Hovedinnhold

Bistandskonsulentene:

ILPI-saken til EFTAs overvåkingsorgan

<p>UD I KNIPE: UDs håndtering av tildelinger til konsulentselskapet ILPI blir gjenstand for hastemøte i Brussel neste uke.</p>

UD I KNIPE: UDs håndtering av tildelinger til konsulentselskapet ILPI blir gjenstand for hastemøte i Brussel neste uke.

Foto: Audun Braastad, NTB scanpix
Utenriksdepartementet (UD) møter EFTAs overvåkingsorgan i Brussel i kjølvannet av en mulig ulovlig giganttildeling til konsulentselskapet ILPI.

Denne saken handler om:

VG fortalte i forrige uke at et 24-millioners tilskudd UD betalte til International Law and Policy Institute AS (ILPI) i 2011 kan være i strid med EØS-regler og norsk lov

UDs anskaffelsesseksjon slo alarm om et annet tilskudd til ILPI allerede i 2014.  Tilskuddet på 10,5 millioner ble stanset fordi den ble ansett til å være ulovlig. Men departementet har fortsatt å utbetale nye tilskudd til det kommersielle selskapet.

EØS-regelverket forbyr statsstøtte til kommersielle selskaper. Det er EFTA's overvåkingsorgan, ESA, som påser at EØS-land opprettholder sine forpliktelser.

Bakgrunn: Slik ble ILPI-eierne millionærer på bistandsmidler

Tidligere ESA-direktør Bjørnar Alterskjær uttalte forrige uke at ESA i kjølvannet av saken bør be om redegjørelse fra Utenriksdepartementet. Alterskjær har vurdert den såkalte kjernevåpenavtalen på 24 millioner kroner og konkludert med at tildelingen kan være ulovlig (se egen faktaboks).

– Jeg kan forstå Alterskjærs ressonement, men jeg kan ikke trekke noen konklusjoner nå, før vi har hatt den dialogen med norske myndigheter som vi skal ha, sier Gjermund Mathisen, konkurransedirektør i ESA.

Nå opplyser ESA til VG at det blir møte om saken i Brussel denne uken.

– Denne saken reiser problemstillinger på et komplisert område. Her er det viktig å komme frem til en felles forståelse med norske myndigheter om hvordan statsstøtte regelverket skal anvendes på bistandsområdet, sier han.

<p>MØTE I BRUSSEL: Gjermund Mathisen, konkurransedirektør i EFTAs overvåkingsorgan i Brussel møter UD neste uke for å snakke om praksisen rundt tildelinger av tilskudd til kommersielle selskaper.</p>

MØTE I BRUSSEL: Gjermund Mathisen, konkurransedirektør i EFTAs overvåkingsorgan i Brussel møter UD neste uke for å snakke om praksisen rundt tildelinger av tilskudd til kommersielle selskaper.

Foto:

Ba om møte

EØS-regelverket ble innført i Norge i 1994, men det er først etter VGs artikkelserie at UD nå har tatt initiativ til å gjennomgå EØS-reglene med EFTAs overvåkingsorgan. Departementet har forklart at det finnes lite praksis og veiledning rundt regelverket.

 – Derfor setter jeg pris på at UD har bedt om et møte med oss for å styrke dialogen om anvendelsen av statsstøttereglene på bistandsområdet, sier Mathisen.

Han understreker at regelverket er komplisert, men at det erfaringsmessig er enklere å trekke linjene og gi avklaringer, hvis man gjør det i helt konkrete saker, fremfor på abstrakt nivå.

Derfor er ILPI-støtten ulovlig:

EØS stiller seks krav til at et tilskudd fra en statlig norsk institusjon til et foretak skal bli definert som statsstøtte.

Hvis alle seks krav møtes, vil statsstøtte være ulovlig, ifølge EØS-regelverket.


EØS- KRAV 1: Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren

VURDERING: Tildelingen innebærer en økonomisk fordel for ILPI, krav er oppfylt.

EØS-KRAV 2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form

VURDERING: Støtten gis av statsmidler fra UD, krav er oppfylt.

EØS-KRAV 3: Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet)

VURDERING: ILPI leverer konsulent bistand og juridisk bistand mot betaling og må anses som et foretak som driver økonomisk aktivitet, krav er oppfylt

EØS-KRAV 4: Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitet).

VURDERING: Selektive ytelser retter seg mot en bestemt avgrenset målgruppe. Støtteordninger av denne typen vil normalt være selektive, krav er oppfylt.

EØS-KRAV 5: Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen

EØS-KRAV 6: Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene

VURDERING: Støtten vrir, eller truer med å vri konkurransen og samhandlene innen EØS-området da ILPI leverer sine tjenester til kjøpere i flere europeiske land, og det finnes europeiske leverandører i dette markedet.

KILDE: Kjernevåpenavtalen av 2011 mellom UD og ILPI vurdert av Bjørnar Alterskjær, tidligere visedirektør, EFTA’s overvåkingsorgan

(Ytterligere informasjon i regjeringens veileder for offentlig støtte av 2011)


Like regler for alle

Det er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som koordinerer innmelding av statsstøtte mellom norske myndigheter og ESA.

De jobber tett med Utenriksdepartementet på EØS-spørsmål og har også ansvaret for å gi råd både om prosessen og om spørsmål i enkeltssaker, dersom et departement ber om det.

NFD er ikke et kontrollorgan, men sier følgende om UDs håndtering av EØS-regelverket i en uttalelse til VG.

– Norges forpliktelser er de samme, uavhengig av hvilket område det offentlige tildeler penger innenfor, sier Trond Viken, kommunikasjonssjef i NFD.

– Vurdering som må gjøres

I utgangspunktet skal alle statlige støtteordninger meldes inn til ESA. Hensikten er å unngå konkurransevridning i et felles europeisk marked.

UD har flere tilskudd som beløper seg til milliarder årlig. De fleste er aldri meldt inn til ESA. Flere titalls kommersielle selskaper, i tillegg til ILPI, mottar ulike typer tilskudd fra departementet.

–Tiltak som utgjør statsstøtte, er i utgangspunktet meldepliktige. Det finnes unntak, som jo også må diskuteres. Vurdering av en sånn innmelding er nødvendig. Det er en vurdering departementene må gjøre, sier konkurransedirektøren.

Utenriksdepartementet sier følgende om møtet neste uke:

- UD har en god dialog med ESA om en rekke spørsmål, også spørsmål knyttet til reglene for offentlig støtte. Møtet neste uke er et ledd i denne dialogen, sier Frode O. Andersen, kommunikasjonssjef i UD.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks