Hovedinnhold

– Denne saken er viktig, siden Breivik aldri slipper ut

<p>LIVSTID: Anders Behring Breivik (t.v.) vil aldri slippe ut av fengsel, mener advokat Øystein Storrvik.</p>

LIVSTID: Anders Behring Breivik (t.v.) vil aldri slippe ut av fengsel, mener advokat Øystein Storrvik.

Foto: Lise Åserud, NTB scanpix
SKIEN (VG) Anders Behring Breiviks soningsforhold må avspeile at han vil tilbringe resten av livet i fengsel, mener advokaten hans.

Denne saken handler om:

– Denne rettssaken er viktig, fordi den reelt sett vil ha betydning for hele resten av hans liv. Med erfaring fra andre alvorlige forvaringssaker, kan man si med stor sikkerhet at han aldri vil få en prøveløslatelse, sier advokat Øystein Storrvik i starten av sitt innledningsforedag.

– Håpet om å kunne ut er viktig for innsatte, men her må man være realistisk, legger han til.

Storrvik fikk medhold i Oslo tingrett om at soningsforholdene rundt Breivik var et brudd på menneskerettighetene hans, men regjeringsadvokaten har anket saken.

Bakgrunn: Dette er ankesaken om Breiviks soningsforhold.

Breivik kan villede

– Hvis man i starten av en sak skal peke på hvor partene står lengst fra hverandre. Da vil jeg sitere en setning fra innledningsforedraget til regjeringsadvokaten: «Breivik har usedvanlig god fysisk og psykisk helse», sier Storrvik.

Han understreker at Breivik selv sier det samme, men er tvilende til om det kan legges til grunn, siden klienten er svært opptatt av å fremstå som en sterk leder.

– Vi har sett at han har gitt avkall på helsebistand, psykolog også videre. Det er nok en stor uenighet om hans egenrapportering er egnet til å regulere hans hverdag, eller om det er for å villede, sier advokaten.

– Tingretten har brukt et uttrykk som ble viktig: «Etter rettens syn har imidlertid de sikkerhetsmessige aspektene tatt overhånd ved fastleggingen av Breiviks soningsregime.»

Psykiater om Breivik: – Han kommer med vås og gjør seg til

Kan ikke knytte relasjoner

Han mener det er nødvendig for Breivik å få møte andre mennesker enn fengselsansatte.

– For det første vil de ha et forbud i sitt arbeid mot å knytte relasjoner til innsatte, det sier seg selv. For det andre: Under et forvaringsregime nedtegner de også alt han sier og gjør, sier Storrvik.

Han mener at besøksvennen, som besøker ham bak en glassvegg, heller ikke er fullgod erstatning.

– Besøksvennen er det samme. Det er en mann som er ansatt av staten, og som for øvrig er stevnet som vitne.

Les også: Staten har krenket Breiviks rettigheter¨

Ønsker kontakt med andre

Storrvik har brukt store deler av dagen på å dokumentere det han mener er tegn på isolasjonsskader, som følge av Breiviks soningsforhold.

Blant annet har Breivik flere ganger klaget over dårlig konsentrasjon, svimmelhet og vondt i hodet. Han kaller det selv «isolasjonshodepine».

For å motvirke dette, mener Storrvik at Kriminalomsorgen burde prøvet ut kontakt med andre innsatte.

– Han savner mer felleskap og mer tilgang på lufteareal enn han hadde tidligere. Faren for angrep er brukt som et argument mot dette, men det anser vi som noe man kunne testet ut, og som ikke virker nærliggende sett opp mot mange andre som soner i norske fengsler, sier Storrvik.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks