Hovedinnhold

Må betale én million for bedre utsikt

** Hyttenaboer felt for ulovlig hogst
** Pris per tre: 17000 kroner

MOTORSAGMASSAKRE: 78 trær ble hogd ulovlig ved parkeringsplassen ved friområdet Dusa i Skjeberg i Sarpsborg kommune, konkluderer tingretten. Foto: TOM-EGIL JENSEN
MOTORSAGMASSAKRE: 78 trær ble hogd ulovlig ved parkeringsplassen ved friområdet Dusa i Skjeberg i Sarpsborg kommune, konkluderer tingretten. Foto: TOM-EGIL JENSEN
SARPSBORG (VG) To hytteeiere i Skjebergkilen må punge ut med over én million kroner, etter en nabodugnad der 78 trær ble ulovlig felt.

På idylliske Vestre Grimsøy i Skjeberg kan man snakke om nabokrangel så buska fyker. I dag står trestubber med nummererte gummilapper like ved parkeringsplassen til friområdet Dusa igjen som et minne bevis på at trærne ble kappet ned.

To hytter ved sjøen har mistet en «buffer» mot støv, eksos og andre lyder - og også fått større innsyn på sine eiendommer.

Hyttene lengre inn på land har derimot fått bedre utsikt - og trolig en verdistigning på eiendommene sine.

78 trær ulovlig hogd

Saken var innom både kommunen og Sarpsborg forliksråd før hyttenaboene barket sammen i retten. En dom fra Sarpsborg tingrett konkluder med at til sammen 78 trær er ulovlig hogd ned. Dommen ble nylig omtalt i Smaalenenes Avis.

Det var sent på høsten 2010 og tidlig på vinteren 2011 at 10-20 personer bokstavelig talt tok sagen i egne hender.

Både hytteeiere og familiemedlemmer var samlet til flere dugnader for å få bedre utsikt ned til sjøen og bryggene. Totalt sett ble det hogd rundt 300 kubikk, bestående av både bartrær og løvtrær.

Men eierne av to hytter nærmest sjøen ble hverken spurt om å være med på dugnaden eller om tillatelse til hogst på sine tomter, ifølge dommen.

Klar interesse

Disse hytteeierne saksøkte de to man mente hadde vært ledere for dugnaden.

«Disse to hadde dessuten som eiere av to av de bakenforliggende hyttene en klar interesse i at mest mulig ble hogd for å optimalisere utsikten», konkluderer retten.

I Sarpsborg tingrett krevde eierne av den ene hytta erstatning for 46 trær. Pris: 550000 kroner. Eierne på nabohytta krevde 13 nye trær til en pris av 180000 kroner. Begge kravene var basert på beregninger fra et grøntfirma.

Tingretten skar gjennom og fastsatte en totalsum på 600000 kroner. I tillegg til erstatningen kommer utgiftene til advokater, både motpartens og egne.

Totalsummen ender på over én million kroner, konkluderer Smaalenenes Avis.

Motorsagmassakren av naboenes trær har ført til en kostbar utsikt: En totalsum på over én million kroner, fordelt på 59 trær som det ble krevd erstatning for, gir en stykkpris på 17000 kroner per tre.

Anker dommen

- Spør først og hogg etterpå, konkluderer advokat Jon A. Resen-Fellie.

Resen-Fellie er prosessfullmektig for den ene av hytteeierne som er dømt til å betale skadeerstatning for ulovlig hogst.

- Dommen vil bli anket med følgende foreløpige begrunnelse. Min klient har ikke hogget trær ulovlig på annens grunn. Dette bekreftes av samtlige hytteeiere i området. Heller ikke de to fornærmede hyttenaboene har sett min klient hogge. Min klient har heller ikke medvirket eller oppfordret andre naboer til å hogge, skriver Resen-Fellie i en e-post til VG.

- Min klient har heller ikke medvirket eller oppfordret andre naboer til å hogge. Da det ble kjent at noen hadde hogget ulovlig på kommunens grunn, ble min klient kontaktet av naboer om han kunne være talsmann for dem i et møte med kommunen. Han hadde tidligere for noen år siden representert hytteeierne i en parkeringssak med kommunen. Han sa ja til å møte kommunen. De fornærmede naboer utla dette slik at min klient måtte være delaktig i hoggingen. Noe også retten tydeligvis har basert dommen på.

- Det vil også bli anket over erstatningskravet. Moralen bør likevel være for den som har hogget: Spør først og hogg etterpå.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks