Hovedinnhold

Advarer mot å fjerne politiets sivile oppgaver

ADVARER: Jonny Nauste (innfelt) mener det er flere positive effekter av å ha den sivile rettspleie og forvaltningsoppgavene i politi- og lensmannsetaten. Han tenker blant annet på gjøremål som utstedelse av pass og tilbakekall av førerkort. Foto: SCANPIX / NORGES POLITILEDERLAG / illustrasjon
ADVARER: Jonny Nauste (innfelt) mener det er flere positive effekter av å ha den sivile rettspleie og forvaltningsoppgavene i politi- og lensmannsetaten. Han tenker blant annet på gjøremål som utstedelse av pass og tilbakekall av førerkort. Foto: SCANPIX / NORGES POLITILEDERLAG / illustrasjon
Lederne i norsk politi advarer mot å ta fra etaten sivile gjøremål som utstedelse av pass, tilbakekall av førerkort, oppholdstillatelse eller fravikelse av fast eiendom.

Denne saken handler om:

UENIGHETER I ANALYSEN

  • Den interne høringen viser at det er varierende syn i etaten på både hva som er å anse som politiets kjerneoppgaver, og hvilke oppgaver som eventuelt bør flyttes ut av etaten.
  • Dette knytter seg blant annet til politiets oppgaver innen utlendingsforvaltningen, politiets oppgaver innenfor den sivile rettspleien, passøknader, våpentillatelser, drift av barnehus, førerkortsaker, skiltmyndighet, behandlin g av hittegods, samt godkjenning av vaktselskaper og ordensvakter.

Både Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund er enig om at dette må utredes langt grundigere enn tilfelle har vært til nå. Det er også Norges Politilederlag enig i, men viser til tidligere grunnprinsipper om at politiet skal ha et sivilt preg og gjennom desentralisering virke i samspill med publikum.

Forbundet mener at flere av politiets forvaltningsoppgaver har en klart forebyggende effekt og kan hindre straffbare handlinger eller krenkelse av den offentlige orden og sikkerhet.

Politidirektøren la i dag frem høringsuttalelsen (ekstern nettside) fra politidirektoratet, der han blant annet går inn for seks politidistrikt.

Tre områder han vil beholde

- Det er flere positive effekter av å ha den sivile rettspleie og forvaltningsoppgavene i politi- og lensmannsetaten, sier forbundsleder Jonny Nauste, og viser spesielt til tre punkter:

* De sivile oppgavene er med på å bevare politiets sivile preg.

* Oppgavene gir etaten en bred kontaktflate og åpner for tillitsbyggende dialog og kontakt utover de polisiære gjæremålene, samtidig som det for enkelte av gjøremålene er direkte behov for informasjonsutveksling, som ved behandling av våpentillatelser.

* Å beholde de sivile oppgavene i gir lederne større handlingsrom. På de fleste tjenestestedene er det ansatt sivile for å løse tilleggsoppgavene. Hvis oppgavene tas vekk fra politiet, vil også disse ressursene forsvinne. Mange av våre medlemmer uttaler at de sivilt ansatte utgjør en viktig del av den totale beredskapen, som ved å bemanne pårørendemottak eller organisere en tipstelefon.

Enige i mye

- Vi er enig med Politianalysen at den sivile rettspleien i utgangspunktet ikke er en del av politiets kjerneoppgaver, men vi er ikke enig i anbefalingen om hva som er den beste fremtidige organiseringen av oppgavene. Dette må derfor utredes nærmere, mener Jonny Nauste.

Norges Politilederlag anbefaler også en kraftig reduksjon i antall politidistrikter fra dagens 27, men vil ikke gå så radikalt til verks som Politianalysen og Politidirektoratet som ønsker å stå igjen med seks slagkraftige og robuste regioner.

- Vi ser derfor at en såkalt mellommodell med en reduksjon til mellom 10 - 12 politidistrikter kan være mer hensiktsmessig. Vi ser også at de foreslåtte grensene, særlig i Oslo-området, virker lite hensiktsmessige vurdert opp mot hvordan kriminaliteten beveger seg. Vi bør muligens akseptere noe større forskjeller i politidistriktenes størrelse og robusthet, sier Jonny Nauste.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks