AVGRADERT: Analyserommet til Cyberforsvaret på Jørstadmoen er avgradert i noen minutter når VG kommer på besøk. I det som kan se ut som et lite klasserom, sitter det til enhver tid cyberingeniører og overvåker datatrafikken. Hvor mange som jobber med cybersikkerheten, kan ikke kommandør Kjetil Utne fortelle.

AVGRADERT: Analyserommet til Cyberforsvaret på Jørstadmoen er avgradert i noen minutter når VG kommer på besøk. I det som kan se ut som et lite klasserom, sitter det til enhver tid cyberingeniører og overvåker datatrafikken. Hvor mange som jobber med cybersikkerheten, kan ikke kommandør Kjetil Utne fortelle. Foto: Frode Hansen VG

Nordmenn frykter cyberangrep mer enn terror

JØRSTADMOEN (VG) Ifølge PST er det sannsynlig at Norge rammes av terror det neste året. Likevel er det hackerne som skremmer oss mest.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I en kjeller på Jørstadmoen like utenfor Lillehammer sitter seks unge cyberingeniører ikledd Forsvarets grønntoner foran hver sine skjermer.

Mobiltelefoner og andre gjenstander utstyrt med radiosendere er lagt igjen utenfor den tykke metalldøren som markerer inngangen til det vanligvis strengt graderte analyserommet.

Nytt dataangrep i Europa: Slik rammer det – og dette bør du gjøre

De seks ingeniørene er del av Cyberforsvarets «førstelinjeforsvar» og har i oppgave å overvåke og reagere dersom Forsvarets systemer utsettes for nordmenns mest fryktede trussel: cyberangrep.

Ikke overrasket

Nøyaktig annenhver nordmann er «meget» eller «ganske» bekymret for at vår nasjonale sikkerhet skal utsettes for cyberangrep. Det er en kraftig økning fra fjoråret og dessuten en høyere andel enn dem som bekymrer seg for kriminalitet og vold (45 %) og terror (42 %), ifølge Forsvarets innbyggerundersøkelse.

– Det overrasker meg ikke i det hele tatt, sier brigader Kurt Pedersen, nestkommanderende i Cyberforsvaret.

– Når vi stadig hører om viktige politiske valg og store internasjonale selskaper som utsettes for angrep, ville det være overraskende om ikke vi så at flere bekymrer seg.

– Har vi grunn til å bekymre oss for større cyberangrep her i Norge?

– Det vi ser, er at potensialet for motstandere som kan gjennomføre større cyberangrep, i økende grad er til stede. Både mindre aktører og de mer profesjonelle utvikler seg i takt med teknologien, sier Pedersen.

Forsvarsministeren: Håper «Skam»-stjernen lokker flere til Forsvaret

Saken fortsetter under bildet.

Nordmenn frykter cyberangrep mer enn terror. brigader Kurt Pedersen,i Cyberforsvaret. Jørstadmoen. Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen VG

Forsvarets innbyggerundersøkelse viser at bare hver femte nordmann har et godt inntrykk av Forsvarets evne til å møte en cybertrussel mot vår nasjonale sikkerhet.

– Hvorfor er tilliten så lav, tror du?

– Det skal jeg ikke spekulere i. Cyberforsvaret har relativt god kapasitet til å forsvare Forsvaret, og det er det oppdraget vi har.

Selv om Cyberforsvaret kun har ansvar for å trygge Forsvarets egne systemer, kan de etter bistandsinstruksen bidra ved høyterskeltrusler eller angrep fra statlige aktører som rammer andre deler av samfunnet. Instruksen har så langt aldri blitt utløst.

Tusenvis av angrep årlig

Hvert år utsettes Forsvaret for mange tusen cyberangrep av ulike slag.

– De aller fleste angrepene er helt ufarlige. Men noen ganger utsettes vi altså for offensive trusler som, hvis de ikke hadde blitt stoppet, ville fått svært alvorlige konsekvenser for samfunnet vårt, forteller kommandør Kjetil Utne.

1. august tar han over ledelsen for Cyberforsvarets avdeling for cybersikkerhet – en avdeling som samtidig skal flyttes oppover i organisasjonsstrukturen og svare direkte til sjefen for hele Cyberforsvaret.

Verken han eller noen av de andre i ledelsen vil gi VG et omtrentlig tall på hvor mange alvorlige trusler de hanskes med årlig.

Ei heller kan Cyberforsvaret gi svar på hvor mange av deres 1200 ansatte som jobber med cybersikkerhet eller omtrent hvor mange de har på jobb til enhver tid.

– Sånn må det dessverre bare være her. Mye av informasjonen Cyberforsvaret sitter på, er ekstremt verdifull for mange andre og derfor strengt gradert, forklarer Utne.

Populariteten øker

I takt med bekymringene for cyberangrep, øker også nordmenns bevissthet rundt temaet. Søknadstallene til Forsvarets ingeniørhøgskole, med et utdanningsløp til cyberingeniør, har de siste tre årene ligget mellom 250 og 300 søknader, mot omkring 150 de foregående årene.

Med 40 plasser å kjempe om, er konkurransen plutselig knallhard.

Forsvarskamp i nord: Søreide hardt ut mot Aps helikopter-garanti

Saken fortsetter under videoen av norske soldater i Baltikum.

– Mens man tradisjonelt har snakket om å håndheve norsk suverenitet til sjøs, til lands og i luftrommet, har det oppstått et fjerde område å forsvare. På dette området er det flere land som utvikler seg veldig fort, og det er grunn til å tro at Cyberforsvaret må styrkes de kommende årene, sier Utne.

– Har antall alvorlige angrep mot Forsvaret økt de siste årene?

– Det er litt forskjeller i hvordan man har definert angrep tidligere og hvordan vi gjør det nå. Antallet reelt alvorlige hendelser har uansett holdt seg stabilt, trolig fordi vi er inne i en dyp fred.

Krever samarbeid

De siste månedene har NATO ved flere anledninger uttrykt viktigheten av at alle organisasjonens medlemsland tar ansvar for sin egen cybersikkerhet.

– NATO-alliansen vil aldri være sterkere enn sitt svakeste ledd på dette området. Angrepene kommer gjerne via andre nasjoner, så hvis noen har bakdøren på gløtt, setter det alle i fare, sier Utne.

– Vi er helt avhengige av et godt samarbeid både med andre land og mellom norske bedrifter og virksomheter for å lykkes med å forhindre alvorlige cyberangrep.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder