Hovedinnhold

Krekar i retten igjen - nektet å svare dommeren

OSLO TINGRETT (VG Nett) I dag møtte mulla Krekar i Oslo tingrett, tiltalt for blant annet å ha drapstruet tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

Krekar startet dagen med og nekte å svare dommer Heidi Heggdal på noe som helst.

- Jeg kommer ikke til å svare på noe her i dag, svarte han Heggdal.

En av Krekars forsvarere, Arvid Sjødin, sier tiltalte ikke ønsker å forklare seg fordi han har dårlig erfaring med det norske rettssystemet.

- Tiltalte har møtt i retten 43 ganger tidligere og han har ingen erfaring med at det han har forklart før har blitt hørt. Men han vil redegjøre for denne begrunnelsen selv senere i dag, sier Sjødin.

En av de oppmøtte på tilhørerbenken i Oslo tingrett er Arfan Bhatti. Bhatti er tidligere dømt for blant annet trusler, utpressing og vold. Den siste tiden har han involvert seg stadig sterkere i radikale islamistiske miljøer.

Bhatti har en dom på seg fra 2008 og kan etter norsk lov bli bortvist fra rettslokalene. Loven sier at dersom man har en dom på seg fra de fem siste årene kan man bli bortvist. Før pausen klokken 11.30 har retten ikke tatt stilling til hvorvidt han får bli eller ikke.

Drapstrusler

I mars i år ble mulla Krekar dømt til fem års fengsel for å blant annet å ha drapstruet Høyre-leder Erna Solberg. Mot slutten av rettssaken skal mulla Krekar ha kommet med nye trusler - denne gangen mot Bondevik.

«Kan vi vite hvem i Somalia kan utgi noe sånt, mens statsministeren i regjeringen her, Bondevik, er i Somalia nå. Og brødrene der vet hvor han bor/befinner seg. Så hvordan kan vi vite hvordan reaksjonen vil bli?» skal Krekar ha sagt etter at dommen mot ham falt.

Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, er ifølge tiltalen også tiltalt etter terrorparagrafen, paragraf 147 første ledd, for «å ha offentlig oppfordret til å iverksette drap eller frihetsberøvelse under skjerpende omstendigheter».

Slo til TV-kamera

Krekar er videre tiltalt for å ha forsøkt å skade et TV 2-kamera i TV 2 sine lokaler mars i år, samt på nytt truet tre kurdere han allerede er dømt for å ha drapstruet.

Krekar skal også ha antydet overfor sine tilhengere at det er akseptabelt å drepe nordmenn.

«Men hvis det skjer noen reaksjon som ingen har styrt og satt i gang, hvis man i så fall gir mandat/fullmakt til folket og du sier til dem "gjør det på den måten dere kan gjøre det på" da vil enhver person helt sikkert selvfølgelig gjøre det på den måten vedkommende selv ønsker», skal Krekar ha sagt.

- Mener han ikke har framsatt trusler

Krekars advokat, Brynjar Meling, sier at Krekar ikke erkjenner straffskyld.

- Han mener han ikke har fremsatt noen trusler. Han har ikke hatt til hensikt å tvinge myndighetene til å hindre utlevering, og han har heller ikke hatt til hensikt å spre noen frykt med uttalelsene sine.

Meling forventer at Krekar vil begynne på sin forklaring allerede i dag.

- Vi vil ha frem hvilket forum uttalelsene er kommet fram i, og i hvilken sammenheng det har vært i. Påtalemyndigheten har lagt frem beviser i form av opptak. Spørsmålet blir da hva Krekar har ment, og om handlingene påtalemyndigheten har beskrevet i det hele tatt er straffbare.

- Hva tenker Krekar om å møte i retten atter en gang?

- Vi har regnet ut at dette er det 44. rettsmøtet han stiller i, så han begynner å bli vant til det. Samtidig kan han ikke unngå å registrere at statsadvokaten har henlagt uttalelser som er langt mer alvorlige - men samtidig velger å tiltale ham, sier Meling.

Påtalemyndighetene mener han kommer med drapstrusler offentlig, hvordan stiller tiltalte seg til det?

- Ytringene er ikke en oppfordring men et svar på det han tror vil skje. Disse ytringene har heller ikke kommet offentlig, men på et nettsted som blant annet krever brukernavn og passord for å få tilgang til. I en slik situasjon er ikke det offentlige ytringer, sier forsvarer Sjødin.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks