Hovedinnhold

Jusseksperter: – Minst 29 statsborgerskap skulle aldri vært tilbakekalt

<p>KAN BLI TILBAKEKALT: Statsborgerloven som trådte i kraft i 2006 har en egen bestemmelse om tilbakekalling av statsborgerskap.</p>

KAN BLI TILBAKEKALT: Statsborgerloven som trådte i kraft i 2006 har en egen bestemmelse om tilbakekalling av statsborgerskap.

Foto: Maria Gosse, VG
UDI har tilbakekalt minst 29 statsborgerskap som ble innvilget før statsborgerloven trådte i kraft. – Ulovlig praksis, mener flere jurister VG har snakket med.

Denne saken handler om:

– Slik disse sakene er blitt presentert for meg, er det åpenbart at det foreligger grunnlovsbrudd og dermed en ulovlig praksis, sier jurist Eirik Bjørge, førsteamanuensis ved Universitetet i Bristol, der han underviser i offentlig rett og folkerett.

En oversikt VG har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det fra 2012 til 2016 ble tilbakekalt 29 statsborgerskap som ble innvilget før statsborgerloven trådte i kraft 1. september 2006.

UDI opplyser at de ikke har sikre tall fra årene før 2012. Statsborgerskap som ble innvilget samme år som loven trådte i kraft er ikke medregnet, fordi vi ikke vet om disse ble innvilget før eller etter lovendringen.

Det betyr at antall statsborgerskap som kan være feilaktig tilbakekalt, etter alt å dømme er høyere enn 29.

Les også: Domstolene vil ikke ha statsborgerskapsakene

Ikke tilbakevirkende kraft

 – Grunnlovens paragraf 97 er kort og konsis; den sier at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft. Lover kan kort sagt ha tilbakevirkende kraft bare hvis det er til gunst for den det gjelder, sier Eirik Bjørge.

<p>KRITISK: Eirik Bjørge, jurist og forfatter av boken <i>Menneskerettene og oss</i>, mener tilbakekallelse av statsborgerskap som ble innvilget før 2006, er grunnlovsstridig.</p>

KRITISK: Eirik Bjørge, jurist og forfatter av boken Menneskerettene og oss, mener tilbakekallelse av statsborgerskap som ble innvilget før 2006, er grunnlovsstridig.

Foto: Universitetet i Oxford

– Det betyr at det ikke skal være mulig å tilbakekalle statsborgerskap som ble innvilget før statsborgerloven trådte i kraft, altså i 2006, med grunnlag i den samme loven.

– Betyr det at de 29 statsborgerskapene som er blitt tilbakekalt, ikke skulle vært det?

– Ja.

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo deler Bjørges syn på tilbakekallelsene som grunnlovsstridige.

– UDI vil hevde at de har grunnlag i uskreven rett og alminnelige rettsprinsipper, men etter min mening er dette ikke holdbart som grunnlag i dag, sier Andenæs.

UNE: – Ikke riktig

Når UDI har fattet vedtak om å tilbakekalle et statsborgerskap, havner saken som oftest på bordet til Utlendingsnemnda (UNE). Seksjonssjef Georg Magne Rønnevig er uenig i juristenes vurdering.

– Det er ikke riktig at tilbakekall av statsborgerskap som ble gitt før statsborgerloven fra 2006, er i strid med Grunnloven, skriver Rønnevig i en epost til VG.

– Når en person får norsk statsborgerskap, får man et vedtak om dette. Hvis dette vedtaket bygger på uriktige opplysninger, er det ugyldig ifølge forvaltningsloven, og kan derfor tilbakekalles.

Rønnevig påpeker at forvaltningsloven fra 1967 sier at et vedtak kan omgjøres hvis det er ugyldig.

– Den gamle loven om statsborgerskap fra 1950 hadde ingen egne bestemmelser om tilbakekall, men personer som hadde oppgitt feil identitet fikk også da tilbakekalt statsborgerskapet med hjemmel i forvaltningsloven, skriver seksjonssjefen.

– Alvorlig inngrep

Men denne praksisen beskriver Eirik Bjørge som «uvøren og vilkårlig».

– Det kan nok hende at man tilbakekalte statsborgerskap i 50-, 60- og 70-årene også, men da gjorde man det på bakgrunn av uskreven rett. En slik uvøren og vilkårlig praksis tillater naturligvis ikke Grunnloven, sier Bjørge.

Han understreker at myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov gitt av Stortinget. Dette er blant jurister kjent som legalitetsprinsippet.

– Jo tyngre og mer belastende inngrep det er snakk om, desto sterkere krav stilles til lovens klarhet og kvalitet. Å frata en person statsborgerskapet, og kanskje til og med gjøre vedkommende statsløs, er et av de alvorligste inngrepene myndighetene kan gjøre. Slikt må gjøres med grunnlag i skreven lov, sier Bjørge.

– Hvis man ser med dagens øyne på tilbakekallelsene som ble utført etter eldre prinsipper, før 2006-loven, vil man kunne si at de bryter med legalitetsprinsippet i Grunnloven, fastslår han.

19 saker i retten

UDIs mulighet til å tilbakekalle statsborgerskap har blitt kraftig debattert etter omtalen av den såkalte Mahad-saken, som skal opp i retten i slutten av februar. Mahad Abib Mahamud (30) mistet sitt norske pass i fjor, etter 17 år i Norge. Hans norske statsborgerskap ble innvilget i februar 2008, to år etter at statsborgerloven trådte i kraft. UDI og UNE mener at Mahamud er fra Djibouti, ikke Somalia, som han selv oppga som 14-åring.

<p>MENER UDI OG UNE TAR FEIL: Mahad Abib Mahamud står fast på at han er fra Somalia, ikke Djibouti.</p>

MENER UDI OG UNE TAR FEIL: Mahad Abib Mahamud står fast på at han er fra Somalia, ikke Djibouti.

Foto: Gøran Bohlin, VG

Nå ligger et forslag om å flytte ansvaret for tilbakekallelse av statsborgerskap fra forvaltningen til domstolene an til å få flertall i Stortinget. Torsdag var det høring i saken, men domstolene selv vil slett ikke at alle som risikerer å bli fratatt statsborgerskapet, skal få saken sin opp for retten, melder NTB.

Med dagens ordning må personer som får tilbakekalt statsborgerskapet selv klage saken inn til UNE og videre til domstolen for å få prøvd vedtaket rettslig.

Siden 2012 har til sammen 19 statsborgerskapssaker blitt fremmet for domstolene. UNE har fått medhold i 16 av dem. Mahad Abib Mahamuds sak skal behandles i retten i februar.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks