Hovedinnhold

Psykiateren som vurderer Breivik kan være inhabil

Er overlege på sykehuset der Breiviks mor får behandling

KAN VÆRE INHABIL: Rettspsykiater Torgeir Husby. Foto: Scanpix
KAN VÆRE INHABIL: Rettspsykiater Torgeir Husby. Foto: Scanpix
(VG Nett) Kort tid før rettspsykiatere skal levere sin konklusjon, må Oslo tingrett nå vurdere habiliteten til den ene av dem.

Først etter å ha undersøkt Anders Behring Breivik i nærmere to måneder, valgte Torgeir Husby å informere om det mulige habilitetsproblemet.

I et brev til retten gjorde han oppmerksom på at han er faglig ansvarlig for de som behandler Breiviks mor. Den erfarne rettspsykiateren er til daglig overlege ved Diakonhjemmet i Oslo.

- Vi fikk beskjed om dette den 19. september, og orienterte partene om problemstillingen neste dag. Bistandsadvokater, forsvarer og statsadvokat har sendt oss sine bemerkninger. Vi tar sikte på å skrive en kjennelse innen slutten av uken, der vi tar stilling til hans habilitet, sier tingrettsdommer Anne Margrethe Lund til VG Nett.

Brevet ble mottatt av retten samtidig som Husby og hans kollega Synne Sørheim hadde sin siste samtale med Breivik for å kunne konkludere om han var strafferettslig tilregnelig under terroraksjonene eller ikke.

De har til sammen hatt elleve samtaler med den terrorsiktede, og deres konklusjon vil ha et avgjørende utfall for straffereaksjonen.

LES OGSÅ:  Disse to skal vurdere om Breivik er tilregnelig

- Avventer rettens vurdering

JOBBER SAMMEN MED HUSBY: Rettspsykiater Synne Sørheim har undersøkt Breivik i to måneder sammen med Torgeir Husby. Foto: Roger Neumann/VG
JOBBER SAMMEN MED HUSBY: Rettspsykiater Synne Sørheim har undersøkt Breivik i to måneder sammen med Torgeir Husby. Foto: Roger Neumann/VG

Allerede seks dager etter terrorangrepene, 28. juli, ble det kjent at Husby og Sørheim hadde blitt oppnevnt som rettspsykiatere for å undersøke Breiviks mentale helse.

Etter planen skal de levere sin erklæring innen 1. november, men det er nå uklart om de kan fortsette arbeidet.

Habilitetsspørsmålet kan skape hodebry for påtalemakten, som i verste fall kan måtte lete etter en ny sakkyndig - med en ny tre måneders frist for levering av rapport.

- Etter anmodning fra retten har vi innlevert våre synspunkter, og avventer rettens beslutning, sier statsadvokat Svein Holden til VG Nett.

LES OGSÅ: Breivik nekter å la seg undersøke av norske leger

Vil ikke kommentere

VG Nett har stilt en rekke spørsmål ved denne saken til rettssakkyndige, Torgeir Husby, blant annet hvorfor han ikke informerte tidligere.

- Jeg kan ikke kommentere noen aspekter ved denne saken, sier Husby.

Etter det VG Nett får opplyst, har Breiviks mor blitt informert om problemstillingen, slik at hun kan forberede seg på en omtale i mediene.

Hennes advokat Ragnhild Torgersen vil ikke kommentere noe rundt saken.

Heller ikke Breiviks forsvarer ønsker å flagge sin mening rundt Husbys habilitet.

- Jeg ønsker ikke å kommentere dette spørsmålet, sier Geir Lippestad til VG Nett.

LES OGSÅ: Breivik ville ha japanske rettspsykiatere

Lang erfaring

Torgeir Husby er en svært erfaren psykiater, med over 30 års erfaring i yrket.

Siden 1998 har han jobbet ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Husby har vært rettspsykiater i en rekke kriminalsaker, blant annet i Faiza-saken.

Også i den saken jobbet han i tospann sammen med Synne Sørheim.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks