Hovedinnhold

Kan tjene mer på trygd enn jobb

Uføreforhandlingene: Regjeringen forhandler om inntektstak

TAPER PÅ Å JOBBE: Person A og Bs inntekt er hentet fra minstelønnssatsene i kommuner fra Teknisk beregningsutvalg for 2010. Beregningene av uføreinntekt er gjort av NAV. Skatteberegningen er gjort ved hjelp av Skatteetatens skattekalkulator for 2010. Kun inntekt, skatt og barnetrygd er regnet inn, gjeld, formue og finansinntekter er holdt utenfor.
TAPER PÅ Å JOBBE: Person A og Bs inntekt er hentet fra minstelønnssatsene i kommuner fra Teknisk beregningsutvalg for 2010. Beregningene av uføreinntekt er gjort av NAV. Skatteberegningen er gjort ved hjelp av Skatteetatens skattekalkulator for 2010. Kun inntekt, skatt og barnetrygd er regnet inn, gjeld, formue og finansinntekter er holdt utenfor.
For lavtlønnede, enslige med barn er det mer lønnsomt å motta uføretrygd enn å jobbe.

FAKTA

 • Uføretrygd
 • 299.568 personer var uføre i Norge ved utgangen av juni i år, sammenlignet med 294.800 personer ved samme tidspunkt året før. I første halvår 2010 ble 14.900 personer uføre.
 • Personer som har varig nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte kan ha rett på uføretrygd, dersom inntektsevnen er nedsatt med minst 50 prosent.
 • For å bli ufør må man først ha gått sykmeldt i et år, før det er obligatorisk å gjennomføre medisinsk behandling og gå på arbeidsrettede tiltak.
 • Staten regner med å bruke 63 milliarder kroner i overføringer til uføre neste år. Det er en økning på 4 milliarder kroner det siste året.
 • Barnetillegg

  15.847 uføre mottok barnetillegg i november 2008. Av disse får:
 • 8088 uføre barnetillegg for 1 barn.
 • 4986 uføre barnetillegg for to barn.
 • 1941 uføre barnetillegg for tre barn.
 • 832 uføre barnetillegg for fire eller flere barn.
 • Kilde: Nav, Finansdepartementet, tallene er fra november 2008

Det viser ferske beregninger VG har fått utført. Hovedårsaken til at det for en del er mer lønnsomt å motta trygd i forhold til arbeidsinntekt er det såkalte barnetillegget. Dette utgjør nå 30.250 kroner i året - per barn.

Tall fra Finansdepartementet viser at en del uføre må skaffe seg jobb med over 390.000 kroner i årslønn dersom de ikke skal tape på å jobbe.

Skal lønne seg

Med i beregningen er barnetrygd og kontantstøtte mot hva det koster å reise til og fra jobb og ha barn i barnehage. I tillegg regner departementet inn at den uføre tjener 74.721 kroner, slik regelverket åpner for.

- Kombinasjonen av utsikter til lav inntekt i arbeidslivet og ytelser knyttet til familiestørrelse, gjør at det for noen blir lite lønnsomt å jobbe. Mens mange barn gir opphav til større trygdeutbetaling, gir det ikke opphav til noe tillegg i lønn dersom man jobber i kassen på Rema. Selv om inntekten er akkurat den samme, sier Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret til VG.

Det skal lønne seg økonomisk å arbeide, sier regjeringen.
Men slik er det ikke alltid med dagens regler, sier pensjonsekspert Alexandra Plathe.

Kan tjene på trygd

- Med dagens regelverk ser vi at personer som har flere barn og i utgangspunktet utsikter til lav inntekt, kan ha mer igjen ved å være på trygd enn i arbeid, sier Plathe til VG.

Regjeringen forhandler nå frem en ny uføretrygd.

Les også: 681.000 arbeidere betaler Norges uføreregning

Et av forslagene fra det regjeringsoppnevnte uføreutvalget som blant annet Røed satt i, er å kutte i barnetillegget.

Men etter det VG erfarer, skal regjeringen ha forkastet dette forslaget, og forhandler isteden om å sette et tak på uføreytelsen, slik at den samlede trygdeutbetalingen etter skatt, ikke overstiger 95 prosent av inntekten som trygden regnes ut fra.

- Vissheten om at man taper penger på å gå ut i arbeidslivet, virker dempende på motivasjonen til å gå ut i arbeid, sier Røed.

Les også: IMF: - Begrens økningen i sykelønn og trygd

VGs regneeksempel viser at når alle andre forhold som gjeld, formue og finansinntekter er holdt utenom, vil en enslig person med to barn som tjener 239.800 kroner sitte igjen med mer penger ved å motta uføretrygd og barnetillegg, enn ved å være i jobb.

- Det kan ikke være sånn at man får mer igjen for å gå på en stønadsordning enn å være i jobb. Mange har en jobb som ikke er verdens mest spennende og har dårlig betalt, men de står likevel opp om morgenen og sliter for å få endene til å møtes. Det skal være en rettferdighet for dem og, sier Torbjørn Røe Isaksen (H), medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Saken fortsetter under bildet ...

ØNSKER ENDRING: Høyres Torbjørn Røe Isaksen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener at det bør lønne seg å jobbe. Foto: Eivind Griffith Brænde
ØNSKER ENDRING: Høyres Torbjørn Røe Isaksen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener at det bør lønne seg å jobbe. Foto: Eivind Griffith Brænde


- Står som en påle

- Det skal lønne seg å jobbe, men vi skal ikke svekke ytelsene - det står som en påle i arbeidet, sier Anette Trettebergstuen (Ap), i Arbeids- og sosialkomiteen.

- Man kan finne noen tilfeller som kommer bedre ut på trygd enn i arbeid. Men dette er lavtlønte barnefamilier som er blant de fattigste i samfunnet. Det er viktig å stimulere disse ut i arbeidslivet, men det kan være mange elementer som gjør at de ikke kan jobbe. Vi skal nå gjøre det enklere å kombinere trygd og arbeid, sier Trettebergstuen til VG.

Les også: Unge uføre sliter

Oppdaterte tall fra Arbeidsdepartementet viser at 14.000 uføre mottok barnetillegg ved utgangen av 2009. I gjennomsnitt blir uføre som har flere enn to barn, kompensert med 93 prosent, sammenlignet med tidligere inntekt.

- Derfor vil det være et marginalt antall personer som vil tjene på å motta trygd fremfor å jobbe, sier Trettebergstuen.

Gapet blir større

Ifølge beregninger Finansdepartementet har gjort for VG, kommer det frem at gapet blir større dersom også flere offentlige støtteordninger og skattefradrag regnes med.

Finansdepartementets beregninger viser at:

** En enslig person med et barn og som tjener inntil 74.721 kroner i året i tillegg til uførepensjon, vil tjene mer på å motta uføretrygd, dersom arbeidsinntekten (pensjonsgivende inntekt) er på under 390.000 kroner.

** En enslig person med et barn som kun mottar uføretrygd vil tjene mer på å motta uføretrygd enn å arbeide, dersom arbeidsinntekten er på under 350.000 kroner.

** En enslig person uten barn som kun mottar uføretrygd, vil tjene mer på å motta uføretrygd enn å arbeide, dersom arbeidsinntekten er på under 175.000 kroner.

Som kommentar til tallene skriver departementet:

«For en som kun omfattes av folketrygden, vil kompensasjonsgraden ligge over 100 prosent for pensjonsgivende inntekt under 350.000 kroner.»

Frp støtter tak

FOR TAK: Frps Robert Eriksson, leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener det bør settes en øvre grense for uføretrygd og barnetillegg. Foto: Frp
FOR TAK: Frps Robert Eriksson, leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener det bør settes en øvre grense for uføretrygd og barnetillegg. Foto: Frp

- Det må settes et øvre tak for uføretrygd og barnetilegget, slik at det ikke blir høyere enn inntekten den uføretrygdede hadde i arbeidslivet. Vi ønsker å forhandle med regjeringen på et eventuelt inntektstak, sier Robert Eriksson (Frp), leder i Stortingets arbeids- og sosialkomite til VG.

Les også: - Det er grenser for hvor lenge vi kan forsvare ordningene

Han sier det svekker arbeidslinjen når regelverket er slik at det lønner seg å gå på trygd.

- Vi vet at noen spekulerer i dette. Vi ser også at i forbindelse med nedbemanning og omorganiseringer blir flere enn normalt uføre. I tillegg ser vi at i små samfunn er det å gå på trygd smittsomt, sier Eriksson.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks