BARE MIDLERTIDIG: Barn som UDI mener at ikke har et beskyttelsesbehov, men som ikke har en omsorgsperson som kan ta vare på dem i hjemlandet hvis vi sender dem ut, kan i dag få midlertidig opphold i Norge. Andelen som må ut når de fyller 18 har økt dramatisk. Foto: David Engmo VG

Dramatisk økning i 2017: Halvparten av asylbarna må ut når de fyller 18 år

Halvparten av de enslige mindreårige som har fått svar i år, må ut når de fyller 18 år. Ap kan ikke love at andelen blir lavere med dem i regjering.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

1. juni hadde 698 enslige mindreårige asylsøkere fått svar på sin søknad. 331 av dem, hele 47 prosent, fikk beskjed om at de må ut når de fyller 18 år.

I 2016 fikk 14 prosent av de enslige mindreårige denne beskjeden.

I 2015 var det bare 1,3 prosent.

– Det har vært en klar økning i andelen som får tidsbegrensede tillatelser, sier Hanne Merete Jendal, direktør for asylavdelingen i UDI, til VG.

Kan ikke love at andelen blir lavere

Etter at andelen som fikk midlertidig opphold skjøt fart fra høsten i fjor, så UDI en betydelig forverring i situasjonen for enslige mindreårige på norske mottak. Mottaksledere rapporterte om selvmordsforsøk, angst, skolevegring og uro.

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i april at de vil begrense midlertidigheten.

47 prosent av asylbarna har altså i 2017 fått beskjed om at de må ut når de fyller 18 år. Men Ap vil ikke love at denne prosenten vil være lavere hvis de kommer til makten.

– Det landsmøtet sa, er at vi forholder oss til det regelverket som er, men at det handler om hvordan vi tolker regelverket. Det er ikke mulig for meg å si om prosenten skal ned eller opp, for det handler om hvem som har krav på opphold, sier Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås til VG.

– Å sitte her i juli og love at prosenten skal opp eller ned i ulike saker, det kan jeg ikke gjøre, men jeg kan love at dette er noe vi skal gå svært nøye til verks med og se hvordan vi kan løse, sier Lauvås.

To av Aps mulige samarbeidspartnere i regjering, SV og KrF, vil skrote hele ordningen med midlertidig opphold.

VG-SPESIAL: Se hvem Ap kan havne i regjering med!

– Men følger det ikke av landsmøtevedtaket at andelen midlertidighet skal ned?

– Det er sterkt ønske at vi ønsker minst mulig midlertidighet, for vi ser at det er uheldig, sier Lauvås.

– Vi skal jobbe for at landsmøtevedtaket skal bli gjennomført, og legger til grunn at midlertidigheten skal ned. Så får vi se hva tallet blir, sier han.

UDI: Derfor har midlertidigheten økt

De barna som nå har fått beskjed om at de må ut når de fyller 18 år, har ifølge UDI ikke et beskyttelsesbehov.

– Vi finner at mange ikke har et beskyttelsesbehov, men vi kan ikke sende dem hjem før de blir 18 år såfremt vi ikke finner en omsorgsperson i hjemlandet, sier avdelingsdirektør Jendal i UDI.

Hun peker på to årsaker til økningen i midlertidighet: At rimelighetsvilkåret ble fjernet og at UDI omdefinerte sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

I dag er det bare to provinser i Afghanistan som ifølge UDI er så utrygge at ingen kan returneres dit: Helmand i sør og IS-befestede Nangarhar i øst.

UDI: Derfor er bare to av Afghanistans 34 provinser utrygge

I tillegg fjernet regjeringen sammen Sp og Ap det såkalte rimelighetsvilkåret i fjor høst. Vilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

Da det ble fjernet, skjøt antall midlertidige tillatelser fart. Og UDI merket mer uro i mottakene.

Roligere i mottakene nå

På grunn av den økte midlertidigheten har UDI måttet sette inn flere ekstraordinære tiltak for å roe situasjonen i mottakene. De opplever nå at situasjonen har stabilisert seg, og at de får færre meldinger om uro.

– Vi opplever at situasjonen i mottakene for enslige mindreårige har roet seg de siste månedene, men vi ser fortsatt utfordringer på grunn av lang botid, flere tidsbegrensede tillatelser og flyttinger i forbindelse med nedleggelser av mottak, sier fagsjef Edle Grønningsæter Pallum i UDI til VG.

Les også: Flertall for ny lov om hva asylbarna har krav på

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder