Hovedinnhold

Narkokriminelle kastet ut - kom tilbake fem ganger

** Kjempeøkning fra 2009 til 2011
** Vil sette narkokriminelle ut av sirkulasjon

SELGER NARKOTIKA: Ulike etniske grupper har delt dopmarkedet i Oslo mellom seg. Selgere rekrutteres rett fra asylmottakene. En pose hvitt pulver og en bunke sedler skifter hender, mens reisende haster forbi utenfor Oslo Sentralstasjon. Foto: Arkivfoto: KRISTIAN HELGESEN
SELGER NARKOTIKA: Ulike etniske grupper har delt dopmarkedet i Oslo mellom seg. Selgere rekrutteres rett fra asylmottakene. En pose hvitt pulver og en bunke sedler skifter hender, mens reisende haster forbi utenfor Oslo Sentralstasjon. Foto: Arkivfoto: KRISTIAN HELGESEN
(VG Nett) Så snart de kriminelle utlendingene er kastet ut av Norge, setter de seg på flyet tilbake til Oslo.

Tips oss

  • Dublin-ordningen Det landet der asylsøkeren først kom til skal behandle søknaden.
  • Schengen-landene deltar i samarbeidet.
  • Asylsøkeren blir da ikke intervjuet av UDI. Så snart det er avklart hvilket land som har ansvar for å behandle asylsøknaden, blir de sendt dit.
  • De får tilbud om å bo på et transittmottak inntil uttransporteringen skjer.
  • Kriminelle misbruker ordningen ved å bruke andre land som base for å reise til Norge og begå lovbrudd.
  • Nå vil UDI sende narkotikaselgere tilbake til hjemlandene, slik at de ikke like enkelt kan komme tilbake. Regjeringen er positive til forslaget.

Når politiet tar narkoselgere i Oslo sentrum, på Grønland og langs Akerselva sendes de som oftest raskt ut av landet. Men mange er tilbake bare dager etter at de ble satt på flyet.

Antallet narkokriminelle som har kommet tilbake til Norge etter å ha blitt sendt ut har mangedoblet seg fra 2009 til 2011. Det viser tall fra Politiets Utlendingsenhet.

Fra 28 slike saker i 2009 har antallet vokst til 79 i 2011.

Flere kommer tilbake gang på gang. I 2011 kom 34 av dem tilbake mer enn én gang. Fire narkotikaselgere var så standhaftige at de snek seg tilbake hele fem ganger. Dette har politiet avdekket da de ble tatt på nytt her i Norge.

- Vi har hatt tilfeller der personer har kommet tilbake mer enn fem ganger. Vi har også hatt et tilfelle der en asylsøker var tilbake før politimennene som eskorterte ham ut av landet, sier Bjørn Vandvik, leder Oslo-politiets utlendings- og forvaltningsseksjon.

Han sier at det er grunn til å frykte mørketall.

- Det er vanskelig å si hvor mange som returnerer som vi ikke vet om, sier Vandvik.

VET DU NOE OM DETTE? TIPS VG NETTS JOURNALIST! 

Undergraver

Når disse så blir tatt av politiet søker de ofte om asyl i Norge.

- Når asylsøkere gjentatte ganger kommer tilbake til Norge etter at de er sendt ut, får vi ikke løst problemene og det bidrar til å undergrave saksbehandlingen, sier fungerende direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet.

ØNSKER TILTAK: Fungerende direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet. Foto: UDI
ØNSKER TILTAK: Fungerende direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet. Foto: UDI


De narkokriminelle bandene har baser i søreuropeiske land som Italia og Spania, der saksbehandlingstiden er lang og risikoen for å bli sendt ut ofte er lite.

I Norge står de langs Akerselva og i Oslo sentrum og selger narkotika. Disse er en del av organiserte kriminelle nettverk, som frakter selgerne til Norge, mistenker politiet.

Siden Italia er en del av Schengen-samarbeidet hjelper det lite å sende dem ut av Norge. Når de lander i Roma er det bare å kjøpe ny billett tilbake til Oslo. I teorien kan de altså være tilbake til Norge samme dag som de ble kastet ut.

- Er dette organisert kriminalitet?

- Det er ingen tvil om at dette dreier seg om kriminelle nettverk. De er ute på gaten og selger narkotika kort tid etter at de kommer hit. Det er noen som sørger for å få de opp hit og for at de selger her.

Femti straffbare forhold

Ifølge Vandvik har enkelte blitt tatt for opp til femti straffbare forhold. I tillegg til narkosalg langs Akerselva og i Oslo Sentrum blir de også tatt for andre forbrytelser.

Politiet i Oslo har gitt sin støtte til forslaget fra Utlendingsdirektoratet om å behandle de narkokriminelles søknader her i Norge, slik at de kan sendes tilbake til hjemlandet. Han advarer imidlertid mot at norske myndigheter ikke må bli sittende igjen med flere saker det er vanskelig å løse.

- Vi støtter forslaget, men må ikke bli sittende med svarteper. Det er viktig at vi vet hvem de er før vi behandler asylsøknadene deres.

Ut av sirkulasjon

Nå vil Utlendingsdirektoratet (UDI) kaste de narkokriminelle på hodet ut. Ikke til Italia eller andre sør-europeiske land, men tilbake dit de opprinnelig kom fra. Flertallet av de utenlandske bandene kommer fra Nigeria, et land hvor det er enkelt å sette asylsøkere på flyet.

- Vi ønsker å unngå at kriminelle asylsøkere blir sendt til et annet europeisk land for så raskt å komme tilbake. Da er det bedre å behandle asylsøknaden med ekspressfart i Norge og så sende dem tilbake til hjemlandet. Det rammer hardere og vi får dem ut av sirkulasjon i Europa, sier Forfang.

Han understreker at dette dreier seg om personer som misbruker asylinstituttet for å selge narkotika i Norge. Det store flertallet av asylsøkerne fra disse landene får også avslag.

- Vi samarbeider tett med politiet i disse sakene og har felles interesse av å hindre at asylordningen blir misbrukt til kriminell virksomhet.

Statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet sier at departementet ønsker forslaget velkomment, men at man må passe på at Norge ikke ender opp med asylsøknader som ikke lar seg behandle raskt og effektivt.

Han peker på at Norge må ta en byrde fordi asylpolitikken i andre land ikke fungerer.

- En ting er saksbehandlingstiden, en annen ting er asylspolitikken til noen land, fordi man er så lite flinke til å iverksette retur. Det er veldig viktig at de som får avslag enten i Norge eller andre europeiske land faktisk returnerer, slik at et nei skal være et nei, sier Lønseth.

Han har også tidligere overfor VG Nett refset sine europeiske kolleger.

- Det er noe jeg har vært inne på mange ganger før, for hvis det ikke er forskjell mellom ja eller nei sklir det ut. Vi håper at Europa kan få en konsekvent og rettferdig returpolitikk, i stedet ser du at land driver med liberaliseringsløsninger som ikke løser noen ting.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks