DREPT: Asker-jenta Martine Vik Magnussen ble drept i London i 2008. Foto: PRIVAT

- UD misbruker loven for å beskytte seg selv

Hemmelighetsstempler krass kritikk fra Martines far

(VG Nett) Utenriksdepartementet har hemmelighetsstemplet og unnlatt å journalføre alle dokumentene i Martine-saken - også den knallharde kritikken fra hennes far. - Misbruk av lovhjemmelen og helt feil, sier jurist.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL
OffentlighetslovenOffentlighet - Presse.no

Minst fire e-poster fra Martine Vik Magnussens far, med et innhold som setter UD i et svært dårlig lys, er aldri blitt registrert i offentlige postjournaler. Det har heller ingen av de andre dokumentene som er sendt til og fra departementet i denne saken.

Som hovedregel blir sensitive dokumenter avskjermet fra offentligheten, men blir likevel vanligvis journalført i postlistene med tittel og saksfører.

For offentligheten «eksisterer» ikke Martine-saken i UD. Departementet mener imidlertid at de har alt på det rene.

- Martine-saken er en såkalt konsulær sak, så med hjemmel i offentlighetslovens forskrift er disse sakene unntatt fra offentlig journal på grunn av blant annet personsensitive opplysninger. Dokumentene blir journalført som normalt, men de konsulære sakene blir ikke lagt ut offentlig, sier underdirektør i seksjon for arkiv- og dokumentforvaltning Erling Søraa i UD.

- E-postene som ble vedlagt klagen til kontrollkomiteen, inneholder ingen personsensitive opplysninger, men kritikk av UD. Hvordan kan dere forsvare det?

- Det er på grunn av at hele Martine-saken er en konsulær sak og at disse sakene er unntatt fra offentlig journal etter hjemmelen i forskriften, sier Søraa.

LES OGSÅ:Ballo om UD: - Som å møte en mur

- Skal ikke taushetsbelegges

FÅR KRITIKK: Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: Scanpix

Juridisk rådgiver Kristine Holm i Norsk Presseforbund har lest de aktuelle e-postene, og reagerer kraftig på at UD både har latt være å journalføre disse i postlistene og unndratt hele Martine-saken fra offentligheten.

- Formålet med denne hjemmelen er å beskytte taushetsbelagte opplysninger, men i forhold til offentlighetsloven blir det helt feil å bruke denne bestemmelsen på alle dokumentene i saken. Poenget er at e-postene fra faren er ren kritikk av UD, og skal da ikke taushetsbelegges. Det er viktig at dette kommer frem, fordi det er et tema som samfunnet berettiget har interesse å få innsyn i, sier hun og legger til:

- Her misbruker UD hjemmelen for å beskytte seg selv. Loven skal alltid tolkes sånn at hvis det ikke er et ordentlig behov med tanke på taushetsplikt og personlige forhold så skal dokumentene journalføres. Det er helt klart sånn at loven ikke skal beskytte forvaltningen.

Søraa i UD sier imidlertid at det er mulig å be om innsyn i Martine-saken, men at man da man kunne angi hva saken gjelder.

- Dette er helt tullete. Dokumenter som dette skal journalføres i de offenlige postlistene, for det er viktig at samfunnet får vite at de ikke har gjort jobben sin. Dette er i strid med formålet, sier Kristine Holm i Norsk Presseforbund.

LES OGSÅ:Martines pappa om UD: - Nullbidrag

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PALASS: Styrtrike Shaher Abdulhak har flere lukseriøse boliger, privatfly og eksklusive bilder. Her forretningsmannens hjem i hovedstaden Sana'a. Foto: PRIVAT

Ber om å vurdere stortingshøring

E-postene, som er sendt i perioden 18. september-13. mars, ble vedlagt i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor Odd Petter Magnussen ber komiteen vurdere en stortingshøring av UDs håndtering av Martine-saken. Farens korrespondanse med UD bærer sterkt preg av en fortvilelse av å ikke få den bistanden han ønsker.

VG-DEBATT:- Er det godt nok?

I de to siste mailene, datert 12. og 13. mars uttrykker Magnussen dyp skuffelse over at UD har trukket tilbake en pressemelding i saken i forbindelse med ettårsdagen noen dager senere.

- Fra mitt ståsted oppleves det dessverre igjen å være svært langt mellom ord og handling i UDs håndtering og leveranse i denne saken. Dette føles leit også på nasjonens vegne. Men det er også leit i forhold til sakens viktige prinsipielle sider at det i en sak som denne er alle andre enn UD som synes å ville bidra konstruktiv til løsninger som kan anses å monne, skriver faren.

I den siste e-posten skriver Magnussen at han vurderer å bringe UDs håndtering inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen, noe han gjør en drøy måned senere.

- Unnlater ting som er ubehagelige

Også generalsekretær Nils Øy i Norsk redaktørforening reagerer på UDs bruk av offentlighetsloven i Martine-saken.

- Det er dessverre ikke første gangen at norske myndigheter unnlater ting som er ubehagelige. Nettopp det er svakheten med loven, fordi den bygger på en forvaltning som følger regelverket. Når de svikter, og ikke minst i kontroversielle saker, er det alvorlig.

Han mener at UDs bruk av den aktuelle hjemmelen for å holde saken utenfor offentlighetens øyne er i den ytterste gråsone av offentlighetsloven.

Stortingsrepresentant og offentlighetslovforkjemper Gunnar Kvassheim (V) mener at det er ekstra viktig å være påpasselig med at alle elektroniske dokumenter blir journalført i en tid hvor e-post i stor grad har erstattet den tradisjonelle postutvekslingen.

Han frykter at departementene bevisst unnlater å offentliggjøre dokumenter som setter dem i et dårlig lys.

- I flere departementer er det for slett praksis. Ofte er det bekvemmelighet som avgjør hvorvidt dokumenter skal unndras eller ikke. At folk åpenbart tar seg til rette etter det som er komfortabelt eller ikke, er uakseptabelt.

Fungerende kontorsjef Gustav Haver ved Sivilombudsmannen vil ikke ta stilling til saken før den eventuelt blir rapportert inn.

- Vi kan selvfølgelig behandle den, men jeg vil ikke uttale meg om spørsmålet før det eventuelt kommer inn en klagesak.

Carl I. Hagen har nylig gått ut og sagt at han ønsker at alle som bryter offentlighetsloven blir straffet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder