FORUNDRET: Gunnar Johannessen er en av de syv medlemmene i utvalget som skal vurdere rapporten om Anders Behring Breivik. Han er overrasket over NRKs opplysninger om uenighet i utvalget. - Jeg er forundret over hvor NRK skulle ha dette fra, sier han til VG Nett. Foto: BODIL SUNDBYE/VG

Psykiatriekspert: Kjenner meg ikke igjen i NRK-sak

(VG Nett) Anonyme kilder hevder nestleder Gunnar Johannessen i den den rettsmedisinske kommisjonen er svært kritisk til rapporten som konkluderer med at Breivik er for syk til å straffes med fengsel.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Flere andre medlemmer mener også at rapporten om Breiviks mentale helse ikke holder mål, ifølge NRK.

Psykiatriekspert Johannessen ler når han får høre om NRKs reportasje og det statskanalen betegner som «sterk splid innad i kommisjonen».

- Jeg kjenner meg ikke igjen i disse opplysningene, sier Johannessen til VG Nett.

- Ifølge NRK skal du være blant dem som er kritisk til at Breivik er blitt vurdert som psykotisk - stemmer ikke det?

- Det blir intern saksbehandling du spør om der. Men jeg kan umiddelbart si at jeg ikke kjenner meg igjen, og at jeg er forundret over disse opplysningene, sier Johannessen til VG Nett.

Han vil ikke kommentere om noen av de andre medlemmene i kommisjonen er uenige i konklusjonen i Breivik-rapporten, slik anonyme kilder sier til NRK.

- Dette er en intern saksbehandling som er unntatt offentlighet. I utgangspunktet er også kommisjonens sluttinnstilling unntatt offentlighet, sier psykiatrieksperten.

NRK: Ingen grunn til å tvile

NRK sier til VG Nett at alt de har sendt av informasjon er korrekt, og basert på sikre kilder.

- Vi står fast på alt vi har sendt og vi har svært gode kilder på at det er splid i den rettsmedisinske kommisjonen, sier Anders Børringbo

Han er leder for NRKs 22. juli-redaksjon, og synes det er rart at kommisjonens nestleder uttaler seg som han gjør til VG Nett.

- Jeg vet ikke hvorfor han uttaler seg på den måten, men det er synd hvis denne uenigheten som er i kommisjonen ikke kommer frem i deres sluttinnstilling. Det vil være synd for hele saken, sier Børringbo.

- Men når Johannessen uttaler seg så klart som han gjør og sier at han ikke kjenner seg igjen i disse opplysningene, gir det grunn til å tvile på NRKs kilder?

- Nei, det gir ingen grunn til å tvile på våre kilder, sier Børringbo.

- Mener dere at Johannessen snakker usant?

- Det vil jeg ikke kommentere. Vi har laget en sak som står støtt, og som vi har gode kilder på. Kildene slår fast at det er splid i kommisjonen rundt disse tingene her, sier han.

- Ingen bombe

Rettspsykiater Henning Værøy sier han ikke er overrasket over den påståtte splittelsen i kommisjonen.

- Dette er ingen bombe. Hvis man tar pulsen på fagmiljøene rundt omkring, så snakkes det om at det må være noe som ikke kan være riktig. De mest forsiktige tar sine forbehold og setter lit til at kommisjonen får frem eventuelle svakheter med rapporten, sier Værøy til VG.

Han mener en eventuell uenighet kan være positivt for saken.

- Jeg har vanskelig for å tro at den norske stat og de som har ansvar for saken kan gå inn i historien med noe det kan heftes tvil ved i hvordan utredningen har foregått.

- Man kan ikke risikere at man om noen år får den gjenåpnet. Her har man alt å vinne på å bruke tid for å få saken godt nok belyst, eventuelt med nye sakkyndige, men det må retten og partene avgjøre, sier Værøy, som mener det er mest nærliggende å anta at kommisjonen vil be de sakkyndige om en tilleggserklæring dersom de er uenige.

Omdiskutert

Rapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik er psykisk syk - og dermed ikke kan dømmes til vanlig fengselsstraff - har vært svært omdiskutert etter at konklusjonen ble kjent.

VGs JOURNALISTER FORKLARER: Dette betyr Breivik-rapporten

Breivik har selv fått lese rapporten på cellen på Ila fengsel, og har ifølge forsvarer Geir Lippestad påpekt det han mener er feil nærmest på hver eneste side i rapporten.

Flere har tatt til orde for at det bør utarbeides en ny rapport, noe Lippestad kategorisk har avvist.

- Vil bli inngående diskutert

Psykiateren opplyser at Breivik-rapporten har blitt vurdert individuelt av syv medlemmer i kommisjonen, og at medlemmene snart vil samles til et møte der rapporten bli inngående diskutert.

- Så vil det trekkes en slutning på bakgrunn av dette, sier Johannessen.

- Må kommisjonen være enig, eller kan det bli dissens?

- Det kan bli dissens. I så fall skal den redegjøres grundig for i innstillingen.

- Hvor vanlig er det?

- Det skjer relativt sjelden. I vanlig saksbehandling er det jo to kommisjonsmedlemmer i tillegg til en leder, men i denne saken, på grunn av dens omfang, har vi valgt å være alle sammen, bortsett fra to som er erklært inhabile.

- Hva blir konsekvensen dersom dere leverer en innstilling med dissens?

- Det må retten da ta stilling til, ut i fra hvor sterk dissensen er, og ikke minst begrunnelsen som blir gitt.

- Når har kommisjonen sin ferdige konklusjon?

- Det vi har sagt er at vi vil forsøke å sluttføre før jul. Leder Melle har sagt at han i hvert fall ønsker en ferdigstillelse før nyttår.

Les også

 1. NRK: Psykiatere uenige om Breivik-rapport

  Minst tre av de sju kommisjonsmedlemmene som skal vurdere rapporten om Anders Behring Breivik, er kritiske til…
 2. Ber om døgnobservasjon av Breivik - kan bli innlagt

  Anders Behring Breivik kan bli innlagt på psykiatrisk sykehus til ytterligere observasjon.
 3. Breiviks stefar: - Jeg synes synd på Anders

  (VG Nett) Da faren forsvant ut av Anders Behring Breiviks liv, trådte morens kjæreste Tore Tollefsen (75) inn i rollen…
 4. Breiviks far: - Jeg har mislykkes som far

  (VG Nett) Jens Breivik sier at han sliter med mange spørsmål i kjølvannet av sønnens terrorhandlinger 22. juli.
 5. Breivik får ikke medisiner

  Selv om Anders Behring Breivik er vurdert som alvorlig syk, får han ingen medisiner i fengselet.
 6. Breivik har fått psykiatrirapporten inn på cellen

  (VG Nett) Anders Behring Breivik (32) vil ta frem rødpennen for å påpeke det han mener er feil i rapporten om sin egen…
 7. Bistandsadvokater vil ha ny Breivik-rapport

  Flere bistandsadvokater er misfornøyde med den psykiatriske rapporten som erklærer Anders Behring Breivik utilregnelig…
 8. Mener Breivik-rapporten er ubegrunnet

  (VG Nett) Den erfarne rettspsykiateren Arne Thorvik mener at rapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik er…
 9. Lippestad: Hvorfor skal vi kreve ny rapport?

  (VG Nett) Terrorsiktede Anders Behring Breivik (32) avventer uttalelsen til Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) og vil…
 10. Svensk psykiatriprofessor hardt ut mot Breivik-rapport

  Den svenske psykiatriprofessoren Johan Cullberg stempler den rettspsykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder