UTEN TILSYN: I Myrulla barnehage, nord for Kongsvinger sentrum, har ikke kommunen ført tilsyn på 17 år.

Barnehage uten tilsyn i 17 år

Kongsvinger kommune har ikke sjekket Myrulla barnehage på 17 år. Nå lover de bedring.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Jeg ønsker tilsyn velkommen. Vi er bekymret over utviklingen i barnehagesektoren. Vi som de fleste andre barnehager, har et eget HMS-system som fungerer bra, men det er viktig for alle barnehager og ha en ekstern kontroll, sier daglig leder Jan-Erik Olsen i Myrulla barnehage.

90 barn går i den private barnehagen utenfor Kongsvinger sentrum. De leker ute i sola i apparater og snø, uvitende om stramme budsjetter og manglende tilsyn.

Olsen kan ikke forstå den manglende kontrollen. Kommunen har heller ikke utført tilsyn ved de elleve andre barnehagene, i 2009, 2010 og 2012.

- Bemanning og pedagogtetthet er en hjertesak for oss. Dette må reguleres i langt sterkere grad for å sikre god kompetanse og nok bemanning til å gi barna god omsorg og læring, sier spesialpedagog Merete Olsen i Myrulla barnehage.

(Saken fortsetter under bildet)

UFORSTÅELIG: Jan-Erik Olsen begynte i jobben som daglig leder i Myrulla barnehage i 1996, og kan ikke forstå den manglende kontrollen fra Kongsvinger kommune.


- Kommunen har tilsynsmyndighet og det kan være med på å synliggjøre behovet for mer midler til barnehagesektoren, legger leder Jan-Erik Olsen til.

Han begynte i jobben i 1996. Aldri har kommunen skrevet en tilsynsrapport om barnehagen. Et par ganger har kommunen sendt en mail om tilsyn. Men aldri har noen fra kommunen dukket opp, foruten en gang i 1998.

- Men det kom aldri noen rapport, sier barnehagelederen.

- Bukken og havreksekken

Helst skulle han se at tilsynet ble ført av en uavhengig myndighet.

- I dag er det bukken som passer havresekken. Og vi vet jo alle hvordan det går.

Nylig foretok barnehagen en egen brukerundersøkelse. Halvparten av de foresatte besvarte, og 97,6 prosent sier de er veldig fornøyde. Likevel kom det innspill om forbedringer. Blant annet at portene ikke fungerer som de skal, og at lite plass og kattemøkk er et problem på småbarnsavdelingen.

Foreldre sier det er graverende at halvparten av landets barnehager bryter loven. Enda mer bekymret er de over at bare halvparten er sjekket de siste tre årene.

- Vi snakker jo ikke om denne barnehagen. Her tror vi det er bra, og vi ser god utvikling i ting som gjøres. Men når det ikke føres tilsyn kan vi ikke vite, sier Oddbjørn Thorkildsrud (36), far til Julia (3).

Ond sirkel

Sikkerhet, vedlikehold og bemanning. Det er mange ting og tenke på for de ansatte. Denne uka må for eksempel barna holde seg unna skliene. Men apparatene har barnehagene selv stengt på grunn av hard og glatt is.

Spesialpedagog Olsen beskriver en ond sirkel i barnehage-Norge. Mange pedagoger slutter fordi det er for tøft og for mye å gjøre. Hun mener det ikke er attraktivt nok for førskolelærere og jobbe i norske barnehager.

- Vi har i dag den dårligste pedagogtettheten i Norden. Det er på landsbasis ikke nok førskolelærere i Norge i dag. Barnehagedekningen er oppfylt i rekordfart men nå er det på tide å se på kvaliteten og det henger klart sammen med bevilgninger, sier hun.

Tre tilsyn

Leder Olsen spør seg om barnehager kanskje ikke er så viktig for kommunen.

- Vi føler ikke at det går på sikkerheten løs her i Myrulla, men hvem sjekker det, spør han retorisk.

Heller ikke kommuneoverlegen har sjekket barnehagene.

- Jeg begynte i 2009 og kan ikke svare for hva min forgjenger gjorde, men jeg har ikke ført tilsyn med barnehagene, sier kommuneoverlege Åge Henning Andersen.

Oppvekstsjef Unni Strøm forklarer det slik:

- Vi har foretatt tre tilsyn i 2011. I 2012 har vi hatt skriftlig rapportering fra alle barnehagene. Men på grunn av utskifting av tilsynspersoner har det ikke vært noe fysisk tilsyn, bortsett fra årlig kontroller når det gjelder utearealer. Mattilsynet har kontroll på kjøkkensiden og brannsikkerheten er også sjekket.

- Men fysiske tilsyn gjennom barnehageloven mangler for flere år?

- Vi har hatt dialogmøter med foreldre, politikere og ansatte i barnehagene. Men etterslepet på fysiske tilsyn har vi nå konkret plan om å hente inn igjen. Vi har god kontakt med våre barnehager og føler det er trygt for barna.

- Der er klart vi må følge opp dette, sier ordfører Øystein Østgaard (H).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder