Hovedinnhold

LO-kamp om Lofoten kan presse Ap-Jonas

<p> TALER OLJE-LO MIDT I MOT: Leder av Fagforbundet, Mette Nord, tar i dag til orde for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, fordi Norge må gjøre noe på hjemmebane etter Parisavtalen. Hun møter kraftig motbør.</p>

 TALER OLJE-LO MIDT I MOT: Leder av Fagforbundet, Mette Nord, tar i dag til orde for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, fordi Norge må gjøre noe på hjemmebane etter Parisavtalen. Hun møter kraftig motbør.

Foto: Therese Alice Sanne, VG
Ap-leder Jonas Gahr Støre kan møte motstand fra uventet hold: LOs største forbund vil nemlig verne Lofoten og Vesterålen.

LO har i alle år vært en trofast tilhenger og forkjemper for norsk olje- og gassutvinning. Men etter Parisavtalen i fjor, kan det bli satt en stopper for det:

LOs desidert største forbund, Fagforbundet, har i sin innstilling til LO-kongressen neste år levert et forslag som bryter med oljelinjen.

Fikk du med deg? Heftige klimatiltak i Oslo

Norske utslipp

Norske klimautslipp kommer fra to sektorer: Fra kvotepliktig sektor, som i hovedsak er olje- og gassvirksomheten og industrien, men også energiforsyning og luftfart: Selskapene må betale en pris (kvoter) for CO₂-utslippene de bidrar med.

Det andre området kalles ikke-kvotepliktig sektor, og består i hovedsak av utslipp fra trafikk og landbruk, samt bygg og avfall.

I vår vedtok Stortinget at Norge skal knytte seg til en avtale med EU, som forplikter til minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030, sammenlignet med 1990-nivået.

Norge slapp i 1990 ut 52 millioner tonn, i 2013 hadde det steget til 54 millioner tonn. 40 prosent av 52 millioner, betyr at vi skal ned i 31,2 millioner tonn i 2030.

– Må gjøre noe

De foreslår at dette skal bli LOs politikk:

«For å begrense temperaturutviklingen må mye av verdens, også Norges, fossile ressurser bli liggende urørt. En satsing på å utvikle nye arbeidsplasser som tar i bruk ren energi vil være avgjørende for å skape et lavutslippssamfunn».

Og: «Norges olje- og gassproduksjon må trappes ned i tråd med målene i Parisavtalen, dette gjelder særlig sårbare og verneverdige områder».

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet bekrefter overfor VG at de sårbare områdene de tenker på, er Lofoten og Vesterålen.

– Ja, det vil gjelde Lofoten, Vesterålen og Senja.

– De bør vernes?

– Ja, skal vi ta Parisavtalen på alvor, så må vi faktisk gjøre noe også her i Norge. Vi har varige vern av vassdrag i Norge, og jeg synes vi må tørre å ta en slik prinsipiell debatt på kongressen, sier Nord.

Bryter med gammel linje

Oversikt over delegater på LO-kongressen i mai 2017:

 • Fagforbundet 89
 • Fellesforbundet 42
 • Handel og Kontor i Norge 23
 • Industri Energi 16
 • Norsk Tjenestemannslag 14
 • El og IT Forbundet 12
 • Norsk Arbeidsmandsforbund 10
 • Fellesorganisasjonen 9
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeidsforbund 8
 • Norsk Transportarbeiderforbund 7
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk 6
 • Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 4
 • Musikernes Fellesorganisasjon 3
 • Norsk Jernbaneforbund 3
 • Norsk Sjømannsforbund 3
 • I tillegg er det ni forbund med en eller to delegater.
 • Samlet 260 delegater. I tillegg kommer 40 delegater fra fylkene.

Kilde: LOs informasjonsavdeling

Dette bryter ganske kraftig med handlingsprogrammet som LO-kongressen samlet seg om for fire år siden: «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerak».

Nord sier Norges tilslutning til Parisavtalen får konsekvenser. Avtalen forplikter Norge å kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990.

– Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv. Det må vedtas og følges opp. Det fremstår som feil å satse på storskala nyutbygginger innen olje og gass, når vi er blitt enige om å foreta et grønt skifte. Andre energikilder skal overta, og da er det mer fornuftig å satse på det, enn å forbli i det gamle, sier hun.

Statoil: Lofoten bra for klimaet

– Det har vært tradisjon i LO for at det LO-forbundene som er direkte involvert i de aktuelle sektorene som blir lyttet til og bestemmer: Fagforbundet i kommunal sektor og Fellesforbundet og IndustriEnergi når det gjelder olje og industri?

– Det er helt avgjørende at vi utvikler nye og levedyktige industriarbeidsplasser. Jeg tror det er mulig å få til løsninger som både tar hensyn til klimautfordringene og å skape nye arbeidsplasser og muligheter innenfor energisektoren. Vi er avhengige av å komme frem til løsninger som gir bredest mulig tilslutning på LO-kongressen. Jeg tror vi skal finne gode løsninger sammen med Fellesforbundet.

Står på sitt

Fellesforbundleder Jørn Eggum sier de står på sitt.

– Vi er også opptatt av å ta klimaansvar, men vi står veldig hardt på at det er viktig å hente kunnskap, slik at vi vet hva vi skal ta stilling til. Derfor er det viktig med konsekvensutredning, også for Lofoten, Vesterålen og Senja.

Eggum erkjenner at Paris har gitt argumenter til vernere.

– Det er flere på den banehalvdelen etter Paris. Jeg tror det er mulig å finne kompromisser med Fagforbundet, slik at blant annet våre sentrale hensyn til arbeidsplasser blir ivaretatt.

Les: Tidenes rekord i Nordsjøen

<p>VIL HA FAKTA PÅ BORDET: Fellesforbundsleder Jørn Eggum sier de vil stå hardt på at Lofoten, Vesterålen og Lofoten skal konsekvensutredes.</p>

VIL HA FAKTA PÅ BORDET: Fellesforbundsleder Jørn Eggum sier de vil stå hardt på at Lofoten, Vesterålen og Lofoten skal konsekvensutredes.

Foto: Trond Solberg, VG

– Vil ikke hjelpe

Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi sier det blir kamp.

– Vi står på at det er viktig å konsekvensutrede Lofoten og Vesterålen, fordi det er viktig for arbeidsplasser og Norges inntekter. Tidligere har Fagforbundet argumentert for vern med fisk og fare for utslipp. Nå kommer de med klima, sier Sande og sier klart ifra:

<p>OLJEMANN: Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi, sier det ikke vil hjelpe klimaet noe som helst å verne Lofoten, Vesterålen og Senja.</p>

OLJEMANN: Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi, sier det ikke vil hjelpe klimaet noe som helst å verne Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

– Det vil ikke hjelpe klimaet noe som helst: Hvis Norge legger ned sin olje- og gassproduksjon, vil det ikke gi noen klimaeffekt, fordi etterspørselen er der og andre vil levere.

– Norge må også kutte på hjemmebane?

– Ja, og industrien plikter å kjøpe kvoter, slik bidrar den til at utslipp tas andre steder. Og så må selvsagt ikke-kvotepliktig sektor i Norge gjennomføre de kuttene som er nødvendig, hvor bil og trafikk er en viktig utslippskilde som politikerne nå jobber med.

– Vil kunne presse Jonas

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen, sier at LO er på oljegli.

– Jeg tror at LOs oljevennlige politikk vil fortsette, men Fagforbundets linje vil kunne gjøre at LO ikke blir en like sterk siste skanse for norsk olje- og gassvirksomhet som de har vært. Det vil kunne presse partileder Jonas Gahr Støre i valgkampen, sier Jenssen.

– Det betyr at vi nærmer oss et vippepunkt i Arbeiderpartiet. Men jeg tror nok at Schjøtt-Pedersen-fraksjonen i Ap fortsatt vil være sterkest, sier han.

Stor rapport: Verden når ikke klimamålene

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks