Hovedinnhold

Mener integreringen er mislykket

Ny undersøkelse om nordmenn og innvandring

- SPRER FRYKT: Når politikerne snakker om innvandring bruker de nitti prosent av tiden til å diskutere burka, tvangsekteskap og religion, mener Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Foto: Knut Erik Knudsen
- SPRER FRYKT: Når politikerne snakker om innvandring bruker de nitti prosent av tiden til å diskutere burka, tvangsekteskap og religion, mener Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Foto: Knut Erik Knudsen
Politikere er med på å skape frykt når det gjelder innvandring og integrering, mener Audun Lysbakken.

Denne saken handler om:

Dette mener nordmenn

 • Litt over halvparten mener at Norge ikke bør slippe inn flere innvandrere.
 • Én av to mener integreringen av innvandrere fungerer dårlig.
 • Innvandring og integrering oppfattes av mange som et av de viktigste samfunnsspørsmålene.
 • Åtte av ti mener at innvandrerne selv har ansvar for å bli integrert.
 • Godt over halvparten mener at myndighetenes innsats i integreringsarbeidet er utilstrekkelig.
 • Viktige kriterier for å være integrert anses å være norskkunnskaper og forsørgelsesevne.
 • Svært få er helt uten kontakt og svært få har en stor kontaktflate mot innvandrere.
 • 80 prosent bor i nabolag hvor det er få eller ingen innvandrere, og kun fire prosent bor i områder der halvparten eller flere er innvandrere.
 • Flertallet ønsker ikke at egne barn skal gå på skole med høy andel elever med innvandrerbakgrunn.
 • Rundt seks av ti er helt eller delvis mot at kvinner bærer hijab på arbeidsplassen, på skolen og som ansatte i stat eller kommune, og nesten fire av ti er helt eller delvis imot bruk av hijab på gaten.
 • Flertallet mener at «de norske verdiene» er svært forskjellige fra ikke-vestlige innvandreres, mens fire av ti opplever at norske verdier er truet som følge av innvandringen.
 • KILDE: Integreringsbarometeret 2009

I perioden 2005-2009 har det vært liten eller ingen endring i folks holdninger til innvandring, integrering og mangfold.

Det viser Integreringsbarometeret, som er en fersk rapport, utarbeidet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Én av to i undersøkelsen mener at integreringen fungerer dårlig, og over halvparten mener at Norge ikke bør slippe inn flere innvandrere.

Negativt

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Audun Lysbakken (SV) tror holdningene er et resultat av at den offentlige debatten som har pågått de siste årene har hatt fokus på det som fungerer dårlig når det gjelder integrering.

- Det negative fokuset har tidvis vært så sterkt at jeg har vært imponert over at folks fremmedfrykt ikke har økt, sier han.

Skape håp

Ifølge rapporten mener godt over halvparten av befolkningen at myndighetenes innsats i integreringsarbeidet er utilstrekkelig. Lysbakken tror også at politikerne har hatt feil fokus de siste årene.

- Vi politikere fører i dag en debatt som bidrar til å skape frykt. Når vi snakker om innvandring bruker vi nitti prosent av tiden til å diskutere burka, tvangsekteskap og religion, og bare 10 prosent til det som faktisk er viktig, som språk og arbeid.

Hva mener du?Si din menings i VGs diskusjonsforum

Det er viktig at politikerne nå tar folks generelle skepsis til innvandring på alvor, mener Lysbakken.

- Nå må vi ta denne frykten på alvor. Politikernes oppgave er å skape håp, ikke frykt. Vi kan ikke lenger fordømme eller bortforklare. Vi må få frem at integreringen faktisk fungerer og vise at myndighetene tar folks skepsis på alvor.

For alt er ikke bare negativt, fortsetter han.

- Vi må belegge at det går bedre enn det mange tror. Vi kan sørge for en mer nyansert debatt der vi får frem alt vi lykkes med. Samtidig må vi ta problemene på alvor. Det nytter ikke å late som om alt går bra, sier han.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks