoner er det som følger en eventuell prøveløslatelse?

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum bistår Erik Andersen. Foto: MATTIS SANDBLAD
FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum bistår Erik Andersen. Foto: MATTIS SANDBLAD

- Ikke noe er fastsatt i denne saken. Generelt tilpasses restriksjoner den enkelte. Det går på hvem man kan oppsøke, hvor man skal være og videre behandling, sier Lærum.

I Borgarting lagmannsrett ble Andersen blant annet dømt for å ha gjennomført tre voldtekter.

Erklært pedofil av rettspsykiatere

Erik Andersen ble i dommen beskrevet som en kynisk overgriper, som hadde planlagt overgrepene som kunne sammenlignes med overfallsvoldtekter.

Felles for mange av overgrepene var at han hadde opprettet kontakt ved å be mindreårige gutter om hjelp. Ofte ble guttene spurt om de kunne hente noe i lommen hans.

Straffeutmålingen var blant annet støttet på de rettspsykiatriske vurderingene til rettspsykiaterne Henning Værøy og rettspsykolog Pål Grøndahl.

De to konkluderte med at Erik Andersen var pedofil, og at det ville være meget krevende for ham å endre atferd.

2010: Ikke ønsket effekt av terapi

De rettsoppnevnte sakkyndige uttalte i sin tilleggserklæring av 8. desember 2010 at de ikke fant noen dokumentasjon på at Erik Andersen hadde hatt ønsket effekt av terapi i form av økt empati, redusert grad av benekting og et mer avklart forhold til sin seksualitet.

- De finner at han, etter å ha vært i ulike former for terapi siden juni 2008, nærmest er tilbake til start, står det i rapporten som Lagmannsretten gjenga i sin dom fra desember 2010.

Retten skrev også at han bare i begrenset grad hadde erkjent de overgrep han er domfelt for og at han bagatelliserte dem.

Dom: Stor risiko for tilbakefall

I dommen ble det også lagt vekt på at Andersen konsekvent hadde forgrepet seg på unge gutter som var ukjente for ham.

- Han tilhører da den gruppe seksualovergripere som har størst tilbakefallsrisiko, i henhold til de studier som er presentert av de rettsoppnevnte sakkyndige, står det i dommen.

Etter en samlet vurdering mente Borgarting lagmannsrett at en vanlig fengselsstraff ikke ville gi tilstrekkelig vern av samfunnet.

- Det er lagmannsrettens oppfatning at det også etter avsoning av den aktuelle alternative fengselsstraff vil foreligge nærliggende fare for at Erik Andersen på nytt vil begå alvorlige seksualforbrytelser, står det i dommen.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks