Hovedinnhold

Dobbeltdrapsmann løslatt fra 18 år i forvaring

** Løslatt etter sommel hos påtalemyndigheten
** Venter i frihet på mulig ny forvaringsdom
** Forsvarer anmoder om at saken trekkes

<p>FORSVARER: Advokat Olle Nohlin forsvarer den 45-årige dobbeltdrapsmannen. Natt til onsdag 16. oktober 1996 begikk 45-åringen to helt uprovoserte drap og har siden sonet i fengsel.<br/></p>

FORSVARER: Advokat Olle Nohlin forsvarer den 45-årige dobbeltdrapsmannen. Natt til onsdag 16. oktober 1996 begikk 45-åringen to helt uprovoserte drap og har siden sonet i fengsel.

Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
På dagen 18 år etter at 45-åringen gikk inn i to hjem og helt uprovosert drepte to eldre mennesker, ble han løslatt.

Denne saken handler om:

Han hadde sonet ferdig forvaringsdommen og påtalemyndigheten hadde somlet med å kreve dommen forlenget.

Både politiet og kriminalomsorgen mener at den 45-årige dobbeltdrapsmannen bør dømmes til forvaring i to nye år. Selv mener mannen at han ikke lenger utgjør noen fare for samfunnet og at det ikke foreligger noen nærliggende fare for at han skal begå straffbare handlinger igjen.

Natt til onsdag 16. oktober 1996 begikk 45-åringen to helt uprovoserte drap. Denne natten hadde han bestemt seg for å reise hjem til sine fosterforeldre og drepe dem. Men veien var glatt og bilen havnet i grøften. I stedet tok han seg inn i to forskjellige hjem og drepte to mennesker. Ofrene – 69 år og 75 år gamle – var begge svekket av langvarig sykdom.

Torsdag bestemte Nedre Romerike tingrett at mannen skulle få friheten sin tilbake. Retten mente det ikke var grunnlag å holde mannen varetektsfengslet frem til forvaringssaken kommer opp i retten neste tirsdag. Påtalemyndigheten opplyste til retten at de ikke ville anke avgjørelsen.

Forsvarer fornøyd

Forsvareren til dobbeltdrapsmannen, advokat Olle Nohlin, er veldig fornøyd med domstolens avgjørelse.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at påtalemyndigheten prøver å holde ham vekk fra samfunnet når Kriminalomsorgen har latt mannen jobbe fulltid ute i samfunnet i ett år, fordi han ikke lengre er farlig. Men så utløper dommen ut og påtalemyndigheten kan ikke holde han frem til rettssaken om forlengning av forvaringen. Da er en plutselig farlig igjen. Det henger selvfølgelig ikke sammen, sier forsvareren.

Siden 2012 har den dobbeltdrapsdømte mannen hatt åpen soning, ved et fengsel med et lavere sikkerhetsnivå. Dit kommer blant annet forvaringsfanger som har inntil fem år igjen av sin soning.

Jobbet utenfor fengselet

Siden januar i år har 45-åringen jobbet i Oslo fem dager i uken. Ifølge en rapport fra arbeidsgiveren har den dømte dobbeltdrapsmannen møtt punktlig på jobb og utført arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte. I tillegg har han kjørt til og fra Oslo i egen bil.

Den siste psykologvurderingen av den drapsdømte mannen ble gjennomført i desember i fjor. Denne rapporten plasserer mannen i gruppen for middels voldsrisiko. Ifølge psykologen viste 45-åringen mangelfull innsikt.

Nedre Romerike tingrett mente dette øker risikoen for at han skal begå ny vold, men mente at det ikke forelå gjentagelsesfare som skulle tilsi at varetektsfengsles frem til forvaringsspørsmålet skal behandles av domstolen 28-oktober.

Vil at hele saken trekkes

45-åringens forsvarer Olle Nohlin, anmoder nå påtalemyndigheten om å trekke tiltalen.

– Jeg sliter med å skjønne hvordan påtalemyndigheten kan akseptere fengslingskjennelsen for deretter å gå i retten og argumentere for at samfunnet må beskyttes mot min klient i to år. Slik jeg ser det kan ikke min klient være ufarlig og farlig samtidig, sier Nohlin.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks