Hovedinnhold

Retten om styrket mistanke mot 17-åring: Ville utføre terrorhandling med splintbombe

<p>STYRKET MISTANKE: Borgarting lagmannsrett er enig med påtalemyndigheten om at terrormistanken mot 17-åringen er styrket.</p>

STYRKET MISTANKE: Borgarting lagmannsrett er enig med påtalemyndigheten om at terrormistanken mot 17-åringen er styrket.

Foto: Jørgen Braastad, VG
17-åringen skal ifølge PST ha videresendt en film som oppfordrer til terroraksjoner samme dag som han ble pågrepet.

Denne saken handler om:

Tips oss

Sent lørdag kveld 8. april ble en 17 år gammel gutt pågrepet på Grønland i Oslo med en hjemmelaget sprengladning, som ifølge PST var en bombe bestående av lightergass og splinter.

Siden den gang har sikkerhetstjenesten foretatt flere avhør av 17-åringen og den 2. juni ble 17-åringen fengslet i to nye uker i Oslo tingrett. 

Politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Kathrine Tonstad, opplyser til VG at mistankegrunnlaget mot 17-åringen er styrket siden pågripelsen. 

Oppjusterte trusselnivået: Etter hendelser i Sverige og Oslo

– Delte terrorvideo

17-åringen anket fengslingen til Borgarting lagmannsrett, som var enig i at etterforskningen hadde styrket mistankegrunnlaget.

Lagmannsretten skriver at 17-åringen i avhør har tilkjennegitt at han er «mer religiøs i salafistisk retning enn han tidligere har gitt uttrykk for».

«Påtalemyndigheten har pekt på at etterforskningen har bestyrket mistanken om siktedes vilje til å utføre terrorhandlinger, og har også vist til at tiltalte samme dag som han ble pågrepet, videresendte en film som oppfordrer til terroraksjoner.» skriver lagmannsretten.

Samme idrettsklubb som fremmedkriger: – Vi har sett det komme

– Hvilke tanker og intensjon siktede hadde da han bar med seg den eksplosive enheten er et viktig spørsmål i etterforskningen. Per nå er han siktet etter straffelovens § 142 tredje ledd og det innebærer at vi mener det er skjellig grunn til mistanke om at han ville påføre alvorlig skade på mennesker eller miljø, sier Tonstad til VG.

Hun påpeker at enheten sannsynligvis hadde et begrenset skadepotensiale. 

– Terrorhandling

Borgarting lagmannsrett, som i går forkastet 17-åringens anke, skriver at 17-åringen risikerer å bli idømt en streng straff. De vurderte gjentagelsesfare som fengslingsgrunnlag, og skrev følgende:

«Gjentagelsesfare kan bare begrunne varetektsfengsling dersom det foreligger sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå lovbrudd om han løslates. Siktede er tidligere ustraffet, og det er i tilfelle tale om fare for nye lovbrudd som springer ut av hans religiøse overbevisning, altså terrorhandlinger. 

Lagmannsretten fester ikke lit til siktedes forklaring om at han ikke hadde tenkt å sprenge den hjemmelagde bomben i Oslo sentrum, og legger til grunn at bomben var tenkt brukt i en terrorhandling.»

17-åringens forsvarer, Javeed H. Shah, opplyser overfor VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han vedkjenner seg heller ikke beskrivelsen av at han hadde forsett om å skade noen, skriver Shah i en tekstmelding. 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks