FOSTERHJEMSKONGEN: Peer Sahlström-Leyh er stifteren av Fyrlykta. Her er han på en messe i Düsseldorf i mars. Foto: Tore Kristiansen VG

Sparket rådsmedlem og satte inn kona

Den Bufdir-bestilte rapporten tegner et bilde av en grunnlegger som har hatt all makt, og tatt alle viktige beslutninger alene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Rapporten fra revisjonsselskapet Deloitte konkluderte torsdag med at Stiftelsen Fyrlykta ikke er ideell, og at barnevernet har tildelt dem hundrevis av skattefrie millioner på feil grunnlag.

Som følge av rapporten vurderer Bufdir nå å politianmelde stiftelsen, samtidig som de sier opp alle avtaler med selskapet.

Ifølge rapporten har stiftelsens lederstruktur lagt til rette for at den tyske grunnleggeren Peer Salström-Leyh har kunnet ta ut profitt i Estland, samtidig som lederne i Norge har fått skyhøye lønninger.

VG avslører: Ukjent stiftelsen har tjent 52 millioner på fosterbarn

VG har tidligere beskrevet hvordan Stiftelsen Fyrlykta ledelse består av et råd, et styre og de daglige lederne. Salström-Leyh utpeker rådet og bestemmer hvor mye lønn de skal ha. Samtidig er han selv både styremedlem og daglig leder.

Deloitte er ikke i tvil om hvem som sitter med makten:

«Gjennom våre intervjuer med ansatte og ledelse har det fremkommet at Salström-Leyh i realiteten alene er den reelle beslutningstaker i alle vesentlige beslutninger, inklusive besetning av stiftelsens organer. De ansatte har ikke fått innsyn i vesentlige forhold av betydning for virksomheten, på tross av at det har blitt etterspurt.»

Fetteren leder rådet

Dette har blant annet ført til at Salström-Leyh har kunnet sette familiemedlemmer inn i betalte verv.

Høsten 2015 erstattet han et tysk rådsmedlem til fordel for kona, Meeli Salström. «Beslutningen iverksettes umiddelbart», heter det i et notat som er signert av 63-åringen og gjengitt i Deloittes rapport.

VG 10. mai

Konsulentselskapet kritiserer beslutningen fordi de mener det gir Salström-Leyh en personlig særinteresse – og fordi kona kan involveres i kontroll i transaksjoner han har interesser i.

Videre har Salström-Leyh utpekt sin egen fetter, Ole Kolberg Bendiksen, som rådets leder. Bendiksen, som oppgir at han er bygningsingeniør, har tidligere bekreftet overfor VG at han er medlem av rådet. VG er også kjent med at Salström-Leyhs kusine tidligere var medlem av styret.

I 2015 ble det utbetalt 280.000 kroner til rådets fire medlemmer. Rådet har årlig hatt en rekke møter i europeiske byer, deriblant Milano, Tallinn og Köln.

Luksuriøse reiser

I stiftelsens personalhåndbok står det at reiser skal ha så få overnattinger som mulig og at man skal bruke «sunn økonomisk fornuft».

Men selv har grunnleggeren reist på business class og opplyst at han «overnattet godt», skriver Deloitte.

Salström-Leyh reiste for 340.000 kroner i 2015, ifølge rapporten, som påpeker at de luksuriøse reisene ikke er innenfor rammene til en ideell aktør. Totalt reiste ledelsen for 700.000 kroner.

Kritisk til Bufdir: - Alarmklokkene burde ringt fra første stund

Nesten alt er fakturert gjennom Salström-Leys aksjeselskap Elukaar. Deloitte mener 63-åringen har tatt ut deler av Fyrlyktas overskudd gjennom dette selskapet i Tallinn.

De to siste årene har den norske stiftelsen kjøpt reklamemateriell og reiser for fire millioner kroner fra Elukaar, som igjen benytter seg av underleverandører. VG har tidligere skrevet at selskapet har tatt et påslag på 20 prosent, noe som nå bekreftes av konsulentselskapet som har gransket avtalene.

Elukaar har de siste årene hatt overskudd på opptil 480.000 kroner, og det er tatt ut rundt 220.000 kroner i utbytte. Deloitte skriver at de har spurt om hvorfor selskapet har gått med overskudd, uten å få svar.

Den norske stiftelsens ansatte har vært pålagt å bestille reisene sine gjennom Estland, og ifølge Deloitte har ansatte reagert på både praksisen og prisene. Det skal heller ikke ha vært kjent for dem at Salström-Leyh eier Elukaar.

Ansatte i Norge har tidligere tatt offentlig avstand fra grunnleggeren.

– De ansatte har sagt at de føler seg lurt, i og med at de ikke visste om dette, sa fungerende daglig leder Jørgen Fredheim til VG i mai.

Tre ganger gjennomsnittslønn

Gjennom de europeiske fosterhjemstiftelsenes paraplyorganisasjon i Tallinn har Salström-Leyh også tatt ut en lønn på 850.000 kroner.

Han har vært daglig leder og eneste styremedlem i organisasjonen.

Norske Fyrlykta har sørget for mesteparten av inntektene gjennom en årlig medlemsavgift på 4-5 millioner kroner.

Horne: – Virker som de bevisst har gått inn for å lure til seg midler

Som styremedlem har Salström-Leyh også bevilget stadig høyere lønninger til de daglige lederne i Norge, som har vært en del av Fyrlykta siden oppstart. Morten Hauge og Kjell Hauge har hatt en lønn på henholdsvis 2 og 2,1 millioner kroner.

I 2015 var lønnen 162 prosent høyere sammenlignet med andre ideelle organisasjoner, påpeker Deloitte.

Oppsummert mener konsulentselskapet at ledelsesformen er i strid med egne vedtekter og at styret har ikke hatt tilstrekkelig styring og kontroll.

– Sviktende grunnlag

Stiftelsen Fyrlykta står fast på at de er en ideell organisasjon.

– Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag, og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, sier fungerende daglig leder Jørgen Fredheim i en pressemelding.

Stiftelsen argumenterer med at lederlønningene er rimelige og konkurransedyktige. Fyrlykta har tidligere begrunnet bruken av Elukaar med stordriftsfordeler, og benekter at det er tatt ut overskudd gjennom selskapet.

Via advokatfirmaet Schjødt viser de til at til at prisene er i tråd med rettslige føringer i Estland, og at de er basert på et prinsipp om at fastesettingen skjer som om transaksjonen forekom mellom uavhengige parter.

Videre vises det en revisjon de har fått utført i Estland, som skal underbygge denne vurderingen. Revisjonen er imidlertid ikke gjengitt i Deloittes rapport fordi Fyrlykta krevde en taushetserklæring fra konsulentselskapet. Denne taushetserklæringen har Fyrlykta senere ikke ønsket å oppheve.

I etterkant av VGs avsløring har Fyrlykta stanset all handel med Elukaar. Budsjettet til Interpharus er kuttet med 40 prosent, og Peer Salström-Leyh har trukket seg fra ledelsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder