Hovedinnhold

Rettspsykiater om Breivik: - Ingen psykose

SKEPTISK: - Personlig mener jeg Breivik har personlighetsforstyrrelser, men jeg ser ingen tegn til psykose eller annen psykiatrisk sykdom, sier psykiater Henning Værøy. Foto: Tore Meek/Scanpix
SKEPTISK: - Personlig mener jeg Breivik har personlighetsforstyrrelser, men jeg ser ingen tegn til psykose eller annen psykiatrisk sykdom, sier psykiater Henning Værøy. Foto: Tore Meek/Scanpix
(VG) Mangeårig rettspsykiater, Henning Værøy, mener Anders Behring Breivik (32) er langt unna å være paranoid schizofren.

Henning Værøy satt selv på andre rad og observerte massemorderen da han kom smilende inn i salen og viste sine håndjern til tilhørerne.

Han er klar i sin konklusjon etter å ha observert Breivik i den 20 minutter lange fengslingen.

- Jeg klarer på ingen måte å finne noen spor av psykose hos Breivik. Det virker heller ikke på noen måte som om vi står overfor et psykiatrisk tilfelle, sier Værøy.

Den erfarne psykiateren er mer fristet til å sette en mer folkelig betegnelse på det den 32 år gamle massemorderen farer med:

- Det han kommer med er rett og slett tøv og sprøyt. Han virker som en umoden person med ekstreme politiske standpunkter, sier Værøy.

Han er glad for at han selv ikke er den psykiateren som nå må vurdere Breivik. Terje Tørrisen, nyoppnevnt psykiater, var selv til stede for å observere Breivik i fengslingen.

- Jeg tror ikke han har sett noe stort annet enn meg som kan tyde på psykiatri eller psykose. I så fall må jeg sette meg på skolebenken igjen, for da har jeg gått glipp av noe, sier Værøy.

Erklært utilregnelig

Psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim leverte sin rettspsykiatriske vurdering av terrorsiktede Anders Behring Breivik i november.

Konklusjon: Breivik er paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig.

Breivik har varslet at han vil nekte å snakke med de nye rettsoppnevnte psykiaterne, Terje Tørrisen og Agnar Aspaas, som skal gjøre en ny vurdering. Breivik anker også oppnevnelsen av dem til Høyesterett.

Værøy understreker at han er tilhenger av at psykiatrien stiller opp for retten og utreder ved tvil som sinnslidelser.

- Men det må ikke bli slik at man som psykiater skal være forpliktet til å finne noe som ikke er der. Det er langt fra all menneskelig atferd som er knyttet til psykisk sykdom, sier Værøy.

- Ville ikke klart det

Han mener spesielt at diagnosen paranoid schizofreni er fjern fra den måten Breivik nå opptrer på.

- I fengslingen fikk vi se en Breivik som hadde knekt koden for hvordan han skulle få taletid. Han opptrådte høflig og langt mer trygg på seg selv enn forrige gang. En person som lider av paranoid schizofreni ville ikke klart å opptre på samme måte, sier Værøy.

LES HELE SAKEN: I dagens papiravis og på iPad kan du lese hele saken. Foto: Skjermdump
LES HELE SAKEN: I dagens papiravis og på iPad kan du lese hele saken. Foto: Skjermdump

Han sier en person med diagnose paranoid schizofreni ikke ville maktet å ta til seg den lærdommen som Breivik har tatt til seg siden sist. Da var Breivik langt mer usikker og stotrete og ble raskt klubbet ned av dommeren, slik Værøy ser det.

- Dersom Breivik hadde vært en paranoid schizofren som har gått umedisinert, så hadde han vært mye mer ukomfortabel i retten. Han hadde trolig vært våt av svette, ikke hatt noe høflig samspill med dommeren. Han ville også hatt forstyrrede tanker om at han ble motarbeidet og forfulgt, sier Værøy.

Han er svært spent på å få høre Torgeir Husby og Synne Sørheim sin begrunnelse for Breiviks diagnose.

- Jeg ønsker å ha respekt for kollegers faglighet. Her ser jeg virkelig frem til å høre deres begrunnelse i en hovedforhandling. Da vil en hel psykiatristand følge svært nøye med, sier Værøy.

Psykiateren mener den store mengden med informasjon om Breiviks væremåte som har nådd allmennheten, gjør at de to psykiaternes konklusjon blir mer og mer uforståelig, ikke bare for vanlige folk, men også for fagpersoner.

- Ingen motsetning

Rettspsykolog Pål Grøndahl har tidligere jobbet med Henning Værøy. De skrev sakkyndigrapporten på lommemannen i 2009.
Grøndahl var også til stede under fengslingen av Breivik i går.

- Jeg ønsker ikke å kommentere det Værøy eller andre psykiatere måtte mene. På generelt grunnlag mener jeg det er særdeles vanskelig å si noe om både diagnose og tilregnelighet på den korte tiden som denne fengslingen varte, sier Grøndahl.

Han synes Breivik opptrådte både samlet, orientert og med en slags ferdigprodusert agenda.

- Jeg vil ikke si at han er verken det ene eller det andre. Men ønsker å få frem at det er mulig for personer som har alvorlige sinnslidelser å fremstå både samlet, høflige og velpleide. Det er heller ingen motsetning mellom det å være paranoid schizofren og evnen til planmessighet, sier Grøndahl.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks