Hovedinnhold

Nathan vant over Utlendingsnemnda

VANT I RETTEN: Nathan (7) vant over UNE i retten. Foto: Tina Poppe
VANT I RETTEN: Nathan (7) vant over UNE i retten. Foto: Tina Poppe
(VG Nett) Nathan Eshetes familie har vunnet over Utlendingsnemnda i Oslo tingrett.

Fakta om Nathan Eshete-saken

  • Nathan Eshete (7) er født i Norge av etiopiske foreldre.
  • Familien søkte asyl, men fikk i april i fjor endelig avslag på søknaden.
  • Tidligere hadde ikke Norge returavtale med Etiopia, men en slik avtale ble undertegnet i januar i fjor.
  • Nathans foreldre Asfaw og Zinash Eshete har gått til sak mot staten ved Utlendingsnemnda for å få omgjort vedtaket.
  • Høyesterett behandlet to tilsvarende saker i desember. Et flertall, 14 mot 5, mente at Utlendingsnemndas avslag var gyldig.
  • Mindretallet mente hensynet til barnas beste måtte telle mer enn innvandringsregulerende hensyn.
  • Mer enn 600 asylbarn med endelig avslag har bodd i Norge i mer enn tre år.
  • 412 av barna som venter på utsending, er født i Norge og har levd hele livet sitt her. 14 av barna har bodd i landet i mer enn åtte år.

Det betyr at familien får bli i Norge. Utlendingsnemnda har ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.

Nathans foreldre anla søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) etter at familien fikk endelig avslag på asylsøknaden sin i fjor.

Nå har Oslo tingrett bestemt at UNEs vedtak er ugyldig. I dommen som kom tirsdag skriver de at hensynet til barnets beste ikke er forsvarlig vurdert.

Oslo tingrett konkluderer også med at familien ikke kan utvises foreløpig. Dersom dommen blir stående, må UNE ta en ny avgjørelse. Den vil sannsynligvis være i tråd med dommen fra Oslo tingrett.

Syv år gamle Nathan er født i Norge av etiopiske foreldre. Han snakker norsk og har norske venner og ifølge foreldrene ikke noe tett forhold til Etiopia. Familien har søkt asyl i Norge, men i april 2012 fikk de endelig avslag på søknaden sin.

Vitnet i retten

Etter dette gikk Nathans foreldre til sak mot Utlendningsnemnda for å få omgjort vedtaket. Nå er de lettet over at de fikk medhold.

- Jeg sitter her og tårene renner. Det er helt fantastisk, sier talsperson for familien, Aina Heldal Bøe til VG.

- Dommen er en ubeskrivelig lettelse for Nathan og foreldrene. Nå håper jeg inderlig at dette skal føre til at andre skal få prøvd saken sin for utlendingsmyndighetene, sier hun.

Hun har selv stått for innsamlingen av 140.000 kroner for å dekke saksomkostningene. Pengene har primært kommet inn fra private givere.

Nå er staten i Oslo tingrett dømt til å dekke saksomkostninger på 200.000 kroner.

Syvåringen vitnet selv i retten da saken gikk for Oslo tingrett. Da fortalte han om sitt liv i Bergen, og viste frem familiebilder av seg, vennene sine og livet sitt der.

- Vi har akkurat mottatt dommen og våre fagfolk vil nå vurdere den. Det er for tidlig å si noe om ankespørsmålet, sier infosjef Bjørn Lyster i UNE.

Symbolsak

Dette er den første av sakene til de såkalte asylbarna som kommer for retten etter at Høyesterett i storkammer ga Utlendingsnemnda (UNE) medhold for sin praksis.

Det er ventet at avgjørelsen vil få betydning for sakene til barn som er i en lignende situasjon. Rundt 600 barn som har fått avslag på asylsøknaden, har bodd i Norge lenger enn tre år.

Politikere jubler

Flere politikere jubler over vedtaket.

- Bergensk seier i Oslo tingrett. Jeg gleder meg med Nathan, og alle som har støttet ham. @SVparti fortsetter arbeidet for asylbarna, skriver Audun Lysbakken på Twitter.

- Flott for Nathan! Rettsstaten fungerer. Viktig at UNE lytter til premissene i dommen også i andre saker, skriver Eskil Pedersen.

Venstre-leder Trine Skeie er glad for at Nathan får bli.

- Det er godt at tingretten nå har bestemt at Nathan får bli i Norge, sier Trine Skei Grande.

Hun mener rettsaken burde vært unødvendig.

- Jeg er oppgitt over at Regjeringen ikke vil endre regelverket slik at barns beste får tyngre vekt i utlendingssaker, sier Venstrelederen.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks