Hovedinnhold

Mulla Krekar dømt for trusler

DØMT: Mulla Krekar er dømt til fengsel i to år og ti måneder. Foto: NTB SCANPIX
DØMT: Mulla Krekar er dømt til fengsel i to år og ti måneder. Foto: NTB SCANPIX
(VG Nett) Mulla Krekar er i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler.

Denne saken handler om:

Saken mot mulla Krekar

  • I et møte med utenlandske journalister i 2010 sa Krekar at dersom han blir drept etter å ha blitt sendt ut av Norge, vil personen som står ansvarlig for utsendelsen lide samme skjebne. Han navnga Erna Solberg som et eksempel.
  • 26. mars ble Krekar dømt i Oslo tingrett til fem års fengsel for drapstrusler mot navngitte personer. Han anket på stedet. Dagen etter ble han pågrepet. Begrunnelsen for å fengsle ham i påvente av ankesaken var at det ville støte allmennhetens rettsfølelse å la ham gå fritt omkring. Siden har han sittet i varetekt i Kongsvinger fengsel.
  • Mot slutten av saken, som pågikk i seks uker, kom Krekar med nye trusler, denne gangen rettet mot Kjell Magne Bondevik, norske interesser i utlandet og norske politifolk.
  • Dermed ble det ny tiltale. Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 7. august og varte i fire dager. I tillegg til drapstrusler mot tidligere statsminister Bondevik, omfattet tiltalen også skadeverk på et TV-kamera, forsøk på å påvirke et vitne og trusler mot tre kurdere Krekar allerede var dømt for å ha drapstruet.
  • En felles ankebehandling startet 4. oktober, og som det ble satt av fire uker.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett falt torsdag. Krekar ble frifunnet for alt som er relatert til terror, men dømt for trusler og ett tilfelle av påvirkning av rettens aktører.

Krekar blir dømt for det retten omtaler som «alvorlige drapstrusler». Truslene han er dømt for, var rettet mot tre kurdere og Erna Solberg (H). Krekars forsvarer har ment at Krekar har blitt provosert av kurdernes handlinger, og at handlingene hans dermed var berettiget.

Retten skriver i dommen at de ikke kan se at det at mulla Krekar har følt seg provosert, kan tillegges vekt i formildende retning.

Krekar er også dømt til å betale 130.000 kroner til personene som ble truet.

Fornøyde

Aktor Marit Bakkevig hadde bedt om sju års fengsel fordi Krekar representerer «en vedvarende og alvorlig» trussel.

Forsvarer Arvid Sjødin sier at det så langt ikke er tatt stilling til om dommen ankes.

- Men det er en helt annen dom enn dommene som falt i tingretten, og sånn sett er vi fornøyde med resultatet. Men vi vil selvsagt se på hva vi kan gjøre videre, sier Sjødin til VG Nett.

- Det viktigste er at han er frifunnet for terror, legger han til.

Ikke enstemmig

Ifølge aktor er imidlertid de sju dommerne uenige på flere poster i dommen, og flere har tatt dissens.

- Vi har ikke fått fullt medhold når det gjelder terrorbestemmelsene, så der må jeg se på de forskjellige resonnementene og dissensene før jeg kan si noe om det, sier Bakkevig til VG Nett.

Hun er fornøyd med at Krekar er domfelt for trusselpostene og at han er pålagt erstatning.

- Men i og med at han er frifunnet på terrorpostene, må det gi utslag i straffeutmålingen, sier Bakkevig, som nettopp hadde fått dommen da VG Nett var i kontakt med henne i 15.15-tiden.

Trusler mot Høyre-leder

Saken mot mulla Krekar begynte i Borgarting lagmannsrett i begynnelsen av oktober.

Krekar hadde anket to dommer fra Oslo tingrett fra tidligere i år. Her ble Krekar først dømt til fem års fengsel for å ha truet blant annet Høyre-leder og tidligere kommunalminister Erna Solberg.

Samtidig som rettssaken mot ham pågikk kom han med nye trusler på internett, blant annet mot tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. For dette ble han dømt til ett års fengsel.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks