Hovedinnhold

Derfor mener påtalemyndigheten at Cappelen skal få strafferabatt

Statsadvokat Lars Erik Alfheim sier til dommerne i sin prosedyre at samarbeidet mellom Cappelen og Jensen er enestående i norsk sammenheng, men ikke unikt i internasjonal sammenheng.

Denne saken handler om:

Bevisførselen i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen er avsluttet. 122 vitner er hørt og 6000 sider dokumenter ble hørt i løpet av de 64 rettsdagene siden 9. januar.

Klokken 12 i dag startet statsadvokat Lars Erik Alfheim, som fører saken mot hasjdømte Gjermund Cappelen, sin prosedyre.

– Saken gjelder en mengde innførsler av hasj fra 1993 og frem til pågripelsen i desember 2013. Det er snakk om mer enn 16 tonn hasj. Vi har tidligere ikke hatt et slikt omfang eller en konstruksjon som her: at en som innfører dette får hjelp av en politimann – som også er en tidligere sjef ved Spesielle operasjoner (SO), som driver med bekjempelse av organisert kriminalitet. Slik sett er saken enestående, åpner Alfheim sin prosedyre med å si.

De ukjente tekstmeldingene: Hasj eller politietterretning? 

Formålet med prosedyren er å argumentere for at bevisene mot Cappelen skal forstås slik at han hadde et korrupt forhold til politimannen Eirik Jensen og at Cappelen innførte 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993–94 og 14. november 2013.

Strafferabatt

Alfheim avsluttet prosedyren med å presentere at utgangspunktet for Cappelens straff er 21 års fengsel. Ikke før i morgen, fredag, vil han legge ned påstanden.

– Spørsmålet blir om det finnes straffereduserende momenter og hvilken vekt de skal ha. Jeg har notert meg fire slike, sier Alfheim.

1. Cappelen har tilstått

– Den har kommet gradvis. Politiet har gjort tilslag. Allerede ved pågripelsestidspunktet var det klart at Cappelen ville fått en lang fengselsstraff, selv om han hadde sittet stille og ikke gjort noen ting, påpeker Alfheim.

2. Han har gjort det mulig å dømme en korrupt politimann

– Dette er et viktig poeng. Det ligger en sterk forventning om det å snakke inn en medsammensvoren politimann skal gi redusert straff. I den sammenheng har det nok betydelig vekt at også samfunnet ønsker at den nye kriminalitet skal avdekkes. Domfelles Eirik Jensen for det tiltalen gjelder, har det gjort ubotelig skade på politiet. Dette er noe han har gjort i hele sin yrkesaktive karriere de siste 20 åra. Hvis vi skal ha håp om at andre kriminelle skal snakke inn sin korrupte tjenestemann, må de vite at det utgjør en forskjell for seg selv. 

3. Han må alltid leve for frykter for represalier

– Jeg er usikker på hvor mye vekt dette punktet skal tillegges. Mange med alvorlige straffer har det tøft under soning, og jeg tror ikke Cappelens situasjon avviker spesielt fra andre i samme situasjon, sier Alfheim.

4. Belastningen i media

– Det er et punkt det er lett å være enig i, det har vært en massiv eksponering. Det er fordi det er en medtiltalt politimann. Hele hans tilværelse, barn og familie er eksponert. Det vil nok måtte gis en viss betydning. Men jeg tror man skal være forsiktig med å tillegge dette mye vekt, sier Alfheim, som påpeker at Cappelen selv har bidratt med «bensin til bålet».

– Ikke unikt internasjonalt

Alfheim påpeker tidlig i prosedyren at denne saken ikke er unik i internasjonal sammenheng.

Han viser til at det er tilsvarende saker i Finland og Frankrike, som behandles i deres rettssystemer samtidig som Jensen-saken. Også det er politisjefer tiltalt for å ha hjulpet kriminelle med narkotikasmugling mot betaling.

Les sammendrag fra alle rettsdagene her.

Han oppfordrer meddommerne til å se bevisene mot Cappelen og Jensen samlet.

– Enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltale til gode, et universelt prinsipp i ethvert demokrati. Det er viktig at man ser bevisene samlet under ett, og ikke underveis. Ikke isoler bevisene. Da vil man alltid ende opp med frifinnelse. Det er lett å glemme akkurat dette, sier Alfheim.

Cappelen kontrollerer

Alfheim mener Cappelen har drevet en svært profesjonell hasjvirksomhet, og at virksomheten er forsterket gjennom å ha en politimann på innsiden.

– Gjermund Cappelen er tydelig sjefen i hasjligaen, han disponerer også Eirik Jensen. Jensen kontrollerer ikke Gjermund Cappelen. Det er omvendt, mener aktor Lars Erik Alfheim, som påpeker at Cappelen har drevet med narkotika kontinuerlig siden 1993, men ikke er dømt etter at han møtte Jensen nettopp i 1993.

Lars Erik Alfheim mener dommerne kan feste lit til det Gjermund Cappelen har forklart i retten.

– Han er troverdig. Uansett hvor mye man skulle mislike ham. Mye som er sentralt kommer uoppfordret fra ham, og uten at han har fått informasjon fra politiet i forkant, sier Alfheim.

Går gjennom innførslene 

Aktoren bruker mye tid på å gå gjennom alle innførslene som går fram av tiltalen. Han viser til kontakt i Cappelens hasjnettverk, og kontakt med Jensen, i tiden rundt de angivelige innførslene 2004 til 2013. Han viser at ord som «lunsj», «byggemøte» og «kommunen» er kodeord i nettverket for narkotikavirksomhet.

Alfheim viser til en tekstmelding som Cappelen sender til sin nærmeste medhjelper Johan Garbin etter at Tollvesenet stanser en transport på Svinesund 6. juni 2012.

«Hørt noe fra kommunen?», står det i meldingen.

– Og vi selvfølgelig fortsatt ikke hos plan- og bygg i Sandvika, sier Alfheim og ser på dommerne.

Forventer rabatt 

Cappelen, som i 2015 ble dømt i den såkalte oppbevaringssaken, er tiltalt, men samtidig påtalemyndighetens kronvitne, ettersom han har erkjent seg skyldig for hele tiltalen første rettsdag 9. januar.

Han fikk ikke utmålt straff i dommen fra 2015, i motsetning til resten av hasjligaen. Asker og Bærum tingrett mente at domstolen først måtte få høre Cappelen om Jensen.

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, har vært klar på at Cappelen fortjener strafferabatt for å ha snakket ut om det påståtte kriminelle forholdet til Eirik Jensen. 

Han var fornøyd med Alfheims argumenter om strafferabatt.

–  Han kommer nok også til å si mer om utmålingen senere. Jeg betrakter ikke dette som siste ord, sier de Vibe til VG etter rettsdagen.

– Hvor mange år håper Cappelen på?

– Han er veldig spent, og jeg har mine tanker og har forventninger, men jeg sikker noe mer om dem nå, sier de Vibe med et lurt smil.

Eirik Jensen står tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Ifølge tiltalen skal han ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013.

Det har vært et tema i rettssaken om Cappelen «blåste» Jensen kun for å få strafferabatt. Dette hevdes fra forsvarets side i sammenheng med at Jensen nekter for å ha hatt et korrupt forhold til Cappelen og nekter for medvirkning til innførsler av hasj. At Cappelen er lovet strafferabatt for å «blåse» Jensen, er derimot benektet fra påtalemyndighetens side.

Retten: Cappelen troverdig

Cappelens hasjligamedlemmer anket dommen fra tingretten og fikk nedsatt straff i lagmannsretten. Hasjmengden er også redusert fra 1389 kilo hasj til 1063 kilo hasj. 

I dommen påpekes det at Cappelens forklaring i stor grad stemmer overens med andre bevis som politiet har innhentet. 

Det understrekes også at aktoratet har opplyst at Cappelen ikke har stilt krav om motytelser for å forklare seg, og at politiet ikke har gitt noen løfter.

Borgarting lagmannsretten ser imidlertid bort Cappelens forklaring når det gjelder den samlede mengden hasj som er omsatt.

«Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne», står det i dommen.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks