HOKSRUD I OSLOFJORDEN: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) deltok med liv og lyst da Norsk Vannscooterforbund arrangerte felleskjøring fra Frogn til Oslo - der sistnevnte kommune nå vil innføre forbud mot denne typen kjøring. Foto: Vegard M. Aas NTB scanpix

Vannskuter-forbud i Oslo - Hoksrud: Politisk mageplask

Oslo innfører vannskuter-forbud, bestemte bystyret onsdag kveld. Forbud-motstander Bård Hoksrud (Frp) mener vedtaket er et mageplask.

– Det er skuffende at Oslo innfører forbud, men kanskje ikke så overraskende all den tid Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet utgjør flertallet i hovedstaden, kommenterer Hoksrud som selv har testet vannskuter. Han mener motstanden mot den flytende farkosten bygger på myter og misforståelser og er et politisk mageplask av flertallet i hovedstaden.

Les også: Frykter ulykkessommer etter vannskuter-frislipp

Forskjellsbehandling

– Det er altfor mange politikere og andre som mener det bør være en forskjell på adgangen til vannet for vannskutere og båter. Det er liksom greit at store passasjerferger og hurtiggående båter kjører i 15 - 20 knop, mens vannskutere skal ha en maksfart på fem knop, sammenligner Hoksrud.

Oslo bystyre ber i sitt vedtak om at byrådet lager en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannskuter er forbudt i de deler av Oslo kommunes fjordområde som var skjermet etter den gamle nasjonale vannskuterforskriften.

FIKK FLERTALL: Guri Melby (V) fikk flertall for sitt verbalforslag om et vannskuterforbud under behandlingen av revidert kommunesbudsjett i Oslo bystyre onsdag. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Den nye lokale forskriften trer i kraft umiddelbart for å sikre at et forbud er på plass sommeren 2017, står det i forslaget som fikk støtte fra alle partier unntatt Høyre og Frp.

Også kommuner som Stavanger, Vinje i Telemark og Nøtterøy i Vestfold vil ha restriksjoner på vannskuterbruken, viser behandlingen i kommunestyrene de siste dagene.

Få med deg: Frp-byråd ville åpne havnebassenget i Oslo for vannskutere

– Dette var svært gledelig. Nå håper jeg byråden for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) leverer saken kjapt, for å få satt dette ut i livet før sommerferien, sier forslagsstiller Guri Melby (V) i Oslo bystyre til VG.

MDG-Lan: Vi er allerede i gang

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) tar utfordringen på strak arm.

Lest denne? Carl vant mot staten om vannskuter-avgift

– Dette er vi allerede i gang med. I forrige uke ba jeg Bymiljøetaten om å utarbeide en lokal forskrift som kan gjelde for Oslofjorden. Oslo samarbeider også med Nesodden for å få med de andre kommunene langs fjorden slik at vi får et felles regelverk, sier miljø- og samferdselsbyråden til VG.

Hun er usikker på om forbudet kan gjelde allerede denne sommeren.

– Jeg ønsker å få til dette så snart som mulig, men det tar litt tid å få på plass en lokal forskrift, legger Berg til.

– Hvorfor vil du ha forbud?

– I det nasjonale regelverket var det ikke tillatt med med vannskutere innenfor en 400 meters grense til kysten. Det gjorde at det i praksis var forbud mot vannskutere i Oslofjorden. Det ønsker vi fortsatt fordi vi vil bevare de gode friluftsopplevelsene i fjorden for de aller fleste, slik at vi kan bade, padle og oppholde oss på stranda og øyene uten støy fra vannskutere, svarer Berg.

Hun mener i motsetning til Hoksrud at det er en tydelig forskjell på vannskutere og hurtiggående fritidsbåter.

ER I GANG: Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Foto: Helge Mikalsen VG

– Svinger og snur raskere

– Forskjellen på vannskutere og fritidsbåter er at vannskutere for eksempel kan svinge og snu raskere, samt kan kjøre nærmere land. Det kan gjøre sommeropplevelsener utrivelige, og det ønsker vi ikke, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG.

Guri Melby i Venstre synes ikke forskjellen er så tydelig, men forsvarer sitt forlag om vannskuterforbud.

– Det kan nok være krevende å definere den forskjellen. Vi har allerede en konflikt i fjorden mellom kajakk-brukere og førere av større båter. Et vannskuterforbud er forebyggende mot at denne konflikten blir enda større, sier Melby som ønsker et mykere trafikkbilde på fjorden.

Kommunenes organisasjon, KS, betviler at kommunene kan iverksette et lokalt forbud allerede i sommer.

– En veileder fra Samferdselsdepartementet kom først 6. juni. Heller ikke denne opplevde berørte kommuner som klar. Veilederen trekker fram motorferdselsloven, havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven som mulig hjemmelsgrunnlag.

Én kilde til forvirring i kommunene er i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannskutere og andre farkoster, og hvilke begrunnelser som i så fall vil være juridisk holdbare for dette, skriver KS-direktør Helge Eide i Kommunal Rapport.

Her demonstrerer Hoksrud mot fartsgrensene:

Senest midt i forrige måned fjernet regjeringen vannskuterforskriften fra 2013. Da ble vannskutere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.

Kystverket har nå slått fast at Oslo kommune selv kan bestemme om kommunen ønsker frislipp av disse små vanngående fartøyene.

Sett denne? Markus kjører vannskuter til Canada:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder