Hovedinnhold

Juristforbundet ut mot Monika-gransking: – Jakt på syndebukker

** Monika-gransking har kostet 13 millioner

<p>KRITISK: Curt A. Lier (innfelt) reagerer på Wiersholm-rapporten om håndteringen av Monika-varsler Robin Schaefer (t.h). og mener den endte opp som ren personforfølgelse. </p>

KRITISK: Curt A. Lier (innfelt) reagerer på Wiersholm-rapporten om håndteringen av Monika-varsler Robin Schaefer (t.h). og mener den endte opp som ren personforfølgelse. 

Foto: Hallgeir Vågenes
Snart legges det frem nok en granskingsrapport i Monika-saken. Curt A. Lier i Juristforbundet frykter metodisk havari og forfølgelse av enkeltpersoner. Igjen.

Denne saken handler om:

Varslingssakene i Hordaland politidistrikt

** September 2014: Politimester Geir Gudmundsen får en varsling fra politiadvokat Liv Giertsen. Hun mener etterforskeren som varslet om mistenkelige forhold i Monika-saken var omtalt i negative ordelag i plenum av visepolitimester Gunnar Fløystad. Fløystad ble senere frikjent fra anklagene.

** Oktober: Line Skjengen og Liv Giertsen leverer et 200 siders langt brev der de der de varsler om kritikkverdige forhold i ledelsen i Hordaland politidistrikt.

** Robin Schaefer som varslet i Monika-saken ber om å få varslerstatus, og får det.

** Desember/januar: HMS-leder Per Terje Engedal leverer en varslersak til Arbeidstilsynet om forholdene ved Hordaland politidistrikt.

** Sommeren 2015: Robin Scahefers sjef på vold og sedelighetsseksjonen, Rigmor Isehaug får varslerstatus. Hun valgte å slutte i politiet like etter.

Advokatfirmaet Wiersholm er i disse dager i sluttfasen med å granske hva som skjedde i kulissene på politihuset i Bergen i kjølvannet av de mange varslingssakene etter Monika-saken.

Ifølge Bergens Tidende har granskingen hittil kostet 13 millioner kroner, og advokatene er ennå ikke helt ferdige med den omfattende jobben.

– Overlevering av vårt arbeid til departementet vil skje når de berørte har fått anledning til å kommentere de deler av arbeidet som er relevante for dem, sier Jannicke Eilertsen i Wiersholm til VG. 

Les også: Kraftig kritikk til Hordaland-politiet

Pengesluk og personforfølgelse

Curt A. Lier, president i Juristforbundet, mener Monika-saken ikke egner seg for gransking, og at den i stedet har blitt en eneste stort pengesluk og jag etter syndebukker.

– Granskingen var inkvisitorisk i formen, og personene som ble gransket sto uten rettsvern og rettssikkerhet, mener Lier.

Han erkjenner at han har medlemmer i sine rekker som kunne ha håndtert Monika- saken annerledes.

– Og det er i dag all grunn til å gi varsleren Robin Schaefer honnør for den jobben han gjorde, men slik vi ser det, blir det feil å gå på enkeltpersoner som det til nå har blitt gjort i den første Wiersholm-rapporten, sier Lier.

LES HELE WIERSHOLM-RAPPORTEN HER

Varslet for døve ører

I den første delen som var klar i fjor sommer, konkluderte advokatfirmaet med at politiledelsen i Bergen behandlet politivarsleren Robin Schaefer i strid med regelverket.

Har du lest? Monika-saken – slik ble den en politiskandale

<p>KRITISK: President Curt A. Lier i Juristforbundet er skeptisk til offentlige granskninger, og spesielt den såkalte Wiersholm-granskningen av Monika-saken. </p>

KRITISK: President Curt A. Lier i Juristforbundet er skeptisk til offentlige granskninger, og spesielt den såkalte Wiersholm-granskningen av Monika-saken. 

Foto: Bjørn Aslaksen, VG

Robin Schaefer var politimannen som vinteren 2014 prøvde å få politiledelsen i distriktet til å gjenoppta den henlagte etterforskningen av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8).

Politiet hadde henlagt dødsfallet som selvmord.

Schaefer mente mye tydet på at etterforskningen var mangelfull og at det kunne gå en drapsmann løs. Ledelsen avviste ham gang på gang.

I kjølvannet av varslingen til Robin Schaefer, fikk fire andre personer status som varslere i distriktet.

Det er måten disse varslerne har blitt behandlet på, Wiersholm nå gransker i del av to av granskingen.

Kommentar: En dekkoperasjon helt til topps

Stiller spørsmål ved kompetanse

Juristforbundet er videre kritisk til metodikken advokatene bak granskingen har brukt og om etteforskningskompetansen de har er god nok.

Granskninger

** LO-saken – over 10 millioner

** Troms Kraft gransking – total regning på 44 millioner.

** Monika-saken: Hittil en kostnad på 13 millioner kroner.

** Gransking av vannverksskandale på Romerike – kostet rundt 15 millioner.

** Gransking av bygging og finansiering av Briskeby stadion – kostnad over 7 millioner.

** Gransking av ordfører på Skjervøy – over 600 000 kroner.

Kilde: Juristforbundets innhenting av tall fra omtale i media.


– Når man ser hvor kostbart dette har blitt, så kan man stille seg spørsmålet om advokatene har kompetanse til å drive etterforskningen på dette nivået, sier Lier.

Først og fremst mener han at granskingen har tatt utgangspunkt i å bekrefte en ferdig antatt holdning.

– I Monika-saken utviklet granskingen seg til å bli en jakt på syndebukker, ansatte som ikke har rettsvern. Mangelen på rettsvern kombinert med en massiv offentlig eksponering er ikke en rettsstat verdig. Det endrer ikke systemer, men det kan ødelegge mennesker, sier president i Juristforbundet Curt A. Lier til VG.

Bukken og havresekken

Om noen uker er det ventet at del to av Wiersholm-rapporten skal foreligge.

Lier mener Wiersholm-advokatene har en nesten umulig oppgave.

<p>VARSLER: Politiadvokat Liv Giertssen er blant varslerne i Hordaland poltidistrikt. Wiersholm undersøker om også hun har blitt utsatt for kritikkverdige forhold av ledelsen ved politidistriktet.<br/></p>

VARSLER: Politiadvokat Liv Giertssen er blant varslerne i Hordaland poltidistrikt. Wiersholm undersøker om også hun har blitt utsatt for kritikkverdige forhold av ledelsen ved politidistriktet.

Foto: Tor Erik H. Mathiesen, VG

– Det blir spesielt problematisk når jobben gis til det samme firmaet som gjennomførte den første granskingen i saken, sier Lier.

Les også: Tok påtalemessig selvmord

Han mener det er veldig vanskelig å tenke seg at granskerne skal se bort fra de konklusjoner de selv trakk i den første Monika-granskingen, og som utgjør selve premisset for at det igangsettes en ny gransking.

– En annen konklusjon i Monika-gransking II enn i gransking I, vil dermed undergrave den første granskingen, sier Lier.

<p>SKAM: Robin Schaefer, sto i fjor vinter frem og uttrykte at han skammet seg over sine ledere, som er avbildet her: Politimester Geir Gudmundsen, visepolitimester Gunnar Fløystad og Sidsel Isachsen. Alle har vært sentrale i Wiersholm rapportens granskning.<br/></p>

SKAM: Robin Schaefer, sto i fjor vinter frem og uttrykte at han skammet seg over sine ledere, som er avbildet her: Politimester Geir Gudmundsen, visepolitimester Gunnar Fløystad og Sidsel Isachsen. Alle har vært sentrale i Wiersholm rapportens granskning.

Foto: Hallgeir Vågenes

At private og offentlige aktører ønsker å undersøke årsaker til hvorfor noe har gått galt, er både forståelig og ønskelig, mener presidenten.

– Men at granskingsinstituttet brukes så vidt hyppig, og stadig oftere på bestilling fra det offentlige Norge, er svært bekymringsfullt, mener Lier.

Snakket ut: Les politimannens sterke historie her.

Anundsen: – Uenig

Justisminister Anders Anundsen er uenig i kritikken fra Curt A. Lier og justisdepartementet.

– Jeg mener slike granskinger ofte er meget viktige for å sikre en objektiv gjennomgang og for å hindre at etater gransker seg selv og beskytter egne interesser. Generelt er jeg ikke enig i at slike gjennomganger er belemret med de svakhetene Juristforbundet påstår, men er enig i at en må sikre nødvendig rettssikkerhet og innretning når slike saker gjennomgås, sier Anundsen.

<p>Advokat Jan Fougner, advokatfirmaet Wiersholm</p>

Advokat Jan Fougner, advokatfirmaet Wiersholm

Samleside: Les alle Monika-sakene her

Han mener Wiersholm-rapporten i Monika-saken allerede har fanget opp viktige forhold som nå politietaten nå følger opp, blant annet en bedre evne til å takle varslingssaker.

Wiersholm ønsker ikke å kommentere kritikken fra Juristforbundets president.

– Takk for at du gir oss anledning til å svare. Wiersholm ønsker imidlertid ikke å gi noen kommentarer til denne kritikken nå, sier Jan Fougner i Wiersholm. 

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks