Kopseng dømt til lovens strengeste straff

Voldtok 16 kvinner

INNENRIKS

TV-danser Julio Kopseng (38) er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

Publisert: Oppdatert: 25.05.16 14:46

Det kommer frem i dommen fra Borgarting lagmannsrett onsdag.

Dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand, og er den strengste straffen som noensinne er avsagt i en voldtektssak her i landet.

Lagmannsretten fant i april TV-danser Julio Kopseng skyldig i voldtekt av 16 kvinner, ett voldtektsforsøk og mishandling av sin tidligere samboer.

De ble voldtatt av Kopseng: Kunne han ha blitt stoppet før?

Politiet betegner den 38 år gamle danseren som Norges mest aktive voldtektsmann.

Påtalemyndigheten mente derfor at den eneste riktige straffen for serieovergriperen var lovens strengeste straff.

Det er samme straff som massemorder Anders Behring Brevik er idømt.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at lagmannsretten er enig i vår vurdering av sakens alvor, grovhet og omfang. Vi mener det var den riktige vurderingen. Vi har aldri kjent til en tilsvarende sak med så stort omfang her i landet, og dette viser at man tar det på alvor og at rettssystemet fungerer. Dommen gir et sterkt signal, sier statsadvokat Bull til VG onsdag.

– Min klient har ingen kommentarer å gi, sier Kopsengs forsvarer, Johnny Veum, til VG.

To måneder lang ankesak

Julio Kopseng, som er kjent fra blant annet NRK Super og Norske Talenter, soner allerede en voldtektsdom for to voldtekter og et voldtektsforsøk fra 2013 i Ullersmo fengsel.

Den omfattende ankesaken mot den profilerte danseren og flammeslukeren Julio Kopseng startet i januar i år og varte i hele tre måneder.

Kopseng-offer: Voldtatt på ferie i Norge

Gjennom månedene fikk lagmannsretten høre over 100 vitner og 17 fornærmede forklare seg om hvordan 38-åringen brutalt har voldtatt eller forsøkt å voldta kvinner enten ved bruk av rå makt eller ved å ha dopet dem ned.

Bakgrunnen for ankesaken var to tingrettsdommer som begge ble avsagt mot Kopseng i fjor, hvor den profilerte danseren ble dømt til henvoldsvis 12 og 15 års forvaring.

– Jeg sloss mot ham til jeg ikke hadde krefter igjen i kroppen. Jeg sa nei. Men han sa at han visste jeg hadde lyst på ham. At han kunne se det i øynene mine. Det som gjorde meg sterk, var at datteren min på ett år var der. Etterpå lo han det bare bort, sier en av de fornærmede, Kathrine Falck-Berg (37), til VG.

Hun ble voldtatt av mannen som hadde vært hennes venn i ti år.

Bistandsadvokat: Ikke uforventet

– Jeg har formidlet dommens slutning til klientene mine, og de er samstemte i reaksjonen på dommen. De føler en stor glede og lettelse i dag, sier bistandsadvokat Trine Rjukan.

– Det har vært en utrolig tung og tøff prosess, hvor de har gått gjennom vanskelige politiavhør, de har måttet forklare seg for retten i to omganger. Det at man da i dag står igjen med denne dommen, det er stort for dem.

Rjukan har representert ti av kvinnene som er omtalt i dommen.

– Flere av dem har sagt til meg at de så frem til denne dagen, slik at de da etter hvert kan begynne å se fremover og kunne legge hele dette marerittet bak seg.

– Hva tenker du om at Kopseng lovens strengeste straff?

– Ut fra sakens store omfang og alvorlighetsgraden i forholdene, så tenker jeg at det ikke var spesielt uforventet.

– Kan du si noe om hvordan det har vært å jobbe med en så omfattende voldtektssak?

– Det er nettopp det store antallet saker i dette sakskomplekset som har gjort den spesiell. Det gjør absolutt inntrykk å arbeide over så lang tid med så alvorlige forhold. Det har vært krevende, men absolutt givende, sier Rjukan.

– I dag gleder jeg meg sammen med klintene mine over denne dommen.

Sjarmerte kvinner i voldtektsfelle

Det var også med sjarm og et tillitsvekkende vesen at Julio Kopseng narret flere av kvinnene til å tro at han kunne skaffe dem jobb i underholdningsbransjen, gjerne en godt betalt dansejobb i en musikkvideo eller oppdrag som modell.

Flere av jentene ble bedt hjem til Kopsengs leilighet for jobbintervju eller fotografering. Han utga seg i noen tilfeller også for å være fysioterapeut, og tilbød flere av kvinnene massasje før han slo til. I leiligheten serverte danseren flere av de fornærmede drinker med dop.

Om TV-danseren: En mester i å manipulere

I starten fremstod Kopseng som både sympatisk og tillitsvekkende, før han brått skiftet personlighet og deretter voldtok de besøkende og neddopede kvinnene.

Julio Kopseng har gjennom hele saken nektet for alle forholdene, og han mener han er utsatt for en konspirasjonhvor flere av kvinnene har rottet seg sammen mot ham.

– Kopseng har opptrådt beregnende og kynisk overfor sårbare personer. To av overgrepene ble dessuten begått med barn til stede i leiligheten. Kopseng har gjennomgående bagatellisert sin egen rolle og gitt andre skylden. Han har fremstilt seg som offer i saken, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Fare for gjentakelse

Forvaringsstraff kan kun idømmes i tilfeller hvor det har blitt begått alvorlig seksuelle kriminalitet, og det er nærliggende fare for at gjerningspersonen på ny vil begå en alvorlig forbrytelse.

De rettspsykiatriske sakkyndige har kommet til at Kopseng er preget av dyssosiale og psykopatiske trekk, som gjør ham lite tilgjengelig for behandling. At han i tillegg benekter sine handlinger, gjør at de mener behandling av danseren vil være meningsløs og at faren for at han vil begå ny seksuell vold er høy.

– Det vises særlig til de gjentatte grove overgrepene, begått over en lang tidsperiode, sett i sammenheng med tiltaltes personlighet og dystre prognoser med hensyn til tilbakefallsfaren, begrunner lagmannsretten.

Her kan du lese mer om