Hovedinnhold

Første seier for drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen på 56 år

Nytt håp om å få gjenopptatt drapssaken fra 1957

<p>HOS KOMMISJONEN: Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen leverer inn begjæring om innsyn i lydbåndopptak som er gjort i Gjenopptakelseskommisjonen.</p><p>Foto: TERJE BRINGEDAL</p>

HOS KOMMISJONEN: Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen leverer inn begjæring om innsyn i lydbåndopptak som er gjort i Gjenopptakelseskommisjonen.

Foto: TERJE BRINGEDAL

For første gang siden Fredrik Fasting Torgersen for over 56 år siden ble dømt for seksualdrap på en 17 år gammel kvinne har 80-åringen vunnet frem i rettsapparatet.

Denne saken handler om:

FAKTA - TOGERSEN-SAKEN

* 16. juni 1958 ble Fredrik Fasting Torgersen , da 23 år gammel, idømt livsvarig fengsel og 10 års sikring for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata 6B i Oslo.

* Saken er forsøkt gjenopptatt flere ganger, men er hver gang blitt avvist.

* Torgersen sonet 16 og et halvt år i fengsel, hvorav to år og syv måneder i total isolasjon. Han har hele tiden hevdet sin uskyld.

* De viktigste bevisene var tannbitt på avdødes bryst, avføring på Torgersens turnsko og funn av barnåler som knyttes til domfelte.

I dag har Borgarting lagmannsrett enstemmig opphevet en dom fra Oslo tingrett etter at Torgersen gikk til søksmål mot staten og Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker.

Torgersen og hans advokat, Jan Tennøe, fikk opprinnelig ikke medhold i at lagmannsrettens fellende dom fra 16. juni 1958 kunne prøves på nytt og at kommisjonens avslag fra 2006 og 2010 om ikke å gjenoppta saken skulle erklæres som ugyldige.

– Dette er en kjempegod nyhet for meg og en knusende seier over gjenopptagelseskommisjonen, sier Fredrik Fasting Torgersen til VG – bare noen minutter etter at han fikk nyheten servert av sin advokat. 

Nå varsler hans nevø, Frode Fasting Torgersen, en ny begjæring om gjenopptagelse av det som er en av Norges mest omtalte drapssaker siden Rigmor Johnsen ble drept en desembernatt i 1957.

Advokat Jan Tennøe er mer forsiktig i sine uttalelser og viser til at dommen i lagmannsretten «bare» er en opphevelse av tingrettens avgjørelse og at saken derfor må til ny behandling i første rettsinstans.

– I så måte kan man si at det som nå har skjedd bare er å skru klokken tilbake to-tre år. Men det er likevel klart at dette er å betrakte som en aldri så liten seier og det beste vi kunne få til nå, både for Fredrik Fasting Torgersen selv og alle oss andre som kjemper for at han skal bli renvasket for et drap han ikke har begått.

<p>I RETTEN: Fredrik Fasting Torgersen (t.v.), professor og rettslig medhjelper Ståle Eskeland og advokat Jan Tennøe under et av de mange rettsmøtene i Torgersen-saken.</p><p>Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix</p>

I RETTEN: Fredrik Fasting Torgersen (t.v.), professor og rettslig medhjelper Ståle Eskeland og advokat Jan Tennøe under et av de mange rettsmøtene i Torgersen-saken.

Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Overfor lagmannsretten påberopte Tennøe, på vegne av Torgersen, seg saksbehandlingsfeil og uriktig rettsanvendelse, i tillegg til at det var lagt til grunn en feilaktig og for snever forståelse av rekkevidden av domstolenes adgang til å prøve Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse og nektelse av å få prøvet drapssaken fra 1957 på nytt.

Omfattende prosesskriv

I domspremissene viser lagmannsretten til omfattende prosesskriv fra Torgersens side, som i stor utstrekning behandler kommisjonens bevisbedømmelse. Der fastholdes det at feilene ved bevisbedømmelse er så grove at det foreligger en saksbehandlingsfeil.

Selv om Gjenopptakelseskommisjonens vedtak fra 2006 er bygget på en meget omfattende drøftelse av Torgersens anførsler knyttet til hvert enkelt av bevisene, er den avsluttende vurderingen kortfattet.

Lagmannsretten legger til grunn at domstolene bare i meget begrenset grad kan prøve Gjenopptakelseskommisjonens saksbehandling, men ifølge Høyesteretts avgjørelser likevel kan gjøre det i «viss utstrekning».

Når tingretten ikke har behandlet spørsmålet om saksbehandlingsfeil, innebærer dette en så stor feil at dommen derfor må oppheves. Det innebærer også at Torgersen har krav på å få dekket sine saksomkostninger for lagmannsretten som beløper seg til 46 000 kroner pluss merverdiavgift og rettsgebyr.

– Styrker Torgersens sak

– Jeg er glad for at en uredelig tingrettsdom nå er opphevet, fastslår en fornøyd prosessfullmektig for Torgersen, Jan Tennøe.

Han er ikke i tvil om at denne avgjørelsen helt klart vil styrke Torgersen kamp for å få gjenopptatt saken.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks