Hovedinnhold

Breivik følger al-Qaida-manualer i fengselet

PÅ VEI INN TIL ILA: Anders Behring Breiviks hverdag på Ila reguleres av reglene for særlig høy sikkerhet, pluss 130 enkeltvedtak som fengselet har gjort. Her blir han kjørt inn fengselsportene etter å ha vært i Oslo tingrett 19. september. Foto: Scanpix
PÅ VEI INN TIL ILA: Anders Behring Breiviks hverdag på Ila reguleres av reglene for særlig høy sikkerhet, pluss 130 enkeltvedtak som fengselet har gjort. Her blir han kjørt inn fengselsportene etter å ha vært i Oslo tingrett 19. september. Foto: Scanpix
Gjennom seks måneder i fengsel har Anders Behring Breivik opptrådt slik han selv planla i manifestet - tydelig inspirert av al-Qaida.

Flere av avsnittene i manifestet til Breivik ligner svært mye på manualene til al-Qaida, som var Osama bin Ladens terrornettverk.

Ifølge direktør Knut Bjarkeid på Ila fengsel, oppfører Breivik seg nøyaktig slik han beskriver i sitt eget 1500-siders manifest.

- Ja, til punkt og prikke, sier Ila-direktøren.

Forbud mot møte

Han kjenner igjen Breiviks væremåte fra al-Qaidas manual for hvordan man skal opptre i fangenskap, og mener Breivik har latt seg inspirere av dette.

- Han er vennlig, interessert i andre mennesker, og prøver å etablere relasjoner, sier Bjarkeid.

Derfor har fengselet innført et absolutt forbud mot at enkeltansatte skal møte Breivik.

- Våre ansatte møter aldri Breivik alene, det er alltid flere til stede. All kommunikasjon med Breivik blir registrert, loggført og analysert.

Hverdagen på Ila for Breivik reguleres av reglene for særlig høy sikkerhet, pluss 130 enkeltvedtak som fengselet har gjort.

Videoovervåkning er bare ett av disse tiltakene. Men han blir ikke videoovervåket inne i cella, presiserer Bjarkeid.

- SOM HAN SELV SA: Ila-direktør Knut Bjarkeid sier Breivik oppfører seg nøyaktig slik han beskriver i sitt eget 1500-siders manifest innenfor murene i fengselet. FOTO: Espen Braata/ VG
- SOM HAN SELV SA: Ila-direktør Knut Bjarkeid sier Breivik oppfører seg nøyaktig slik han beskriver i sitt eget 1500-siders manifest innenfor murene i fengselet. FOTO: Espen Braata/ VG

- All kontakt med Breivik er regelstyrt. Vi har lagt til side alle vanlige rutiner som handler om egenvurderinger fra de ansatte. Det er rutiner for hvor mange som står utenfor når celledøra åpnes, og hvem som skal stå hvor. Det er regulert hva Breivik skal se og hva han ikke skal se av sikkerhetstiltak. Det finnes skriftlige manualer for hva som skal skje når han dusjer, og hva som skal skje når advokatene kommer på besøk, forklarer Ila-direktøren.

For å ivareta de ansatte best mulig, hadde de i den innledende fasen hyppige samtaler med kriminalomsorgens egne psykologer.

- Psykologene har gitt råd om hva man kan snakke med ham om, hvordan avbryte ham, og hvordan avslutte en samtale, sier Bjarkeid.

Bruker nettet

Forsker Franck Orban ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, tror at Breivik har hatt tilgang til al-Qaidas håndbøker, som er tilgjengelig på internett.

- Det er vanskelig å si med sikkerhet at han har lest al-Qaidas instrukser til jihadister som sitter i fengsel. Men flere elementer fra manifestet kan minne om deres retorikk.

Det tyder på at han har hatt tilgang til slike kilder, sier Orban.

- Som følge av dette kan hans forhåndsoppfatning av fengsler ha vært inspirert av militante islamisters egen beskrivelse av fengsler. Det er paradoksalt, siden han samtidig har et virkelighetsbilde som er det stikk motsatte av deres.

I manifestet beskriver Breivik hvordan man må bruke tiden i fengsel til å skape en organisasjon og rekruttere medfanger til «saken».

Dette er en kjent strategi for al-Qaida i flere deler av verden.

- Fengselet spiller en viktig rolle for ham i manifestet. Det er en aktiv arena hvor nye tilhengere eventuelt kan rekrutteres. Han tenker seg kanskje et fellesskap i fengselet, men det jo ikke sikkert det blir slik at han får så mye kontakt med andre innsatte, sier Orban.

To håndbøker som skal komme fra al-Qaida er oversatt til engelsk og lagt ut på nettet.

Begge er omtalt på islamfiendtlige nettsteder som Breivik har besøkt.

Også den anerkjente terrorforskeren Magnus Ranstorp mener det er en rekke slående likheter mellom Breiviks manifest og al-Qaidas strategi.

- Han har med ganske stor sikkerhet støtt på disse manualene. Det finnes drag som ligner veldig mye, det kan man i alle fall si sikkert, sier Ranstorp til VG.

al-Qaida-manualene

Det er en rekke likhetspunkter mellom al-Qaida-manualene og Breiviks manifest og politiforklaringer:

** Breivik regnet med å bli torturert i fengsel, og beskriver hvordan man må forberede seg på dette. Det samme beskrives i detalj av al-Qaida.

** I det første fengslingsmøtet klaget han på at isolasjonen føltes som «tortur».

** I en manual som ble funnet i Manchester i 2005, listes det opp hvordan terrormedlemmer skal opptre i retten. Første bud er å hevde at man er blitt torturert.

** 32-åringen beskriver egenskapene til en «perfekt ridder» som skal gjennomføre et terrorangrep, og at man må regne med å bli en martyr. På samme måte beskriver al-Qaida en rekke krav til sine terrorister, og viljen til å ofre livet.

** Breivik beskriver skjematisk en rekke sikkerhetstiltak i planleggings- og gjennomføringsfasen. Tiltakene og listen er svært lik al-Qaidas instruksjoner i en av håndbøkene.

- Det finnes mange aspekter i manifestet der han er blitt inspirert av deres ulike råd. Blant annet hvordan man skal skjule seg for sikkerhetstjenester og agere i forhold til sikkerhet, sier Ranstorp.

Ville filme

I manifestet utrykker Breivik selv stor beundring for al-Qaidas metoder, som han mener er svært vellykkede.

Overfor politiet har han også trukket paralleller mellom islamistene og tempelridderorganisasjonen han selv hevder å være medlem av.

Blant annet ønsket han å filme drapene han hadde planlagt av «primærmålene» på Utøya, Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre og Marte Michelet.

Filmene ville han sende til nyhetsbyråer, og på den måten skape frykt.

«Primærmålet er, som for al-Qaida, å få ut budskapet, og en organisasjon med svært begrensede midler må maksimalisere utgangspunktet for å drive psykologisk krigføring», har Breivik sagt i politiavhør.

al-Qaida har ikke vært noe tema i avhør, ifølge forsvarer Geir Lippestad.

Advokaten sier at han aldri har snakket med Breivik om al-Qaida.

- Jeg kan bekrefte at han oppfører seg høflig og følger alle regler i fengslet, men hvorfor han er det, og om det har noe med al-Qaida å gjøre får være Bjarkeids konklusjon, sier Lippestad.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks