Hovedinnhold

Kongen tok selv avgjørelsen - slettet Linstads medalje

Linstads første kommentar: Jeg respekterer avgjørelsen

TAUS: Trond Ali Linstad kom ut fra hastemøtet med Slottet like etter klokken 15.40 torsdag ettermiddag, men ville ikke gi noen kommentarer. Foto: Frode Hansen
TAUS: Trond Ali Linstad kom ut fra hastemøtet med Slottet like etter klokken 15.40 torsdag ettermiddag, men ville ikke gi noen kommentarer. Foto: Frode Hansen
(VG Nett) For alle første gang slettes en fortjenstmedalje, men det har ikke vært noe tema om selve metallet skal leveres tilbake.

Torsdag ettermiddag ble Trond Ali Linstad innkalt til et hastemøte på Slottet, for å diskutere om han kunne stå som mottaker av medaljen.

Linstad var inne på Slottet i halvannen time, før han kom ut og smilende og gikk forbi pressen uten å ville kommentere møtet.

EDEL: Slik seg Kongens fortjenstmedalje i sølv ut. Foto: Kjartan Hauglid, Det Kongelige Hoff
EDEL: Slik seg Kongens fortjenstmedalje i sølv ut. Foto: Kjartan Hauglid, Det Kongelige Hoff

I kveld skriver Slottet på sine hjemmesider at saken er avgjort: «Enkelte av Linstads ytringer slik de fremstår og blir oppfattet, er ikke forenlige med medaljens formål».

VGTV: Akerjordet: - Sikker på at han får medaljen

- I denne saken hadde ikke hoffet skaffet seg tilstrekkelig oversikt til å kunne foreta en slik helhetlig vurdering. Denne beklagelige forsømmelsen er mitt og hoffets ansvar, sier hoffsjef og leder for medaljerådet, Åge Grutle, i en uttalelse.

- Jeg beklager sterkt at vi har bragt Linstad opp i denne situasjonen, sier Grutle.

- Tar konsekvensen av det

VG snakker med Linstad torsdag kveld.

- Jeg har en kommentar. Slottet har truffet sitt vedtak og jeg respekter det. Jeg har ikke mer å si enn det, sier han.

- Er du skuffet over avgjørelsen?

- Nå har vi notert hva Slottet sier, og tar konsekvensen av det.

Hva synes du om at Trond Ali Linstad likevel ikke får medaljen?

Kongen avgjorde saken

Slottet bekrefter overfor VG at det var Kong Harald som selv tok den endelige beslutningen om at Linstad likevel ikke skal få medaljen.

Det er første gang Slottet har gjort en slik snuoperasjon, og første gang Kongen har vært involvert i prosessen med tildelingen av en slik medalje.

Linstad og Kongen snakket ikke personlig sammen da han var på Slottet i dag. Der møtte han Hoffsjef og leder i medaljerådet, nestlederen i medaljerådet, kansellisjef og kommunikasjonssjef.

- Vi hadde invitert til møtet for at Linstad skulle få en anledning til å forklare nærmere hva han mener og står for, sier Slottets informasjonssjef, Marianne Hagen.

Hun sier at hun opplevde møtet som både godt og konstruktivt.

- Med hovedresultatet er jo som det er, at enkelte av hans ytringer ikke var forenelige med intensjonene bak medaljen, sier hun.

- Det er viktig for oss å ha en ordentlig prosess rundt dette, som har ivaretatt Linstad og gitt oss et bedre vurderingsgrunnlag. Medaljerådet tok seg god tid til å vurdere hva som ble sagt i møtet, før de kom med sin anbefaling til Kongen.

- Så dette var Linstads siste mulighet til å få beholde medaljen?

- Han ble invitert for å avklare sitt syn på en del saker som vi har ment har vært kompliserte.

Kongen tok avgjørelsen om å inndra medaljen like etter klokken 16.00 torsdag, opplyser Hagen. Det skal ikke ha blitt diskutert om selve medaljen, som allerede er sendt ut, skal leveres tilbake.

Les om alle kontroversene rundt Trond Ali Linstad her.

SKULLE FÅ MEDALJE: Linstad møtte opp med flere barn fra Urtehagen barnehage da han skulle få medaljen, men så viste det seg at overrekkelsen ble utsatt. Foto: ANDREAS ARNSETH
SKULLE FÅ MEDALJE: Linstad møtte opp med flere barn fra Urtehagen barnehage da han skulle få medaljen, men så viste det seg at overrekkelsen ble utsatt. Foto: ANDREAS ARNSETH


Ble advart i oktober- reagerte ikke

Det var tirsdag denne uken at den omstridte utdelingen av Kongens fortjenstmedalje i sølv til Linstad ble utsatt på ubestemt tid.

Årsaken var de mange kontroversielle uttalelsene til Linstad, som blant annet har skrevet at man må være kritisk til jøder og at homofilt ekteskap er grotesk.

VG avslørte på tirsdag at Slottet og Fylkesmannen allerede i slutten av oktober ble advart mot å hedre Linstad. Men ingenting ble gjort før medaljen skulle deles ut på tirsdag.

- Jeg kommer ikke til å si noe mer enn det jeg har gjort. Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det har tatt så lang tid, sa Slottets informasjonssjef, Marianne Hagen.

- Heftet oss ved språkbruk som kan fremstå som stigmatisering

I begrunnelsen fra Slottet slås det fast at det er Linstads uttalelser som ligger til grunn for slettingen:

«I en ny gjennomgang av denne saken har vi imidlertid heftet oss ved skriftlige ytringer som synes egnet til å mistenkeliggjøre jøder som folkegruppe og som minner om den spesielle floraen av stigmatiserende konspirasjonsteorier om det jødiske folk. Vi har også heftet oss ved språkbruk som kan fremstå som stigmatisering av homofile».

I møtet skal Linstad ha uttrykt at uttalelsene hans har blitt misforstått og mistolket:

«Linstad har til oss gitt uttrykk for at hans ytringer ikke er å forstå på denne måten. Fra hoffets side har vi likevel kommet til at Linstads ytringer slik de fremstår og blir oppfattet, ikke er forenlige med Fortjenstmedaljens formål».

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks