Hovedinnhold

Slik vil Erna gjøre det lettere å bygge

...og Erna vil også gjøre det lettere å kjøre snøskuter

PRESSEKONFERANSE: Høyre-leder Erna Solberg på en pressekonferanse på Høyres hus om helsepolitikk mandag morgen.
PRESSEKONFERANSE: Høyre-leder Erna Solberg på en pressekonferanse på Høyres hus om helsepolitikk mandag morgen.
Høyre-leder Erna Solberg lover å ta grep i regjering som skal gjøre det lettere å bygge i strandsonen og bruke snøskuter og helikopter i villmarken.

Denne saken handler om:

I tillegg åpner hun for å reversere den kun fire år gamle Naturmangfoldloven, som skal verne truede arter som for eksempel hubro, salamander og sjeldne sommerfugler fra inngrep som truer deres eksistens i norsk natur.

En liten uke før Erna Solberg kan bli personen som leder borgerlige regjeringsforhandlinger, forteller hun hvilket grep hun i regjeringsforhandlingene ønsker å prioritere sterkest i utformingen av sin nye regjering.

Flytter miljøbyråkrater

Ved å flytte 50 byråkrater fra planavdelingen i Miljøverndepartementet over til Solbergs gamle departement, Kommunaldepartementet, skal Solberg få det hun mener er et bedre «helhetssyn» på plansaker.

Forslaget er også omtalt i Høyres program.

- Problemet med Miljøverndepartementet er at de er et departement som har et sektorhensyn. Man kan godt si at miljøet er en overordnet sak, men det er likevel en sak. Mens Kommunaldepartementet har ansvar for andre ting, som byggelov, næringspolitikk i distriktene og boligbygging, sier Solberg og
legger til:

- Vi mener at hensynet til boligutvikling og næringsutvikling skal telle mer.

Enklere å bygge ved sjøen

Solberg vil også gjøre det enklere å bygge i strandsonen - innenfor det såkalte hundremeterbeltet.

I dag kan Miljøverndepartementet stanse slike utbygginger. Denne muligheten vil departementet miste, dersom planavdelingen flyttes over til Kommunaldepartementet.

UTRYDNINGSGRUET: Som rødlisteart er Hubroen på Sleneset truet av vindmølleutbygging. FOTO: ØYVIND NORDAHL NÆSS
UTRYDNINGSGRUET: Som rødlisteart er Hubroen på Sleneset truet av vindmølleutbygging. FOTO: ØYVIND NORDAHL NÆSS

- I en distriktskommune så er bygging i strandsonene sannsynligvis en viktig bit av det å skape utvikling i kommunen. Vi mener hensynet til fast bosetting og næringsvirksomhet er viktigere enn hensynet til hyttebygging, sier Solberg.

- Vil det bli enklere å bygge i strandsonen enn i dag?

- I distriktskommuner vil det være større adgang enn i dag, sier Solberg.

Lettere med motor i utmark

Men flyttingen av ansatte i departementene, er bare begynnelsen på endringer av naturforvaltningen og praktiseringen av dagens plan- og bygningslov, dersom Solberg får det som hun vil.

Her er noen av endringene Solberg sier Høyre ønsker å gjennomføre:

Det skal bli lettere å få bygge hus og næringsbygg i strandsonen. Dette gjelder først og fremst i distriktskommuner.
Det skal bli lettere å få lov til å drive med motorisert ferdsel i utmark, slik som helikoptertransport av skikjørere opp til fjelltopper, eller opprette snøskuterløyper i villmarken.

Høyre ønsker også å åpne for å innskrenke naturmangfoldloven, slik at truede arter som hubro, sjeldne sommerfugler og salamandere ikke i samme grad kan stanse eller vesentlig fordyre store utbyggingsprosjekter.

I sum er dette «en overraskende kraftig svekking av miljøvernet i Norge», sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) til VG.

Åpner for å endre lov

Den rødgrønne regjeringen innførte naturmangfoldloven i 2009. Den sier blant annet at det skal tas hensyn til truede arter når store infrastrukturprosjekter bygges ut.

Dette har ført til at flere veiprosjekt har blitt kraftig fordyret av hensynet til en sjelden art.

Nå sier Solberg at hun ønsker en full gjennomgang av loven.

- Ja, vi ønsker en gjennomgang av naturmangfoldloven. Den er et stort hinder. Det betyr ikke at vi ikke er for naturmangfold. Men det betyr at hensynene noen ganger må avveies bedre enn de gjør i dag. Det er et behov for å se om det er gitt for store fullmakter i loven, som kan blokkere prosjekter, sier Solberg.

Flys til topps

Men endringen i bruken av norsk natur stopper ikke der:

En rundspørring friluftsbladet FriFlyt har gjort, svarer Høyre at de mener «nye former for friluftsliv som heliskiing, catskiing og snøskuterbasert skikjøring bør helt klart være tillatt i Norge.»

HELISKI: En skikjører settes fra helikopter på toppen av et 3300 meter høyt fjell i Alpene. Foto: GØRAN BOHLIN
HELISKI: En skikjører settes fra helikopter på toppen av et 3300 meter høyt fjell i Alpene. Foto: GØRAN BOHLIN

Såkalt heliski er svært populært i store skidestinasjoner som Canada.

På spørsmål om det bør være lov å fly skiturister opp til fjelltopper i for eksempel sunnmørs- og skikommunen Stranda, svarer Solberg:

- Jeg ingen problemer med at man kan utvikle næringsvirksomhet og ha lov til å gjøre det.

Høyre-lederen presiserer derimot at motorisert ferdsel i utmark, som helikoptertransport av skikjørere, ikke skal være lov i vernede områder.

- Det vil være avhengig av om det er vernesone og nasjonalpark. I nasjonalparker er det fortsatt rikspolitiske bestemmelser, sier Solberg.

Snøskuter-ja lokalt

Hun sier lokalpolitikerne skal få større makt når det gjelder å tillate snøskutertrafikk i utmark.

- Det er ikke slik at vi sier at alt skal bestemmes av kommuner. Men vi har sagt ja til en mer differansiert politikk. På snøskuter så vil det innenfor å lage løyper og annet, være opp til lokale myndigheter å gi dispensasjon, sier Solberg.

Flere permanente snøskuterløyper, mener hun vil være en fordel for reiselivet.

- Det er ikke fritt frem hvor som helst. Men å lage snøskuterløyper som gjør at du over tid kan ha et reiselivstilbud og kan planlegge mer enn på ett års basis, det skal være mulig, sier Solberg.

Lovet sine egne

Overfor sine egne har Solberg flere ganger gjentatt at flyttingen av miljøbyråkratene over til Kommunaldepartementet, er den viktigste endringen av strukturen på departementene hun kommer til å prioritere i eventuelle regjeringsforhandlinger.

- Det er mye jeg kan ønske av endring i departementsstruktur. Men det er denne vi skal prioritere sterkest, sa Solberg da hun møtte Høyres ordførere i Møre og Romsdal på Haram for en drøy uke siden.

For tilbakemeldingen fra Høyres lokalpolitikere har vært krystallklar mot Miljøverndepartementets planbyråkrater:

- Veldig mange små kommuner sa at vi får ikke råderett og mulighet til å utvikle naturressurser og næringsvirksomhet lokalt, fordi vi overprøves av for mange instanser. Dette sammenfalt også med storkommunenes behov for å bygge boliger, infrastrukturløsninger og innsigelser knyttet til det, sier Solberg.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks