FIKK EPOST: Helsepolitiker i Frp, Morten Wold. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Frp på Stortinget bryter med egen regjering: Stemmer nei til Høies nye snuslov

Rabalder da Høies rådgiver advarte stortingsrepresentanter

Frp:- Forundret over at vi ble instruert

Frps stortingsgruppe kommer til å stemme nei til lovforslaget fra sin egen regjering om å innføre nøytrale snusbokser.

Frp har hele tiden vært imot helseminister Bent Høies, som også er nestleder i Høyre, store prestisjesak:

At Norge skal få «verdens strengeste tobakkslov» - ved at emballasjen til både sigaretter og snus skal få et anonymt utseende uten logo og andre visuelle kjennetegn.

Bent Høie i kronikk: «VG tilslører»

Men mens Frps statsråder i Regjeringen har valgt ikke å ta dissens eller på annen måte protestere mot et forslag de er uenige i, men i stedet holdt seg for nesa, kommer stortingsrepresentantene i partiet til å handle helt annerledes:

Frps stortingsgruppe vil følge landsmøtevedtaket fra 2015 og stemme nei til nøytral innpakning av både sigaretter og snus.

Helsepolitiker for Frp, Morten Wold fra Buskerud, bekrefter at partigruppen allerede har varslet helseminister Bent Høie om at de kommer til å stemme slik.

Venstre har tidligere opplyst til VG at heller ikke de kommer til å støtte nøytralepakninger på snus. Dermed har ikke Høie flertall blant sine egne for saken, og må søke støtte hos Ap for lovforslaget.

– Vi kommer til å stemme imot nøytrale pakninger på snus. Vi mener det ikke er nødvendig, fordi det er et mye mindre skadelig produkt enn tobakk, sier Wold.

Reagerte på e-post fra Høie-rådgiver

Det skapte bråk i Frp da helseminister Bent Høies (H) politiske rådgiver i en intern epost ba regjeringens stortingspolitikere om ikke å ha fysiske møter med representanter fra tobakksindustrien.

Med henvisning til internasjonalt regelverk, utdyper Høies nå tidligere politiske rådgiver, Fredrik Wang Gierløff (H) i en epost VG har fått tilgang til fra februar i fjor, hvorfor han ber stortingsrepresentantene om å ikke ha kontakt med tobakksindustrien:

«Norge er part til Tobakkskonvensjonen (..). En grunnleggende bestemmelse i konvensjonen (..) pålegger partene å beskytte tobakkspolitikken fra påvirkning fra tobakksindustrien», står det i eposten.

Det betyr blant annet at «partene anbefales å avvise kontakt med tobakksindustrien med mindre det er strengt nødvendig (..)».

Bakgrunnen for eposten, er ifølge Gierløff at «det kom noen spørsmål om hva som er bakgrunnen for at stortingsrepresentanter er oppfordret til å ikke ha kontakt med tobakksindustrien.»

SENDTE EPOST: Fredrik Wang Gierløff (H), tidligere politisk rådgiver for helseminister Bent Høie (H). Foto: Bjørn Stuedal

Det fremgår ikke av eposten hvor oppfordringen kom første gang.

Bakgrunn: Offentliggjøring av snus-rapport ble stoppet

– Forundret

Wold sier til VG at eposten vakte oppsikt blant Frps representanter.

– Jeg var forundret over at vi som parlamentarikere skulle bli instruert til hvem vi ikke skulle møte. Vi står fritt til å møte hvem vi vil, sier Wold.

Med tobakksindustrien menes både representanter for sigarettprodukter og snus.

Stortinget behandler i løpet av høsten en lov som vil gjøre det påbudt for tobakksindustrien å kun selge nøytrale tobakks- og snuspakker. Helsedepartementet stanset i vår en kunnskapsoppsummering om forskning på effekten av nøytrale snus- og sigarettpakker. Offentliggjøringen av en studie som viste at nøytrale pakker på snus trolig ikke har stor effekt, ble også stanset.

Den foreløpige studien kan du lese her.

– Det var flere som stusset

Wold har sittet på Stortinget siden 2013, og sier han for flere år siden har møtt representanter fra tobakksindustrien. Han har ikke møtt dem i forbindelse med forberedelsene til eller behandling av lovsaken om nøytral forpakning av snus og sigarettpakker, opplyser han.

VG kjenner til at flere Frp-representanter skal ha irritert seg over at den politiske rådgiveren i Helsedepartementet forsøkte å instruere hvem stortingsrepresentantene skulle møte.

Eposten er sendt til samtlige av regjeringspartiene Høyre og Frps helsepolitikere, deriblant Frps parlamentariske leder, Harald T. Nesvik.

Nesvik har ikke besvart VGs henvendelser.

– Vi stusset over eposten fordi den var et forsøk på å regulere hvem vi møtte. Vi synes det var rart og påfallende å få en slik epost. Det var flere som stusset, sier Wold.

FIKK EPOST: Parlamentarisk leder i Frp, Harald T. Nesvik. Foto: Frode Hansen VG

– Hvorfor er det rart at stortingsrepresentanter får en slik epost?

– Det som har skjedd her er at den utøvende makt har instruert sin egen oppdragsgiver, sier Wold.

– Har du opplevd noe lignende i noen annen sak?

– Nei.

Han sier han ikke valgte å se på eposten som et pålegg fra departementet.

– Vi kan jo velge å se på det som et pålegg eller en anmodning. Jeg velger å se på det som en anmodning, sier Wold.

Helseminister Bent Høie (H) forsvarer sin tidligere politiske rådgiver, og sier til VG at rådet i eposten var både klokt og riktig.

– Norge har forpliktet seg til Tobakkskonvensjonen, og der er det en sentral regel om at tobakksindustrien ikke skal ha mulighet til å påvirke politikken, sier Høie.

FORSVARER EPOST: Helseminister Bent Høie (H). Foto: KYRRE LIEN

– Er de så lett påvirkelige på Stortinget at de ikke kan ha et møte med tobakksindustrien uten å forandre politikk?

– Det er en grunn til at en internasjonalt er blitt enige om hvordan man skal forholde seg til den industrien. Det er rett og slett på grunn av industriens historie, der de har prøvd å undergrave folkehelsepolitikken.

Men i Frp har Høies engasjement i lovsaken om nøytrale forpakninger på snus og tobakk, vakt så stor oppsikt at en representant i gruppen omtaler «Høie som helt rabiat når det gjelder tobakksprodukter. Han er en fanatiker».

– Hva mener du om denne karakteristikken?

– Jeg er veldig stolt over mitt arbeid for å hindre at barn og unge blir avhengige av tobakk. Tobakk er fortsatt den viktigste årsaken til en for tidlig død i Norge. Om noen da vil bruke den type betegnelser på meg i den kampen, så ser jeg på det som en hedersbetegnelse, sier Høie.

– Så du er ikke rabiat?

– Nei, jeg er ikke rabiat, men hvis noen vil bruke det om mitt engasjement for barn og ungdom, så ser jeg på det som en hedersbetegnelse, sier Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder