Hovedinnhold

Breivik hevder han lurte rettspsykiaterne

Fremstod som mer ekstrem med vilje

SKREV OMSTRIDT RAPPORT: Psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte med at Anders Behring Breivik er paranoid schizofren, med omfattende vrangforestillinger. Her fra en tidligere rettssak. Foto: Helge Mikalsen/VG
SKREV OMSTRIDT RAPPORT: Psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte med at Anders Behring Breivik er paranoid schizofren, med omfattende vrangforestillinger. Her fra en tidligere rettssak. Foto: Helge Mikalsen/VG
Anders Behring Breivik påstår at han etter 22. juli har forsøkt å fremstå mer ekstrem og aggressiv enn han egentlig er.

Nå sier han at han vil forsøke å rette opp inntrykket når de nye psykiatrisk sakkyndige skal vurdere tilregneligheten hans.

- Han har sagt at mange av innfallsvinklene han har valgt er svært ambisiøse og relativt aggressive, og at han har satt dem på spissen. Han mener det er dette som har ført til konklusjonen til de første sakkyndige, sier Breiviks forsvarer Tord Jordet.

Snakket i politiavhør

Ifølge ham snakket Breivik om dette i et politiavhør kort tid etter at sakkyndigrapporten ble lagt frem 30. november i fjor. Der konkluderte psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby med at han er paranoid schizofren, med omfattende vrangforestillinger.

- Når Breivik i utgangspunktet er uenig i 80 prosent av den første sakkyndigrapporten, må vi forvente at han forsøker å korrigere det han mener er ukorrekt. Om dette er et forsøk på å manipulere de sakkyndige, eller å korrigere fakta, kommer an på øynene som ser, sier psykiater Henning Værøy.

Breivik har ifølge advokat Jordet ønsket å si ting som har vært ekstreme, for at terskelen for hva som oppfattes ekstremt skulle bli flyttet. At det som før ble ansett som radikalt ville bli moderat etter hans uttalelser.

- Han sier han har gjort dette fordi han ønsket en ideologisk endring av samfunnet, sier Jordet.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ønsker ikke å kommentere hva Breivik ifølge forsvarerne har sagt i avhør, men sier at politiet i liten grad har merket endringer i siktedes atferd i løpet av de avhør som så langt er tatt.

Psykiater Pål Abrahamsen, som har vært sakkyndig i svært mange rettssaker, mener det slett ikke er usannsynlig at Breivik vil forsøke å lure de nye sakkyndige.

- Ikke i særstilling

Han understreker imidlertid at Breivik ikke er i noen særstilling i så måte.

- De fleste har hatt mulighet til å lese mye om sin egen sak før vi observerer dem. Derfor må vi alltid se etter tegn på at de forsøker å lure oss, for eksempel ved å motsi seg selv eller alltid å snakke til egen fordel, understreker han.

Værøy sier at psykiaterne alltid vurderer spørsmålet om manipulasjon under en utredning:

- Her må vi åpenbart forvente at Breivik forsøker å tale sin sak. Dersom han opptrer påfallende vagt og fiskende overfor de sakkyndige, kan det være et tegn på at han forsøker å lure dem.

Advokat Tord Jordet vil ikke beskrive Breiviks opptreden overfor sakkyndige som et spill eller en bløff, men at han har forsøkt å fremstå som noe annet enn han egentlig er.

Psykiater Pål Abrahamsen mener det ikke er særlig interessant hvordan Breivik fremstår i dag.

- Det interessante er ikke om han er blitt psykotisk nå, men om han var det forut for, og på gjerningstidspunktet. Og det å være så psykotisk at man er utilregnelig, er noe helt annet og alvorligere enn å gå inn og ut av en lett psykose, sier han.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Sørheim og Husby uten å lykkes.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks