IKKE I MÅL: Riksrevisor Per-Kristian Foss mener at regjeringen har forbedret samfunnsikkerheten, men noen statråder er fortsatt i brudd med instruksene og har ikke god nok oversikt i sin sektor. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Fem statsråder brøt regjeringens instruks

Riksrevisjonen: Disse manglet oversikt over risiko og sårbarhet

Forsvaret og UD får kritikk for jagerflysalg

Fem av Erna Solbergs statsråder har fått kritiske merknader og brudd på krav, fordi de ikke hadde god nok oversikt over risiko og sårbarhet i sin egen sektor.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

De fem er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), kommunalminister Jan Tore Sanner (H) utenriksminister Børge Brende (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Ifølge en rapport som Riksrevisjonen publiserer tirsdag, mangler de fire først nevnte oversikt over risiko og sårbarhet i din egen sektor.

Riksrevisjonen slår fast at det er Utenriksdepartementet som kommer dårligst ut av denne tilsynsrunden.

Det femte departementet, Justisdepartementet, fikk kritikk for brudd på oppfølgingen av samordningsrollen som justisministeren har overfor samtlige andre departementer.

– Kritikkverdig

I tilsyn mellom 2014 og 2016 er det konstatert brudd på kravene til god samfunnssikkerhet hos disse departementene. Da VG gikk gjennom disse rapportene i 2015, var det fire departementer som hadde brudd.

Etter dette har også Arbeids- og sosialdepartementet hatt besøk fra Direktoratet for sivil beredskap, DSB. Hos arbeidsminister Hauglie fant DSB hele fem forhold som de mente var i brudd med instruksene fra en samlet regjering om arbeidet med samfunnssikkerhet.

I februar i år, da Riksrevisjonen avsluttet sin gjennomgang, var det fortsatt feil hos statsrådene Brende, Sanner og Hauglie som ennå ikke var rettet opp.

Les også: Disse statsrådene brøt regjeringens instruks

– Det er også kritikkverdig at kravene på dette området ikke er godt nok avklart, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Mye er bedre

Riksrevisoren tror at all oppmerksomheten rundt den forrige rapporten i 2015 førte til skjerping i hele regjeringsapparatet, og sier at mye er forbedret fra 2015 til 2017.

Les også: Fryktet for riksrevisorens autoritet

Foss er positiv til at statsminister Erna Solberg (H) avkrever sine statsråder to runder i regjeringskonferanser om rapporter med brudd: Først når rapporten er ferdig, og deretter en ny runde hvor den kritiserte statsråden må komme tilbake og rapportere på forbedringer og lukking av avvik:

– At der er løftet opp på politisk nivå, gir et mye sterkere press på embetsverket, når statsrådene «hales inn» og får skjenn for påpeking av mangler, og så når de må rapportere tilbake, sier Foss til VG.

Les mer her: Slaktet beredskapen i 2014

Ny runde i Stortinget

Rapporten følger opp en lignende rapport fra 2015, da Riksrevisjonen fikk langt i å slakte arbeidet med samfunnsikkerhet i Justisdepartementet, som også har hovedansvaret for at de andre departementene følger opp i sin sektor.

Under Stortingets behandling av denne saken, ble Riksrevisjonen bedt om å følge opp sin forrige undersøkelse og rapportere til Stortinget på nytt om hvordan regjeringen nå fulgte opp den ramsalte kritikken, Det er denne nye rapporten som Per-Kristian Foss presenterer tirsdag ettermiddag.

Dårlig styring med jagerflysalg

Riksrevisjonen har også undersøkt Forsvarets salg av F-5 jagerfly, en prosess som pågikk fra 1999 til 2015. Riksrevisjonen fant at det var for svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

– Forsvarsmyndighetene hadde ved salgsforsøket i 2003 mangelfull forståelse for reglene for eksport av militært materiell, og dette er svært alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Saksbehandlingen her har vært elendig. Dette er et skoleeksempel på hvordan et salg ikke skal behandles, legger han til.

Fiske: Kontroll for dårlig

Revisjonen har også undersøkt fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak. Hensikten har vært å vurdere om reguleringene, kontrollen og samarbeidet mellom Norge og EU bidrar til å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning i disse havområdene.

Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at Norge og EU til tross for samarbeid ikke har klart å løse flere spørsmål om regelverket og den felles forvaltningen.

Norge og EU samarbeider heller ikke godt nok om kontroll med fisket, og de samlede kontrollressursene blir ikke utnyttet godt nok.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder