Hovedinnhold

Utvalg mener norsk politi ikke skal bære våpen

Våpen kan ikke erstatte tilstrekkelig politibemanning, konkluderer utvalgets leder.

Denne saken handler om:

Fem av utvalgets seks medlemmer anbefaler å videreføre dagens ordning med ubevæpnet politi som har med seg våpen i kjøretøyene, såkalt fremskutt lagring.

Det sier utvalgets leder Anne Kari Lande Hasle på onsdagens pressekonferanse der hun overrakte den offentlige utredningen til justisministeren.

Ett av utvalgets medlemmer, tidligere leder for beredskapstroppen Anders Snortheimsmoen, foreslår at politiet skal få bære våpen på hofta, men ikke ladd - slik det var da norsk politi var midlertidig bevæpnet i 14 måneder.

En av de viktigste konklusjonene er at politiet trenger mer operativt mannskap for å løse oppgavene sine tilfredsstillende - ikke bevæpning.

– Flere folk tror jeg er et mye viktigere virkemiddel enn bevæpning. Spørsmålet er hvilket politi vi vil ha, sier Hasle til VG, som understreker at utvalget tror en slik oppbemanning er realistisk.

Saken fortsetter under bildet

<p>LITT UENIG: Utvalgets leder Anne Kari Lande Hasle overrekker rapporten til justisminister Per Willy Amundsen som sier han ikke var helt enig i det som kom fram i oppsummeringen, men lovte å lese hele. </p>

LITT UENIG: Utvalgets leder Anne Kari Lande Hasle overrekker rapporten til justisminister Per Willy Amundsen som sier han ikke var helt enig i det som kom fram i oppsummeringen, men lovte å lese hele. 

Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Foreslår elektrosjokkvåpen

Dette anbefaler bevæpningsutvalget

* Utvalgets flertall anbefaler å videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi

* Et samlet utvalg anbefaler:

* At elektrosjokkvåpen utprøves slik at patruljerende politi får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen.

* At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.

* At politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring.

* Systematisk evaluering av situasjoner der politiet har brukt skytevåpen i tjeneste.

* At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.

* At det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig.

* At det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter.

* At de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven.

Kilder: NTB og Justisdepartementet

I stedet for generell bevæpning, anbefaler utvalget at politiet får prøve elektrosjokkvåpen, slik at politiet får et våpen som er mindre dødelig.

Kostnadene for en slik prøveordningen er anslått til 31,4 millioner kroner i 2018 og de årlige driftskostnadene til om lag 12,7 millioner i 2019 og 2020.

Politirapport: – Elektrosjokkvåpen kan ikke erstatte pistolene

– Tannløst

Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, håpet at utvalget ville komme fram til motsatt konklusjon, og lover at forbundet vil fortsette jobben for bevæpning.

– Vi er skuffet over at de ikke går for generell bevæpning. Vi mener at det er gode grunner for det. Vi mener at vi har et godt og kompetent politikorps, og at vi viste gjennom den midlertidige bevæpningen at vi håndterte det på en god måte, sier Bolstad til VG.

Bolstad understreker at dette kun er en utredning og ennå ikke politisk behandlet.

– Det ligger jo også en del positive elementer i det, selv om vi er skuffet, og deler av det synes vi er litt tannløst, sier han.

Husker du? Politimann skjøt kollega med hennes egen pistol

Kun Frp ønsker generell bevæpning

På Stortinget er det i dag bare Frp som i dag ønsker generell bevæpning av politiet. Høyre, som tidligere kun har ønsket fremskutt lagring, gikk inn for bevæpning ved spesielt utsatte terrormål i fjor. Også Venstre er nå er på glid mot en slik mellomløsning, ifølge NTB.

Les også: Nordmenn frykter svekket nærpoliti

Til VG sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen at han har mottatt en god og grundig utredning fra utvalget.

– Dette skal vi bruke tid på å gå gjennom, og sende ut på høring hvor vi skal reise motforestillinger mot de anbefalinger som ligger i utredningen. Og så har jeg et annet politisk utgangspunkt selv. Jeg mener det er sterke grunner for å innføre bevæpning, men jeg er fordomsfri i den forstand at jeg skal gå gjennom utredningen og er åpen for å endre mening, sier Amundsen.

Les også: Seks politimenn straffet for vådeskudd under bevæpningen

Frykter angrep mot myke mål

Utvalget har gjennomgått både endringer i kriminalitetsbildet og terrortrusselen, og ikke funnet gode argumenter for å innføre bevæpning på bakgrunn av dette.

Amundsen trekker på sin side frem flere angrep mot myke mål som en god grunn for generell bevæpning.

– Biler som kjører inn i menneskemengder. Knivangrep. Det er en helt annen type terror i dag. Som, sånn som jeg ser det, tilsier at politiet må kunne agere raskt. Da må de ha våpen på kroppen, og være i stand til å agere raskt når den bilen kjører inn i en folkemengde, sier Amundsen til VG.

Spørsmålet om permanent politibevæpning har vært tatt opp en rekke ganger tidligere, av blant annet Politidirektoratet og Politihøgskolen. Konklusjonen har vært nei også tidligere.

Les: Nå kan det bli lov å åpne mobilen din med tvang

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks