Hovedinnhold

Seks av ti mobbeutsatte sliter med symptomer på linje med krigstraumer

** Ny, stor studie fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt: Klar sammenheng mellom mobbing og PTSD

<p>ETTERVIRKNINGER:  Jarle Skjørberg (46) på tur ved brygga på Gjøvik. Han har slitt kraftig med blant annet  angst og søvnløshet etter å ha blitt utsatt for grov mobbing i oppveksten i Oslo.<br/></p>

ETTERVIRKNINGER:  Jarle Skjørberg (46) på tur ved brygga på Gjøvik. Han har slitt kraftig med blant annet  angst og søvnløshet etter å ha blitt utsatt for grov mobbing i oppveksten i Oslo.

Foto: Geir Olsen, VG
Jarle Skjørberg (44) og 57 prosent av alle som har blitt mobbet, har hatt symptomer som kan sammenlignes med krigstraumer. En ny studie fra Stami viser klar sammenheng mellom mobbing og posttraumatiske stressforstyrrelser (PTSD).

Denne saken handler om:

– Vår studie viser at det er en sterk og klar sammenheng mellom mobbing og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse, sier forsker Morten Birkeland Nielsen ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til VG.

Etter en gjennomgang av et omfattende materiale om mobbeofre og PTSD, er forskergruppen krystallklare på at mennesker som er blitt utsatt for mobbing i oppvekst eller voksenliv, får alvorlige ettervirkninger.

PTSD


** PTSD er den engelske forkortelsen for «Post Traumatic Stress Disorder», og kalles på norsk for posttraumatisk stresslidelse eller -forstyrrelse. Diagnosen omfatter en avgrenset gruppe symptomer og forløperen til diagnosen var det såkalte "KZ-syndromet", eller på folkemunne, krigsseilersyndromet.

** PTSD er psykiske senskader som oppstår på bakgrunn av traumatiske , og ofte livstruende opplevelser som krigshandlinger, voldelige ran, seksuelle overgrep, tortur, alvorlige ulykker, naturkatastrofer, langvarig og alvorlig mobbing m.m. hvor personen som har vært utsatt for hendelsen ikke har vært i stand til å kunne flykte fra den kritiske situasjonen, eller løse den ved hjelp av sine vanlige mestringsmåter.

** Et kriterie for diagnosen, er at personen som ble utsatt for situasjonen, opplevde sterk redsel, angst eller hjelpesløshet under selve hendelsen.

Kilder: Ressursside for PTSD og National Center for PTSD i USA.


Birkeland Nielsen er slått av det store omfanget på gruppen som er rammet.

– Det er veldig interessant at det er en forekomst på hele 57 prosent av personer som hadde vært mobbet med symptomer på posttraumatisk stress over grenseverdier for diagnosen. Til sammenligning er det beregnet at ca 1 prosent av befolkningen til enhver tid lider av posttraumatisk stressforstyrrelse, sier Morten Birkeland Nielsen.

Alvorlige følger

Undersøkelsen viser at mobbing, både i skolen og i arbeidslivet, er en traumatisk opplevelse som har konsekvenser for både psykisk og fysisk helse hos den som er utsatt.

Jarle Skjørberg fra Lena på Toten er forøyd med at det blir påvist en stadig sterkere sammenheng mellom det mobbeutsatte mennesker har vært igjennom - og en alvorlig ettervirkning som PTSD.

<p>FORSKER: Ansvarlig for studien, forsker Morten Birkeland Nielsen på Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami).</p><p><br/></p>

FORSKER: Ansvarlig for studien, forsker Morten Birkeland Nielsen på Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami).


Foto: STAMI

Les også: Jarle ble mobbet for 16 millioner kroner

– I oppveksten var jeg hele tiden på tå hev mot at de skulle angripe meg. Det var ikke hvis-, det var når de gikk løs på meg. Jeg følte meg aldri trygg utendørs. I voksen alder har denne følelsen av å være i beredskap hele tiden fortsatt og prege meg dag og natt, forteller Jarle Skjørberg til VG.

Han har søvnvansker samt spenninger og smerter. Skjørberg beskriver en barne- og ungdomstid der han var fritt vilt, utstøtt og nesten alltid alene.

– Jeg opplevde systematisk vold og mobbing i oppveksten. Jeg gjenopplever det hele tiden.

I konstant beredskap

– Hvordan preger det hverdagen?

– Jeg er som sagt i beredskap hele tiden. Hvis jeg skal ut på noe, møte noen en dag, så må jeg visualisere tid og sted på forhånd. Gå i gjennom mulige hendelser som fremkaller minner, scenarier for hva som kan virke truende, beskriver Skjørberg.

 Han ble utsatt for voldelig mobbing i oppveksten. Skjørberg har tydelige symptomer på PTSD, men som andre mennesker utsatt for mobbing, er han ikke gitt en PTSD-diagnose. 

Det mangler studier som gjør det mulig å stille diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse på mobbeofre ut fra fastsatte diagnosekriterier. Det er derfor nødvendig med mer forskning for å forstå hvordan mobbing er relatert til symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse, ifølge forskerne ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Diagnose krever enkelthendelse

Mens nærmere seks av ti som har vært utsatt for mobbing, rapporterer om PTSD-symptomer, er til sammenligning forekomsten blant soldater som har vært i krig og blant katastrofeofre på mellom 10 og 20 prosent og etter voldtekt er den 30-40 prosent, ifølge Norsk Helseinformatikk.

 Eksponering for mobbing var sterkt relatert til enkeltsymptomene for posttraumatisk stressforstyrrelse og styrken på sammenhengene var lik blant voksne og barn, viser den nye studien.

– Ut fra kriteriene til diagnosen kreves det en enkeltstående fysisk hendelse, mens et psykisk traume som mobbing ikke er definert som årsak. Vi finner likevel veldig tydelige symptomer på PTSD blant folk som er utsatt for mobbing, sier Birkeland Nielsen.

Unngåelsesadferd

– Betyr det at det kan finnes en rekke mobbeoffer som kunne vært diagnostisert med PTSD, men som ikke er det?

Det kan nok finnes en del der ute som har alle symptomene på PTSD, men som likevel ikke tilfredsstiller de formelle kravene til diagnosen.

– Hva er de mest vanlige symptomene?

– De tre mest vanlige er:1) Unngåelsesatferd – at folk forsøker å unngå personer, ting og situasjoner som minner dem om traumatiske hendelser. 2) Påtrengende tanker og følelser. Personen klarer ikke å styre unna tankene. 3) Økt aktivering og hyperaktivering. Man får aldri slappet av og roet ned, summerer forskeren.

I gruppene som er mest utsatt for PTSD i Norge, er veteraner som har vært i FN-tjeneste, nordsjødykkere, folk som har blitt utsatt for trafikkulykker, snøskred og andre ulykker og naturkatastrofer.

­Morten Birkeland Nielsen og hans forskergruppe vil ikke utelukke at det finnes personer hvor de påviste symptomene på PTSD skyldes andre traumatiske hendelser og at allerede eksisterende symptomer gir økt risiko for å oppleve mobbing.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks