Hovedinnhold

PST: - Ingen økt trussel i Norge

INGEN ENDRING: PST, her representert ved sjef Janne Kristiansen, mener at trusselbildet i Norge er uendret til tross for handlingene til Anders Behring Breivik. Foto: KRISTER SØRBØ/VG
INGEN ENDRING: PST, her representert ved sjef Janne Kristiansen, mener at trusselbildet i Norge er uendret til tross for handlingene til Anders Behring Breivik. Foto: KRISTER SØRBØ/VG
(VG Nett) Terrorhandlingene forrige fredag medfører ingen økning i trusselnivået melder PST.

Anders Behring Breivik (32) ble fredag 22. juli pågrepet og siktet for å ha gjennomført to terrorhandlinger i Norge.

Breivik har foreløpig tilstått å ha utløst en bilbombe i
regjeringskvartalet like før klokken halv fire om ettermiddagen. Deretter kjørte han til Utøya og angrep deltakere på AUFs sommerleir med skytevåpen.

Angrepet førte til et stort antall drepte og skadde, hvorav situasjonen for flere av de skadde fortsatt er kritisk.

STOR SPESIAL OM TERRORAKSJONENE

Dette sier PST om trusselsituasjonen

I det følgende vurderes det hvordan denne terroraksjonen potensielt har påvirket trusselen fra ekstreme miljøer i Norge. Vurderingen er basert på informasjon som er à jour pr 29. juli 2011.

PST forventer imidlertid at det i tiden framover vil komme nye opplysninger fra etterforskningen og fra andre kilder.

Trusselvurderingen vil derfor bli oppdatert om og når situasjonen tilsier det.

Høyreekstreme miljøer

Norske høyreekstremister har vært lite aktive de siste årene.

Miljøene preges av et fravær av sterke lederskikkelser og manglende organiseringsevne. Kontakten mellom personene synes primært å være av sosial karakter.

Enkelte personer har kontakt med meningsfeller i Europa, men det ser ikke ut til at denne kontakten har hatt vesentlig betydning for aktiviteten i miljøet her i landet.

Høyreekstreme miljøer i Vest-Europa har over noe tid vært løst sammensatte, og også der har det vært et relativt lavt aktivitetsnivå.

Norske høyrekstreme miljøer tar avstand

Det kan synes som om personer i de høyreekstreme miljøene i Norge tar avstand fra terrorhandlingene. Hvorvidt Breivk har hatt kontakt med personer i de høyreekstreme miljøene er foreløpig uavklart.

AUF-leder Eskil Pedersen: - Gjerningsmannen har tapt

Breivik tar avstand fra nazisme og antisemittisme, og omtaler høyreekstreme miljøer i negative ordelag. Trusselen fra høyreekstreme miljøer i Norge er ikke endret etter terrorhandlingene.

Terrorhandlingene vil kunne svekke rekrutteringen til miljøene ytterligere.

Økt aktivitet på nettsider

Europeiske myndigheter har registrert økt aktivitet på nettsteder med høyreekstremt innhold, hvor formålet er å rekruttere unge mennesker til miljøene.

Retorikken som brukes for å øke oppslutningen knytter seg blant annet til innvandringsproblematikk og den økonomiske krisen i Europa.

Det er på flere områder vesentlige forskjeller mellom det høyreekstreme miljøet og forhold knyttet til Breivik

Breiviks ideologiske overbevisning synes å skille seg fra flertallet av personer tilknyttet de tradisjonelle høyreekstreme miljøene i Norge. Videre fremstår ikke hans
uttalelser i sosiale medier som spesielt hatske eller truende, sammenlignet med høyreekstreme meningsytringer.

Breiviks kontakter

Så langt har ikke PST informasjon som tilsier at Brevik har hatt kontakt med personer i nasjonale ekstreme miljøer. Han kan imidlertid ha vært i kontakt med flere personer både i og utenfor Norge.

- Breivik møtte engelske høyreekstremister

For å vurdere den mulige trusselen fra disse personene er det hensiktsmessig å skille mellom operative og ideologiske kontakter.

Breivik har vært en aktiv bruker og deltaker i ulike fora på Internett. Flere av disse nettstedene vurderes å ha et antiislamsk preg.

Omfanget av nettaktiviteten til Breivik er foreløpig uklar, men den har mest sannsynlig vært omfattende både på norske og internasjonale nettsider.

Moderat for å unngå å bli avslørt

Breivik har trolig brukt flere alias på de ulike nettstedene.

Det er foreløpig ingen informasjon som tilsier at han har uttrykt et ønske overfor sine ideologiske kontakter om å utføre politisk motiverte voldshandlinger.

Å fremstå som moderat i sine ytringer er i samsvar med siktedes strategi for å unngå å bli avslørt.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks