Strid om nytt ulvevedtak

Åpner for felling av 36 ulver.

Forventer klager på vedtak om å gi tillatelse til å felle 36 ulver i vinter. – Det ville være uakseptabelt om dette ikke blir avklart før valget, mener Norges Skogeierforbund.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Rovviltnemndene åpner opp for at 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus, melder NRK. Vedtaket omfatter at Slettåsflokken, Osdalsflokken og hele Julussaflokken, totalt 36 ulver, kan skytes.

Flere forventer nå at vedtaket vil bli påklaget.

Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund vil ikke ha noe av en gjentakelse av ulvedramaet fra i vinter.

– Tilliten til dette systemet er tynnslitt. Da er det vår klare forventning at dette blir gjort raskt og i god tid før valget, sier direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Forventer klager

Arnfinn Nergård (Sp) forventet tidlig at vedtaket om å felle opp til 36 ulv ville bli påklaget

– Jeg blir overrasket om det ikke kommer klager på dette. At det kommer på miljøministerens bord er jeg rimelig sikker på, sa han til VG.

Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling.

– Det ville være uakseptabelt om dette ikke blir avklart før valget. Med tanke på den grundige vurderingen saken har vært igjennom i vinter, er det vår forventning at en klagesak blir behandlet raskt, sier Lahnstein.

LES OGSÅ: Skjøt ulven mens den jaget saueflokk.

Ulovlig

Det var på forhånd steile fronter, også blant lederne av rovviltnemndene, Øyvind Solum (MDG) og Arnfinn Nergård (Sp). De to deler langt ifra syn på ulv, men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.

– Når det er rundt hundre ulv i Norge er dette en trussel mot bestandsoverlevelse, sier Solum (MDG) til VG.

Han leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold og mener vedtaket er i strid med naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen. Den samme uenigheten skapte massivt bråk da vedtaket om felling av ulv ble stoppet av klima- og miljøminister Helgesen i vinter.

– Dette vil være et ulovlig vedtak. Det er grunn til å tro at dette vil bli overprøvd av departementet, sier Solum.

Fått med deg dette? Foreslår å slippe løs rovdyr for å stanse syke reinsdyr

Fornøyde med vedtaket

Arnfinn Nergård er derimot fornøyd med vedtaket .

–Vi har sagt at vi skal ta ut to helnorske revirer og et grenserevir. Når bestandsmålet er nådd må det kunne åpnes for å jakte på ulv også innenfor ulvesonen , mener Nergård (Sp) .

Han støttes av Lahnstein i skogeierforbundet.

- Stortinget har funnet en balanse vi må respektere og anerkjenne. Det mener vi rovviltnemnda nå gjør. De som mener det er ulovlig får teste dette rettslig, sier han.

Siden ulvebråket i vinter har rovviltforskriften i naturmangfoldloven blitt endret. Nå kan man også kan ta lokale hensyn, ikke bare se på skadepotensial.

Må ikke avgjøres før valget

– Det er ikke slik at saken må avgjøres før valget. En viktig tidsfrist er imidlertid 1. oktober, da starter lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen, skriver skriver statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet til VG.

Han legger til at deres erfaring er at denne type vedtak påklages av svært mange, og både klagefristen og hensynet til forsvarlig saksbehandling gjør at det tar noe tid å behandle klagesaken.

– I fjor forelå departementets vedtak i klagesaken om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 27. september 2016, skriver han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder