Hovedinnhold

Hørte Birkedals versjon - droppet å snakke med 15-åringen

PRESSET: Siv Jensen og Geir Mo under pressemøtet i forrige uke. Foto: Frode Hansen
PRESSET: Siv Jensen og Geir Mo under pressemøtet i forrige uke. Foto: Frode Hansen
Siv Jensen og Geir Mo valgte å legge saken mot Trond Birkedal død uten selv å snakke med gutten som hevder å ha blitt misbrukt.

Denne saken handler om:

All kontakt med 15-åringen gikk i stedet gjennom FpU-leder Ove Vanebo.

Les også: FpU-topp ga 17-åringen psykologtilbud

Den overgrepssiktede Frp-toppen Trond Birkedal fikk derimot legge frem sin versjon av hendelsene direkte til Jensens høyre hånd, partisekretær Geir Mo.

Les også: Anmelder Siv Jensen og Geir A. Mo til politiet

Dette bekrefter flere Frp-kilder. Det bekreftes også i et internt notat som også er sendt til politiet. Det var Vanebo og Mo som i begynnelsen av forrige uke laget en skriftlig redegjørelse om forhold rundt Birkedal-varslingene.

Konfrontert to ganger

VG kjenner til deler av innholdet i notatet, som skal være en detaljert gjennomgang av Frp-toppenes befatning med saken.

Ifølge det interne notatet, skal Birkedal to ganger ha blitt konfrontert med sexpåstandene fra tenåringen:

Først av Ove Vanebo, etter at tenåringen ba FpU-lederen om å kontakte Birkedal for å unngå at andre ble utsatt for det samme.

Vanebo gikk deretter til Geir Mo, som skal ha beordret Birkedal inn til et møte i Oslo.

Birkedal avviste begge ganger anklagene blankt.

Partileder Siv Jensen har tidligere bekreftet at hun ikke personlig var i kontakt med noen av partene, og at håndteringen ble overlatt til Geir Mo.

Les også: - Kan hende burde vi gjort mer

FPU-LEDER: Ove Vanebo. Foto: Frode Hansen
FPU-LEDER: Ove Vanebo. Foto: Frode Hansen

Tilbakemeldingene fra samtalene Mo og Vanebo hadde med Birkedal og den nå 17 år gamle gutten, førte til at Siv Jensen bestemte seg for å legge saken til side.

- Hvis jeg hadde grunn til å tro noen av disse tingene, er det klart jeg hadde reagert, sier Jensen.

- Mener du med det at anklagene fra 15-åringen ikke var troverdige?

- Nei, men vi må forholde oss til det vi får høre. Når det står påstand mot påstand og man ikke vil anmelde, må vi etter hvert gå videre, svarer hun.

Jensen gjentar at det er lite partiet kan gjøre hvis det påståtte offeret ikke vil gå til politiet med saken.

- Ikke flere tilfeller

Både FpU-leder Vanebo og Jensen holder fast ved at de først ble informert om det angivelige overgrepet i 2009, til tross for at 17-åringens bistandsadvokat hardnakket hevder at i alle fall Vanebo ble varslet allerede i 2008.

- Den kan vi legge død, sier Jensen.

- Har det på noe tidspunkt blitt varslet eller sagt fra om andre tilfeller det Trond Birkedal skal ha oppført seg upassende?

- Nei, ikke som er meg bekjent.

- Så du kan garantere at det ikke vil komme frem nye saker, der ledelsen har fått beskjed?

- Jeg må forholde meg til det jeg er orientert og varslet om, og jeg vet ikke om noe annet.

I tråd med rutinene

Geir Mo sier at det er i tråd med Frps rutiner at ungdomspartilederen snakket med den nå 17 år gamle gutten.

- Vanebo tok seg av kontakten med vedkommende siden han var nærmest og kjenner FpU best, sier Mo.

Han understreker at det er naturlig også å evaluere dette punktet når Frp nå skal gå gjennom sine interne rutiner.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks