Hovedinnhold

PST overtar atom-etterforskningen

Dramatisk vending i atom-skandalen

ETTERFORSKES: Institutt for Energiteknikks (IFE) reaktor i Halden. Foto: THOMAS ANDREASSEN
ETTERFORSKES: Institutt for Energiteknikks (IFE) reaktor i Halden. Foto: THOMAS ANDREASSEN
Atomreaktoren i Halden har levert ulovlig materiale til seks selskaper i fem land. Utenriksdepartementet (UD) anmelder atomselskapet til Politiets sikkerhetstjeneste.

Atom-skandalen

  • Saken ble kjent i mai da Ny Tid og VG siterte den brasilianske avisen O Estado de São Paulo, som skrev at atomreaktoren i Halden bidrar i et samarbeid med å utvikle atombrensel til ubåter i den brasilianske marinen.
  • 30. mai anmeldte Bellona forholdet.
  • 4. september skrev VG at Institutt for Energiteknikk, som er ansvarlig for reaktoren i Halden, innrømmer at de også har deltatt i andre atom prosjekter, i Russland, Argentina, Frankrike og USA, som de ikke har søkt om eksporttillatelse for.

    DETTE ER IFE

    IFE ble i 1953 en selvstendig stiftelse etter å ha vært et «statlig foretak» fra starten i 1948.
  • I dag får IFE bevilget penger fra Nærings- og handelsdepartementet; til sammen 81,7 millioner kroner, av et budsjettert på 890 millioner kroner.
  • Atomreaktoren i Halden skal ifølge statuttene kun brukes til sivile og fredelige formål.
  • I de etiske retningslinjene til Halden-reaktoren heter det at de ikke skal «eksporterer teknologi eller materialer som kan benyttes til å styrke en annen nasjons militære evne, uten eksporttillatelse fra Utenriksdepartementet».

- Jeg kan bekrefte at vi har mottatt anmeldelsene og at vi har innledet etterforskning, sier informasjonssjef Martin Bernsen ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til VG.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som driver atomreaktorene i Halden.

- Jeg kan bekrefte at UD 2. september anmeldte IFE på grunnlag av eksportkontrollregelverket. Vi ser alvorlig på denne saken, sier statssekretær Torgeir Larsen i UD.

Ny Tid og VG skrev i slutten av mai at atomselskapet i Halden har bidratt til å utvikle brensel til brasilianske ubåter.

Bellona gikk til politianmeldelse 30. mai. Halden politistasjon fikk den på sitt bord, men innledet ikke etterforskning i sommer.

4. september skrev VG at IFE innrømmer ulovlig samarbeid med selskaper i ytterligere fire land i tillegg til Brasil: Russland, Argentina, Frankrike og USA.

Bellona  fulgte opp med ny anmeldelse . Nå viser det seg at den norske regjering, ved Utenriksdepartementet, har slått gått til det uvanlige skritt å anmelde saken til PST.

- I lys av den informasjonen vi hadde om saken var det grunn til å anmelde forholdet til PST. På grunn av lovbestemt taushetsplikt har jeg ikke anledning til å utdype utover dette. Vi vil nå avvente politiets etterforskning når det gjelder å finne ut av hva som er de faktiske forholdene i saken, sier Torgeir Larsen.

At selskapet har brutt eksportkontrolloven, har de langt på vei innrømmet, ved at de har erkjent at de skulle ha søkt om eksport-lisens av deres atom-prosjekter i utlandet.

Det hadde også Halden politistasjon greid å finne ut.

Den dramatiske omdreiningen er at UD kobler inn PST:

PST har ansvar «for å ivareta internasjonal sikkerhet og fred gjennom å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen (MØV). PST skal forebygge og etterforske brudd på eksportkontrollregelverket.

I regjeringen frykter man rett og slett at IFE har bidratt til spredning av atomforskning til utenlandske selskaper som har kunne utvikle ny militær teknologi til brensel i fremtidens atomubåter, i blant annet Russland.

Informasjonssjef Bernsen ved PST sier det ikke er avklart om det er aktuelt med etterforskning i utlandet.

- Vi har akkurat etablert etterforskning, så det er for tidlig å si noe om, sier Bernsen.

- Sjansen er stor for at Halden-reaktoren har bidratt med forskning og utvikling av atombrensel, som har bedret ytelsesevnen til utenlands marines atomdrevne ubåter, sier daglig leder og atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona.

- Det er ikke lett å få bekreftet, men må faktisk legges til grunn. Og når det gjelder Brasil, er jo prosjektet direkte rettet mot atombrensel til brasilianske atomubåter.

Sikkerhetssjef Atle Valseth i IFE sier de er informert om at PST har overtatt etterforskningen.

- Vi vil samarbeide åpent og tett med dem. Vi har allerede gått gjennom og skjerpet våre rutiner for eksportkontroll.

- Dere har redegjort for seks selskaper, hvor det kan mistenkes at deres forskning kan ha tilflytt militære?

- Vi har fått slutterklæringer frem fem av selskapene, hvor der kunden forsikrer at vi bare har bidratt til sivile formål. Men de seks er trukket frem, fordi de har militære enheter eller har hatt militær tilknytning.

- I Brasil har dere bidratt med brensel-utvikling av deres atomubåter?

- Det har ledelsen ved Halden-reaktoren allerede erkjent var en glipp. Det burde vært søkt om.

SLIK SNUBLET ATOMSELSKAPET
IFE er anmeldt for brudd på Eksportkontrolloven som omtaler at «varer og teknologi som kan være av betydning for andre lands utvikling, produksjon eller anvendelse av produkter til militært bruk eller som direkte kan tjene til å utvikle et lands militære evne, samt varer og teknologi som kan benyttes til å utøve terrorhandlinger, jf. straffeloven § 147 a første ledd, ikke må utføres fra norsk tollområde uten særskilt tillatelse».

IFEs ledelse har erkjent og beklaget at de ikke har søkt om eksport-tillatelse i sakene de er anmeldt for.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks